FONDEN BYG-ERFA

Byggetekniske erfaringer


Ny Kongensgade 13,   1472 København K
Tlf. 82303022

e-mail: info@byg-erfa.dk
web: www.byg-erfa.dk


Firmaprofil

Fonden BYG-ERFA indsamler, bearbejder og formidler byggetekniske erfaringer fra byggeriets praksis i kortfattede erfaringsblade. Bladene beskriver bygbare løsninger til nybyggeri og bygningsfornyelse, således at svigt og skader forebygges eller udbedres mest hensigtsmæssigt.
Fonden BYG-ERFA er etableret i 1977 som en selvstændig og uafhængig organisation, der virker efter retningslinier udstukket af:
• Byggecentrum.
• Byggeskadefonden.
• Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse.
• Erhvervs- og Byggestyrelsen.
• Forsikring & Pension.
• Statens Byggeforskningsinstitut.
• Teknologisk Institut.
Hent PDF

Byggeteknisk erfaringsformidling

Om BYG-ERFA

Fonden BYG-ERFA indsamler, bearbejder og formidler professionel viden om byggetekniske erfaringer, så svigt og skader forebygges eller udbedres mest hensigtsmæssigt.
De byggetekniske erfaringer udgives som erfaringsblade, der beskriver konstaterede problemer fra byggeriets praksis og henviser til erfaringsmæssigt gode og enkle byggetekniske løsninger.

BYG-ERFA erfaringsblade

De byggetekniske erfaringsblade udarbejdes af fagfolk og specialister fra byggebranchen. Inden udgivelse kvalitetssikres de af BYG-ERFAs teknikergruppe som består af tekniske rådgivere, udførende og arkitekt- og ingeniørvirksomheder udpeget af:

  • Statens Byggeforskningsinstitut
  • Teknologisk Institut
  • Byggeskadefonden
  • Byggeskadefonden vedr. Bygningsfornyelse (BvB)
  • Dansk Byggeri
  • Forsikring & Pension 
  • Bunch Bygningsfysik
  • Lundgaard og Tranberg Arkitekter A/S
  • Fonden BYG-ERFA

Erfaringsbladenes indhold beskriver gældende praksis på udgivelsestidspunktet og er en del af ”Alment teknisk fælleseje”, der forudsættes bekendt af fagfolk.

ABONNEMENTSPRISER I 2017

BYG-ERFA bladene kan købes i abonnement, enkeltvis eller som temamapper i trykt eller digital version.

BYG-ERFA abonnementstyper Fuld adgang til byg-erfa.dk Komplet ringbind (med alle gældende udgivelser) Nye udg. frem-sendt pr. brev Pris ekskl. moms
Startpakke X X X 4.320
Grundabonnement X X 2.872
Digitalt abonnement X 2.732
Studieabonnement X 160


MEMBRAN-ERFA

I 2015 etablerede BYG-ERFA membran-erfa.dk med støtte fra Grundejernes Investeringsfond (GI). membran-erfa.dk indeholder 3D-illustrationer af ”trin-for-trin” udførelse af membraner i nybyggeri og bygningsrenovering.


DUKO

Fonden BYG-ERFA administrerer DUKO. Dampspærre- og Undertagsklassifikationsordning. DUKO er en uvildig klassifikation af undertagsmaterialer og dampspærresystemer. 

Videregivelse af erfaringer fra byggeriet på byg-erfa.dk
Om undertagsmaterialer og dampspærresystemer på duko.dk
3D-illustrationer af “trin-for-trin udførelse“ på membran-erfa.dk

Dataservice


Varenavn:
2D CAD3D CADBips beskrivelse UdbudsbeskrivelseTeknisk Info.Miljødata Godkendelser Monteringsvejledning Garanti Teknisk service
BYG-ERFA Byggeteknisk Erfaringsformidling
BYG-ERFA erfaringsblade