VENTILATIONSVINDUET

Horn-Group ApS


Sortebjergvej 2,   6640 Lunderskov
Tlf. 81 81 81 10

e-mail: info@ventilationsvinduet.dk
web: www.ventilationsvinduet.dk


Firmaprofil

Horn-Group er en 100% danskejet virksomhed der gennem produktudvikling og ny teknologi søger at tilføre vinduet en øget værdiskabende funktion til gavn for udbydere, ejere og brugere. Fokus er på at løse tidens udfordringer i byggeriet med for tætte huse og for dårligt indeklima. Horn Group ApS er grundlagt af Horn Vinduer, som har produceret og udviklet kvalitetsvinduer i snart 40 år.

Horn Vinduer
og markedsfører primært koblede vinduer til den ældre boligmasse. Princippet med en dobbelt vindueskonstruktion med en åbning udvendigt for neden for at få kold luft ind og en åbning indvendigt foroven for at få den forvarmede luft ind i bygningen, har været anvendt i flere hundrede år i kolde egne af verden. 

I det moderne Ventilationsvinduet sker lufttilførslen gennem udfræsninger i vinduets bund og topkarm. Luftstrømmen styres igennem intelligente termostatisk styrede Climawin ventiler (Pat.), som automatisk regulerer luftmængden ind gennem vinduet afhængigt af temperaturen ude og luftens temperatur i mellemrummet mellem udvendig og indvendig rude. Dermed er der mere kontrol over lufttilførslen og det er nu muligt at beregne luftskifte, energitilførsel og energitabet. Læs mere

Firmaets vision er at bidrage til lavere CO2 udslip, sundere bygninger, et bedre liv og større trivsel for mennesker gennem naturlig ventilation med frisk luft og mindre energiforbrug.