Kibo Sikring A/S


Energivej 1,   6933 Kibæk
Tlf. 70 10 70 77  -  Fax 70 10 70 67

e-mail: kibo@kibosikring.dk
web: www.kibosikring.dk


Firmaprofil

KIBO Sikring projekterer, installerer og servicerer små og store løsninger inden for mekanisk sikring, elektronisk overvågning samt brandsikring. Vi tilbyder enkle stand alone-løsninger som fx opsætning af hegn og skydeport. Men firmaet varetager også store komplekse sikringsløsninger, hvor brandsikring, mekanisk sikring og elektronisk overvågning er integreret i én samlet løsning.  KIBO Sikring har et stort udvalg af serviceaftaler, og med fire regionsopdelte afdelinger dækker vi hele landet.

KIBO Sikring beskytter landets forsyningsvirksomheder, så du altid kan få rent vand, varme og elektricitet. De forhindrer forretningskritiske nedbrud som følge af indbrud eller brand i danske virksomheder. Og får driftsøkonomien i terrorsikrede havne til at hænge sammen, fordi med deres sikringsløsninger optimerer havnepersonalets arbejdsgange.

Hos KIBO Sikring kan du nøjes med én leverandør og alligevel få dækket alle dine sikringsbehov inden for mekanisk sikring, elektronisk overvågning og brandsikring.
KIBO SYSTEM A/S rådgiver omkring sikringsløsninger og imødeser alle krav fra såvel kunden som forsikringsselskaber og de offentlige myndigheder.

KIBO Sikringssystemer - adgangskontrol

Mekanisk sikring 

Fysisk værn mod indbrud, hærværk og uønsket indtrængen og effektiv sikring af udendørsarealer. Mekanisk sikring er en del af den samlede perimetersikring. KIBO Sikrings udvalg inden for mekanisk sikring består af mange varianter af både hegn, porte, bomme, rækværker og pullerter i høj og gennemtestet kvalitet. KIBO's mekaniske sikringsprodukter bruges af alt fra byggepladser, sikrer maskiner og materialer, til børneinstitutioner, der skal opfylde sikkerhedskravene til legepladsen. Læs mere

Elektronisk overvågning 

Elektronisk overvågning dækker over peritmetersikring, kameraovervågning, adgangskontrol og alarmanlæg. Alle typer af produkter kan leveres som simple stand alone-løsninger som komplekse integrerede løsninger.

Elektroniske overvågningsprodukter registrerer og/eller alarmerer ved uønskede hændelser på et område eller i en bygning. De har som oftest en præventiv effekt, men afholder ikke som sådan fysisk nogen fra at begå kriminalitet. Læs mere   

Brandsikring 

KIBO Sikring projekterer, installerer og servicerer fremtidssikre brandalarmeringsanlæg (ABA) og rumslukningsanlæg (ARS) af højeste kvalitet og med den nyeste teknologi. 

KIBO Sikring er ISO 9001 certificeret, og brandsikringsløsninger installeres og serviceres altid kun af DBI-certificerede medarbejdere inden for ABA- og ARS-anlæg. Læs mere

Service & Beredskab 

KIBO Sikring tilbyder service på alle produkter fra hegn, porte, ABA- og ARS-anlæg til kameraovervågning, alarmsystemer og adgangskontrol. 

Landsdækkende service og beredskab

Med hovedkontor i Kibæk og regionskontorer ved hhv. Roskilde, Aarhus, Odense og Ålborg er firmaet i stand til at yde en optimal landsdækkende service. I alle døgnets 24 timer og 365 dage om året. Læs mere

Perimetersikring
Mekanisk sikring - fysisk værn mod uønsket indtrængen