Schiedel Skorstene A/S


Industrivej 23,   7470 Karup J
Tlf. 70102011  -  Fax 70102088

e-mail: salg@schiedel.dk
web: www.schiedel.dk


Firmaprofil

Schiedel Skorstene har sin oprindelse i det danske firma ISOKERN, der blev grundlagt i 1950 af skorstensfejermester Reinholdt Christensen. ISOKERN voksede gennem årene til en betydelig eksportvirksomhed der i 2001 blev opkøbt af den tyske skorstensproducent Schiedel.

Schiedel er ejet af den franske Monier koncern, der har en milliardomsætning på byggevarer i over 40 lande.
 
Schiedel Skorstene er den seriøse samarbejdspartner der kan levere skorstensprodukter fra brændeovene, nyt fyr, nøje tilpasset de enkelte landes specifikationer og fremtidens krav.
Hent PDF

Schiedel skorstene

Scheidel Skorstene

Skorstenselementer udført som byggesæt af isolerende materialer, der sikrer lang levetid, let optænding i ildstedet og maksimal sikkerhed. Der findes elementer til alle formål, store som små, både til træpillefyr, brændeovne eller åben pejs osv. Komplet byggesæt med alt nødvendigt tilbehør forenkler byggeriet uanset om man selv bygger eller man får en håndværker til det. Læs mere    

Schiedel enkelt modul

Formstøbte EM elementer til opbygning af skorsten. Skorstenen skal pudses, skalmures eller kan afsluttes med en murkranspibe. Murkranse er støbte skiver der ligner mursten med indstøbt fugestruktur så de blot skal limes sammen som resten af skorstenen. Læs mere  

Isokern dobbelt modulsystem

Opbygning af skorsten med DM moduler. Skorstenen kan pudses på overfladen, skalmures enten kun om toppen eller hele vejen op, eller afsluttes med en murkranspibe. Murkranse er støbte skiver der ligner mursten, med indstøbt fugestruktur så de kun skal limes sammen som resten af skorstenen. DM skorstene kan bygges som fritstående med armering og stigetrin. Læs mere  

Enkeltmodulskorstenen kan anvendes til følgende brændselstyper: Træ, træpiller, kul og olie.
Dobbeltmodulskorstenen kan anvendes til følgende brændselstyper: Træ, træpiller, Stokerfyr, kul og olie,


ISOKERN AIR

Til moderne brændeovne med direkte lufttilslutning. En løsning til tætte huse med moderne brændeovne, hvor luftindtaget til forbrændingsluft kan tilsluttes direkte til skorstenen. Luftkanalen er integreret i Isokern Air systemet, og dermed kan brændeovnen fungere uafhængigt af rumluft, dvs. selvom der kan være undertryk i huset. Isokern Air er naturligvis godkendt med 0-afstand til brændbart materiale. Læs mere

KINGFIRE PEJSE

Isokern forhandler et komplet program af pejse, kaldet KINGFIRE. En åben pejs er ikke bare et bål sat ind i en tilfældig kasse. Temperaturer og luftstrømme skal passe nøje sammen. Resultatet er at pejsen giver hygge og varme i stedet for røg i stuen.
En KINGFIRE-pejs er resultatet af mange års forskning. Den består af en række pejsemoduler med maksimale brand- og varmeegenskaber, optimal sikkerhed, miljøvenlighed og 100% hyggeværdi.
Pejseelementerne samles nemt med skorstenslim. DobbeltModul skorstenen passer perfekt med pejseelementerne og kan monteres ovenpå pejsen. Læs mere

Kingston pejs. Pejsen her er helt indbygget i murværk, der består af vandskurede sten, som til sidst er malet.
Pejsen her er helt indbygget i murværk, der består af vandskurede sten, som til sidst er malet.
Rondo Nordic modulskorsten. Universel skorstenssystem. Med syrefaste keramiske rør kan skorstenen anvendes til alle typer brændsel og alle røgtemperaturer.
Rondo Air og Rondo Plus modulskorstene. Specielt for Rondo Air: når huset er meget tæt, hvilket kræves, når der bygges nyt, skal brændeovnen, pejsen, el. lign. have mulighed for at suge luft til sin forbrænding.


RONDO

Et universalt modulskorsten som kan bruges til alle typer brændsel. Lave temperaturer og syreholdig røg påvirker ikke det indvendige rør af hårdtbrændt keramisk materiale. Det gør skorstenen egnet til alle typer fyring, specielt korn og koks, der begge giver syre og fugtig røg til skorstenen. Rondo skorstenen kan forsynes med armering og skorstenstrin, og kan således bygges frit udenfor huset. Det anbefales dog, at skorstenen bygges inde i huset, da det giver bedre funktion på skorstenen. Læs mere


SKORSTENSRENOVERING

En skorsten burde være en jævn, tæt overflade som røgen trækker forbi uden hindringer. En gammel skorsten ser sjældent sådan ud, og bør derfor renoveres for at undgå fugt- og sodskjolder, dårlig funktion på ildsted og risiko for at røg eller kulilte kan trække ud fra skorstenen. Skorstenen kan renoveres med nedsænkningsrør fra Isokern, hvorved man sparer energi. Ildstedet/fyret skal ikke varme en stor kold skorsten op. Det betyder at energien bruges til at varme huset op, ikke skorstenen. Fugtproblemer/løbesod ophører. Læs mere
 

Dataservice


Varenavn:
2D CAD3D CADBips beskrivelse UdbudsbeskrivelseTeknisk Info.Miljødata Godkendelser Monteringsvejledning Garanti Teknisk service
KINGFIRE PEJSE
Scheidel Keranova keramikrør
Scheidel Rondo modulsystem
Schiedel Isokern dobbelt modulsystem
Schiedel Isokern renoveringsrør