Starup Wood ApS


Smedebakken 28,   7200 Grindsted
Tlf. 75 33 72 63

e-mail: starup@starupwood.dk
web: www.starupwood.dk


Firmaprofil

Starup Wood ApS blev stiftet i 2000 af Jens Chr. Glistrup. Som træmand og udlært tømrer begyndte Jens bl.a. at arbejde med Akacie/Robinie og finder hurtigt ud af denne, Europas stærkeste og mest varige gavntræssorts, utrolige egenskaber. Starup Wood ApS har mange års erfaring med Akacie / Robinie. Starup Wood ApS får Akacie fra skove og savværker i det sydøstlige Europa. Dette sikrer minimal transport. Akacie er ej heller en truet træsort. I dag er Starup Wood ApS landets største forhandler af Akacie/Robinie med joint venture, produktion og samarbejde i bl.a., Sverige, Polen, Ungarn, Rumanien og Ukraine. Starup forhandler herudover samtlige europæiske træsorter efter specifikation.
Firmaet program omfatter bl.a. tækkespån, beklædningsprofiler, gulvplanker, trætjære, forpatinering samt træ og tømmer.

Træbeklædning er et økologisk og økonomisk bæredygtig byggemateriale. Ved anskaffelse af råtræet fra Europæiske, bæredygtige skovdistrikter sikrer firmaet kvaliteten optimalt. Den korte transport, globalt set, skåner derved samtidigt miljøet og kundens økonomi mest muligt. Starup Øko-træ har specialiseret sig i bl.a. unikke træbeklædninger og har mht. produktionen af tækkespån sat det mål, at give dette meget spændende og erfarende produkt en ny og velfortjent rennæsance.
Hent PDF

Starup væg- og facadebeklædning

Facadespån Akacie ubehandlet.
Facadespån Akacie ubehandlet.
Forpatineret og brandimprægneret Lærk.
Forpatineret og brandimprægneret Lærk efterbehandlet med TD-olie.
Brandimprægneret Lærkespån.
Starup profileret beklædning af forpatineret eg, 30 x 30.
Anvendt til terrasse
Anvendt til sauna


Starup profileret beklædning af hårdttræ

Produkt

Profilbrædder af eg (Quercus robur), robinie (robinia pseudoacacia) og lærk (larix cib.) til horisontal og vertikal facadebeklædning. Holdbarhed 100 år med et vedvarende og ensartet udtryk samt et minimum af ved­ligehold. Fås ubehandlet eller forpatineret til evt. efterbehandling med TD-olie.

Dimensioner: Standardprofil 21 x 113 mm i længde 2460 mm plus 3-5 cm overmål. 10 løbende meter dækker 0,98 kvm. Andre dimensioner efter specifikation.

Holdbarhed: 100 år med et vedvarende stabilt og ensartet udtryk samt et minimum af vedligehold.

Principskitse af Starup standardprofileret hårdttræsbeklædning.
Forpatineret akacie anvendt til facade- og tagspån
Interiør med tækkespån og træbeklædning.

Starup tag- og facadespån

Produkt

Savskårne og kløvede tag- og facadespån til ethvert formål i eg, akacie og lærk. Andre træsorter efter ønske. Fås ubehandlede, behandlede eller forpatinerede til evt. efterbehandling med TD-olie, pigmenteret efter ønske. Velegnet til traditionelt byggeri, restaurering og nybyggeri.

Metode / lægning

Baseret på optimalt afklimatiseret råtræ min 1,5 år. Høj spejlskæringsprocent (afhængig af træsort) efter gamle principper giver optimal varighed på tagfladen, samt mindst mulig vridning under træets naturlige tørringsproces. Befæstelse med syrefaste 50 mm klammer, evt. varmgalvaniserede søm eller rustfri skruer.

Dimensioner

Tykkelse: Top 4 mm, bund 20 mm. Bredde: Fordelt 1/3 på hver 75, 100 og 125 mm. Længde: 500 mm. Andre, inkl. kløvede, interiør-, strukturerede og faconbesavede spån produceres på bestilling.

Service

Firmaet rådgiver gerne om anvendelse, lægning og behandling af spåntage samt -facader. Tilbudsgivning baseret på specialuddannede faglærte sjak, autoriseret af Starup Øko-Træ. Referencer oplyses gerne.

Godkendelse

Standardspån er MK-godkendt (MK 6.42/1537). Et stærkt og meget brandsikkert byggemateriale myndighedsgodkendt til klasse T tagdækning. Produktionen kontroleres løbende fra DBI – Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut.

Forpatineret akacie profilbeklædning.


Starup forpatineret eg, robinie og lærk

Behandling / vedligehold

Akacie:
Ubehandlet udvikler træsorten en sølvgrå patina efter 3-6 måneder. Behandlet med TD-olie (tjæredæks-olie) opnås en overflade med rød­orange/brunlige nuancer, uden risiko for mørke skjolddannelser, som ellers kan forekomme ved behandlede nåletræsbeklædninger. Forpatinering og evt. oliebehandling sikrer at beklædningen patinerer ensartet og  beholder farve og udseende længst muligt uden at skulle efterbehandles.

Eg og lærk:

For­patineres med TD-olie, umiddelbart efter monteringen, da eg og lærk er me­get følsomme overfor misfarvning pga. det høje garvesyreindhold.

Forpatinering:
Særlig behandling af eg, akacie og lærk, der gennem en oxydering fremmer træsorternes egenart og skaber en hensigtsmæssig patina. Den forpatinerede beklædning kan evt. behandles efter monteringen 1-2 gange med TD-olie, hvilket giver en mørkere antik/gråsort farve. Herefter kan den stå ubehandlet som en vedligeholdelsesfri træbeklædning, der selv efter mere end 100 år vil fremstå en anelse lysere. Ved løbende behandlingsintervaller med TD-olie kan der opnås en mørkere overflade. Ved fx 2-3 behandlinger de første 3-6 år vil beklædningen antage en fløjlsagtig overflade, der minder om mose-eg.

Damppatineret akacie anvendt til udendørsmøbler
Starup tag- og facadespån. Eg / Akacie/ Lærk.
Starup forpatineret eg.
Starup profileret hårdttræsbeklædning. Eg / Akacie.
Oversigt over forpatinering (FP. Eg) og TD-oliebehandling.

Dataservice


Varenavn:
2D CAD3D CADBips beskrivelse UdbudsbeskrivelseTeknisk Info.Miljødata Godkendelser Monteringsvejledning Garanti Teknisk service
Starup Akacie profilbrædder
Starup Akacie-Robinie
Starup eg og lærk profilbrædder
Starup forpatineret eg og robinie
Starup forpatinering
Starup profileret hårdttræsbeklædning
Starup sort spåntjære
Starup tag- og facadespån
Starup TD-olie
Starup trætjære
Hent PDF

Starup væg- og facadebeklædning

Facadespån Akacie ubehandlet.
Facadespån Akacie ubehandlet.
Forpatineret og brandimprægneret Lærk.
Forpatineret og brandimprægneret Lærk efterbehandlet med TD-olie.
Brandimprægneret Lærkespån.
Starup profileret beklædning af forpatineret eg, 30 x 30.
Anvendt til terrasse
Anvendt til sauna


Starup profileret beklædning af hårdttræ

Produkt

Profilbrædder af eg (Quercus robur), robinie (robinia pseudoacacia) og lærk (larix cib.) til horisontal og vertikal facadebeklædning. Holdbarhed 100 år med et vedvarende og ensartet udtryk samt et minimum af ved­ligehold. Fås ubehandlet eller forpatineret til evt. efterbehandling med TD-olie.

Dimensioner: Standardprofil 21 x 113 mm i længde 2460 mm plus 3-5 cm overmål. 10 løbende meter dækker 0,98 kvm. Andre dimensioner efter specifikation.

Holdbarhed: 100 år med et vedvarende stabilt og ensartet udtryk samt et minimum af vedligehold.

Principskitse af Starup standardprofileret hårdttræsbeklædning.
Forpatineret akacie anvendt til facade- og tagspån
Interiør med tækkespån og træbeklædning.

Starup tag- og facadespån

Produkt

Savskårne og kløvede tag- og facadespån til ethvert formål i eg, akacie og lærk. Andre træsorter efter ønske. Fås ubehandlede, behandlede eller forpatinerede til evt. efterbehandling med TD-olie, pigmenteret efter ønske. Velegnet til traditionelt byggeri, restaurering og nybyggeri.

Metode / lægning

Baseret på optimalt afklimatiseret råtræ min 1,5 år. Høj spejlskæringsprocent (afhængig af træsort) efter gamle principper giver optimal varighed på tagfladen, samt mindst mulig vridning under træets naturlige tørringsproces. Befæstelse med syrefaste 50 mm klammer, evt. varmgalvaniserede søm eller rustfri skruer.

Dimensioner

Tykkelse: Top 4 mm, bund 20 mm. Bredde: Fordelt 1/3 på hver 75, 100 og 125 mm. Længde: 500 mm. Andre, inkl. kløvede, interiør-, strukturerede og faconbesavede spån produceres på bestilling.

Service

Firmaet rådgiver gerne om anvendelse, lægning og behandling af spåntage samt -facader. Tilbudsgivning baseret på specialuddannede faglærte sjak, autoriseret af Starup Øko-Træ. Referencer oplyses gerne.

Godkendelse

Standardspån er MK-godkendt (MK 6.42/1537). Et stærkt og meget brandsikkert byggemateriale myndighedsgodkendt til klasse T tagdækning. Produktionen kontroleres løbende fra DBI – Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut.

Forpatineret akacie profilbeklædning.


Starup forpatineret eg, robinie og lærk

Behandling / vedligehold

Akacie:
Ubehandlet udvikler træsorten en sølvgrå patina efter 3-6 måneder. Behandlet med TD-olie (tjæredæks-olie) opnås en overflade med rød­orange/brunlige nuancer, uden risiko for mørke skjolddannelser, som ellers kan forekomme ved behandlede nåletræsbeklædninger. Forpatinering og evt. oliebehandling sikrer at beklædningen patinerer ensartet og  beholder farve og udseende længst muligt uden at skulle efterbehandles.

Eg og lærk:

For­patineres med TD-olie, umiddelbart efter monteringen, da eg og lærk er me­get følsomme overfor misfarvning pga. det høje garvesyreindhold.

Forpatinering:
Særlig behandling af eg, akacie og lærk, der gennem en oxydering fremmer træsorternes egenart og skaber en hensigtsmæssig patina. Den forpatinerede beklædning kan evt. behandles efter monteringen 1-2 gange med TD-olie, hvilket giver en mørkere antik/gråsort farve. Herefter kan den stå ubehandlet som en vedligeholdelsesfri træbeklædning, der selv efter mere end 100 år vil fremstå en anelse lysere. Ved løbende behandlingsintervaller med TD-olie kan der opnås en mørkere overflade. Ved fx 2-3 behandlinger de første 3-6 år vil beklædningen antage en fløjlsagtig overflade, der minder om mose-eg.

Damppatineret akacie anvendt til udendørsmøbler
Starup tag- og facadespån. Eg / Akacie/ Lærk.
Starup forpatineret eg.
Starup profileret hårdttræsbeklædning. Eg / Akacie.
Oversigt over forpatinering (FP. Eg) og TD-oliebehandling.

Dataservice


Varenavn:
2D CAD3D CADBips beskrivelse UdbudsbeskrivelseTeknisk Info.Miljødata Godkendelser Monteringsvejledning Garanti Teknisk service
Starup Akacie profilbrædder
Starup Akacie-Robinie
Starup eg og lærk profilbrædder
Starup forpatineret eg og robinie
Starup forpatinering
Starup profileret hårdttræsbeklædning
Starup sort spåntjære
Starup tag- og facadespån
Starup TD-olie
Starup trætjære
Hent PDF

Starup tag- og facadespån

Produkt

Myndighedsgodkendte savskårne og kløvede tag- og facadespån til ethvert formål i eg, akacie og lærk. Andre træsorter efter ønske. Fås ubehandlede og forpatinerede til evt. efterbehandling med TD-olie, pigmenteret efter ønske.  Velegnet til traditionelt byggeri, restaurering og nybyggeri.

Tekniske egenskaber

Holdbarhed:
Estimeret varighed for et spåntag med 45˚ hældning, ubehandlet: Akacie minimum 90–100 år. Andre træsorter til sammenligning: Eg 70–80 år. Lærk 40–50 år.
Metode:
Baseret på optimalt afklimatiseret råtræ min 1,5 år. Høj spejlskæringsprocent (afh. af træsort) efter gamle principper giver optimal varighed af tagfladen, samt mindst mulig vridning under træets naturlige tørringsproces.
Lægning:
Befæstelse med syrefaste 50 mm klammer, evt. varmgalvaniserede søm eller rustfri skruer.
Dimensioner:
Tykkelse: Top 4 mm, bund 20 mm. Bredde fordelt 1/3 på hver: 75, 100 og 125 mm. Længde: 500 mm. Andre, fx kløvede, interiør-, strukturerede og faconbesavede spån produceres på bestilling.

Behandling og vedligeholdelse

TD-Olie (tjæredæks-olie):
Transparent, let forarbejdelig og svagt pig­menteret træolie. Kan anvendes separat eller som efterbehandling af fx forpatinerede overflader. Beskyttende, diffusionsåben hindedannende over­flade, kapsler fungicid og pigment optimalt.
Sort spåntjære:
Solid laserende sort tjæreolie. Kan påføres en eller flere gange efter ønsket dækningsgrad. Til beskyttelse af træværket mod solens ultraviolette stråler.
Forpatinering: Særlig behandling af eg, akacie og lærk, der gennem en oxydering fremmer træsorternes egenart og skaber en hensigtsmæssig patina. Læs mere

Godkendelse

Standardspån er MK-godkendt (MK 6.42/1537). Et stærkt og meget brændsikkert byggemateriale godkendt til klasse T tagdækning. Starup Øko-Træ har som de eneste fået den eftertragtede godkendelse af tækkespån til tagdækning, klasse - T.

Service

Firmaet rådgiver gerne om anvendelse, lægning og behandling af spåntage samt -facader. Tilbudsgivning baseret på specialuddannede faglærte sjak, autoriseret af Starup Øko-Træ. Se referencer her 

Tag i Akaciespån, forpatineret.
Tagspån forpatineret Akacie.
Tagspån ubehandlet Akacie.
Tagspån forpatineret akacie.
Tagspån i eg.
Kløvede tjærede egespån.
Forpatineret akacie efterbehandlet med TD-transparent.
Starup tag- og facadespån. Eksempler - Eg og Akacie. Klik for større illustration.
Forpatineret akacie spån.
Starup tag- og facadespån. Eksempler - Akacie og Lærk. Klik for større illustration.
Starup forpatineret eg.
Oversigt over forpatinering (FP. Eg) og TD-oliebehandling.

Dataservice


Varenavn:
2D CAD3D CADBips beskrivelse UdbudsbeskrivelseTeknisk Info.Miljødata Godkendelser Monteringsvejledning Garanti Teknisk service
Starup sort spåntjære
Starup tag- og facadespån
Starup TD-olie
Starup tækkespån