Vestdøren ApS

Interimsdøre.dk


Esbølvej 17,   6893 Hemmet
Tlf. 97375455  -  Fax 97375460

e-mail: info@vestdoren.dk
web: www.vestdoren.dk


Firmaprofil

INTERIMSDØRE: www.interimsdøre.dk Interimsdøre er et aktraktivt alternativ til pladsfremstillede døre. som ofte laves af forhåndenværende materialer. 

VESTDØREN - en virksomhed med stor know-how. Med mange års erfaring i byggebranchen overtog Johannes Nielsen i 1999 det daværende 8 år gamle firma Stalddøren Vest og ændrede navnet til Vestdøren.
Vestdøren har hjemsted i Vestjylland, ved bunden af Ringkøbing Fjord.
Kundekredsen, som primært er indenfor landbrug og industri, findes i hele landet.

Firmaets overordnede mål er at producere og markedsføre stalddøre og porte, hvor der tages hensyn til individuelle ønsker og behov.
Fleksibilitet, vestjysk kvalitet, konkurrencedygtighed og kort leveringstid er nogle af de parametre, som Vestdøren ønsker at efterleve.

Produktprogram: