Generelle nyheder

Generelle Nyheder

Regnvandsløsninger skal skabe mere livskvalitet i byen

06.08.2013

Hvordan kan man håndtere regnvand fra gader og veje, så det skaber livskvalitet og gør det attraktivt at opholde sig i byens rum? Nyt ph.d.-projekt viser hvordan. Regn skal ikke blot ledes bort fra byens gader og...

Gratis at søge oplysninger i tinglysningssystemet

29.07.2013

Tinglysningssystemet blev digitaliseret i 2009 og folketinget har netop vedtaget en lov, så det fra 1. juli 2013 bliver gratis at søge oplysninger i tinglysningssystemet. Lovforslaget betyder en forenkling og modernisering af...

Plads til barndommen?

29.07.2013

En undersøgelse af sammenhænge mellem plads, rum og pædagogisk praksis i børnehaven. Afhandlingen er et ph.d.-projekt af forsker Marie Louise Gammelby. Afhandlingen er en del af et større forskningsprojekt kaldet Plads til...

Scanglas medleverandør til Universitariums byggetema

20.07.2013

Glasklare byggeoplevelser i Universitarium Den 29. juni slog Universitarium dørene op for sommerens tema Byg & Hyg, der byder på en række legende og lærerige byggeaktiviteter. Med Scanglas som medleverandør lader...

Gratis seminar om dagslys i byen

19.07.2013

Gratis seminar om dagslys i byen 26. og 28. august kl. 13-17 I samarbejde med Henning Larsen Architects afholder Realdania et gratis seminar om dagslys i byen for kommunale planlæggere og sagsbehandlere.Med dagslys som værktøj i...

Udvendigt isolerede flade tage

02.07.2013

Udvendigt isolerede flade tageKraftige storme medfører med mellemrum, at større tagarealer med isolering og tagdækning blæses af udvendigt isolerede tage (varme tage) med lav hældning. Skaderne opstår oftest på ældre tage, hvor...

Saltskader på murværk

02.07.2013

Saltskader på murværk Mange synlige skader på murværk – fx forvitringer, misfarvninger og udblomstringer – skyldes påvirkning fra salte. Saltene er fx ført frem til overfladen af opstigende grundfugt fra jorden og/eller opløst...

Tagkonstruktioner med lille hældning

02.07.2013

Tagkonstruktioner med lille hældning – ventilation og fugtforhold Selv om bygningsreglementet stiller store krav til bygningers lufttæthed – og dermed også lofters – opstår der stadig fugtproblemer i ventilerede...

Betonstøbte krybekældre i Grønland

02.07.2013

Betonstøbte krybekældre i Grønland – risiko for skimmelvækstI Grønland er krybekældre en meget anvendt funderingsmetode, men der konstateres ofte skimmelvækst – i såvel selve krybekælderen som inde i bygningen på den nederste del...

Nye Informationsblade fra BYG-ERFA

01.07.2013

Bedre Byggeskik- ved nybyggeri, renovering og fornyelse af bygninger BYG-ERFA har siden 1977 indsamlet, bearbejdet og udgivet byggetekniske erfaringer fra byggeriets praksis med henblik på bedst mulig udbedring og forebyggelse...

Viser resultater 1001 til 1010 ud af 1125

Nyheder

Nye produkter, kataloger, normer, BYG-ERFA blade, rapporter, websites, messer, udstillinger, mv.

Produkt nyheder

Generelle nyheder