Generelle nyheder

Generelle Nyheder

NYT FRA BYG-ERFA: SMÅ, MUREDE SKORSTENE – REPARATION OG VEDLIGEHOLD

08.07.2010

I de seneste årtier er anvendelsen af mange skorstene ændret væsentligt. Udviklingen af de varmeproducerende anlægs teknik og effektivitet har fx reduceret varmetabet, så mange skorstene er blevet ”kolde”.

NYT FRA BYG-ERFA: SMÅ, MUREDE SKORSTENE – NATURGAS- OG OLIEFYRINGSANLÆG

08.07.2010

Skorstene er særligt udsatte for påvirkninger fra vind og vejr, hvilket fx kan medføre afskallede mursten, forvitrede pudsoverflader, nedbrudte fuger og revnedannelser – og deraf følgende fugtskader inde i bygningen.

NYT FRA BYG-ERFA: MURBIER I MURVÆRK – FOREBYGGELSE OG REPARATION

08.07.2010

Murbier er almindeligvis ret uskadelige, men ved større forekomster i murværk er der risiko for vandindtrængning og frostskader, og ved kraftige angreb kan murværkets bæreevne reduceres. Ved konstatering af huller i murværkets...

NYT FRA BYG-ERFA: NATURSTEN PÅ FACADER – RISIKO, STYRKE, HOLDBARHED

08.07.2010

Kvaliteten af natursten anvendt til facadebeklædninger, fx marmor, kalksten, skifer eller sandsten, er meget varierende. Nogle typer deformeres så meget med tiden, at deres forankringer svigter, eller den oprindelige styrke...

I ARKITEKTURENS VÆRKSTED, SOMMEREN 2010

24.06.2010

Overalt i verden rykker befolkninger mod byerne, de fortættes og transformeres, mens udkantsområderne affolkes, ændrer karakter og mening. Det er udgangspunktet for mange af de afgangsprojekter, der for tiden udstilles på...

BRUGERANALYSE AF HFB - KONKLUSION

20.05.2010

Brugeranalyse af HFB - KonklusionMan kan let forledes til at basere sin "viden" om en bestemt målgruppe på almindelige antagelser om deres alder, it-vaner og præferencer. Med HFB's netop afsluttede brugerundersøgelse har i alt...

NYT FRA BYG-ERFA: FUGTMÅLING I UNDERLAG FOR TAGPAP OG TAGFOLIE

13.05.2010

For højt fugtindhold i tagisoleringsmaterialer reducerer varmeisoleringsevnen i varme tage og nedbryder træmaterialer i kolde tage.

NYT FRA BYG-ERFA: VARME TAGE - EFTERISOLERING OG FUGTINDHOLD

13.05.2010

En utæt tagdækning på et varmt tag kan medføre opsamling af store vandmængder i isoleringen mellem tagdækning og underliggende dampspærre.

TUN BYG 2010 FOKUSERER PÅ KLIMAVENLIGT BYGGERI

16.03.2010

Tre nye klima- og miljøpriserDen store byggemesse i Fredericia TUN BYG 2010 åbnede i går d. 16. marts med fokus på det klimavenlige byggeri.Som et nyt tiltag har messens arrangør Trælasthandlerunionen (TUN) indstiftet tre...

NYT FRA BYG-ERFA: Mekanisk fastgørelse af tagdækninger på flade tage

15.02.2010

De fleste tagdækninger af tagpap og tagfolie samt kompletterende bygningsdele (fx ovenlys og tagbrønde) fastgøres mekanisk til underlaget.I erfaringsbladet omtales årsager til svigt i forbindelse med stormskader, fx udtrækning af...

Viser resultater 1011 til 1020 ud af 1060

Nyheder

Nye produkter, kataloger, normer, BYG-ERFA blade, rapporter, websites, messer, udstillinger, mv.

Produkt nyheder

Generelle nyheder