Generelle nyheder

Generelle Nyheder

NYT FRA BYG-ERFA: Risiko ved udeluftventilerede krybekældre

15.02.2010

Med stadig større krav til energibesparelser – og dermed øget varmeisolering – er fugtforholdene i udeluftventilerede krybekældre nu ændret så meget i ugunstig retning, at konstruktionen generelt frarådes anvendt i nye...

NYT FRA BYG-ERFA: Begrænsning af byggefugt – forebyggelse af skimmelvækst

15.02.2010

Utilstrækkelig udtørring og utilsigtet opfugtning af byggematerialer kan medføre skimmelvækst. Årsagen er oftest mangelfuld planlægning af byggeprocessen, herunder tidsplaner med for kort tid afsat til udtørring, samt...

TUN BYG INDSTIFTER 3 NYE KLIMAPRISER

10.02.2010

Skandinaviens vigtigste fagmesse for byggematerialer, TUN BYG 2010 uddeler klimapriser

NYT FRA BYG-ERFA: Undertage af banevarer

27.01.2010

Forkert montage af undertage udført af banevarer kan i blæsevejr medføre så kraftig blafring, at det medfører betydelige støjgener for husets beboere. Herudover indebærer blafringen risiko for, at undertaget beskadiges, når det...

NYT FRA BYG-ERFA: Tekniske installationer på flade tage

27.01.2010

Uhensigtsmæssig placering af ventilations- og køleanlæg på flade tage er ofte årsag til indtrængende vand i tag og underliggende rum.Risikoen for vandgennemtrængning øges ved placering af gennemføringer i tagfladens stærkt...

NYT FRA BYG-ERFA: Varmforzinkede stålrør til brugsvand

27.01.2010

I brugsvandsinstallationer med både varmforzinkede rør og kobbermaterialer, dvs. kobberrør eller fittings af kobberlegeringer, er der risiko for gennemtæringer i ledninger med stillestående vand. Årsagen er, at der udfældes...

NYT FRA BYG-ERFA: Kondens-, fugt- og lugtgener

15.12.2009

Kondens-, fugt- og lugtgener - aftrækskanaler og faldstammeudluftningerFugtskjolder på loftet omkring gennemføringer af aftrækskanaler og faldstammeudluftning antages ofte forårsaget af utætte inddækninger ved gennemføring i...

NYT FRA BYG-ERFA: Indvendig efterisolering af ældre ydermure

15.12.2009

Indvendig efterisolering af ældre ydermure indebærer stor risiko for fugtproblemer, fx skimmelvækst på den „gamle“, indvendige vægoverflade. Derfor anbefales – så vidt muligt – udvendig efterisolering. Hvis der anvendes isolering...

NYT FRA BYG-ERFA: Afdækning af skalmure

15.12.2009

Afdækning af skalmure – ved tilslutning til flade tage uden udhæng.I de senere år er konstateret adskillige tilfælde af vandindtrængning ved ydermurens afslutning mod tagkonstruktioner med lav hældning (flade tage under 5°) uden...

ISDANNELSER I TAGRENDER

16.09.2009

ISDANNELSER I TAGRENDER – Isdannelser i tagrender og nedløb kan medføre såvel frostskader på bygningen som risiko for personskader i forbindelse med nedfaldende istapper. I dette erfaringsblad redegøres der for hvordan disse...

Viser resultater 1021 til 1030 ud af 1060

Nyheder

Nye produkter, kataloger, normer, BYG-ERFA blade, rapporter, websites, messer, udstillinger, mv.

Produkt nyheder

Generelle nyheder