Generelle nyheder

Generelle Nyheder

Udvendigt isolerede flade tage

02.07.2013

Udvendigt isolerede flade tageKraftige storme medfører med mellemrum, at større tagarealer med isolering og tagdækning blæses af udvendigt isolerede tage (varme tage) med lav hældning. Skaderne opstår oftest på ældre tage, hvor...

Saltskader på murværk

02.07.2013

Saltskader på murværk Mange synlige skader på murværk – fx forvitringer, misfarvninger og udblomstringer – skyldes påvirkning fra salte. Saltene er fx ført frem til overfladen af opstigende grundfugt fra jorden og/eller opløst...

Tagkonstruktioner med lille hældning

02.07.2013

Tagkonstruktioner med lille hældning – ventilation og fugtforhold Selv om bygningsreglementet stiller store krav til bygningers lufttæthed – og dermed også lofters – opstår der stadig fugtproblemer i ventilerede...

Betonstøbte krybekældre i Grønland

02.07.2013

Betonstøbte krybekældre i Grønland – risiko for skimmelvækstI Grønland er krybekældre en meget anvendt funderingsmetode, men der konstateres ofte skimmelvækst – i såvel selve krybekælderen som inde i bygningen på den nederste del...

Nye Informationsblade fra BYG-ERFA

01.07.2013

Bedre Byggeskik- ved nybyggeri, renovering og fornyelse af bygninger BYG-ERFA har siden 1977 indsamlet, bearbejdet og udgivet byggetekniske erfaringer fra byggeriets praksis med henblik på bedst mulig udbedring og forebyggelse...

BAR Kontors indretningsværtøj er blevet endnu bedre

27.06.2013

BAR Kontors indretningsværktøj er blevet opgraderet. Der er bl.a. kommet mere inventar og 3-D visningen er blevet optimeret.Som noget nyt er der mulighed for, at du kan lægge din færdige indretningstegning på Facebook via et...

Seks nominerede til RENOVER prisen 2013

27.06.2013

Nomineringsudvalget har de seneste to måneder vurderet, analyseret og sammenlignet de 107 indstillede projekter. Seks byggeprojekter ud af de 107 indstillede projekter er nu udvalgt i slutspurten om at finde Danmarks bedste...

Arkitekt Henning Larsen er død

24.06.2013

Arkitekt Henning Larsen sov stille ind i sit hjem i København lørdag den 22. juni 2013. Henning Larsen var 87 år gammel.Han blev 87 år gammel. Danmark og hele verden har mistet en stor arkitekt. I 1959 grundlagde Henning...

Nyt vidensværktøj om brandlovgivning og brandsikring

20.06.2013

For alle, der arbejder med brandlovgivning og brandsikring, kan informationssøgningen og dokumentationen fremover blive både hurtigere og mere sikker. Byggecentrum lancerer i samarbejde med Dansk Brand- og sikringsteknisk...

Nye fælles EU-regler for Byggevarer

14.06.2013

Fælles EU-regler for handel med byggevarerDen 1. juli 2013 træder en ny byggevareforordning i kraft, som ensretter reglerne for salg og markedsføring af byggevarer i EU. Fremover bliver det lettere for danske virksomheder at...

Viser resultater 1051 til 1060 ud af 1170

Nyheder

Nye produkter, kataloger, normer, BYG-ERFA blade, rapporter, websites, messer, udstillinger, mv.

Produkt nyheder

Generelle nyheder