Generelle nyheder

Generelle Nyheder

FREDEDE HUSE KAN BIDRAGE TIL CO2-REDUKTION

03.06.2009

FREDEDE HUSE KAN BIDRAGE TIL CO2-REDUKTIONOgså i Danmarks fredede bygninger kan det lade sig gøre at implementere energibesparende tiltag og opnå betydelige gevinster for både miljøet og indeklimaet, uden at gå på kompromis med...

DIGITALT OPSLAGSVÆRK OM DANSK BYGGESKIK

01.05.2009

DIGITALT OPSLAGSVÆRK OM DANSK BYGGESKIK - Grundejernes Investeringsfond (GI) og Realdania lancerede fredag d. 30. april et omfattende digitalt opslagsværk om dansk byggeskik fra 1850 til 1970. Med denne udgivelse er en stor...

NYT FRA BYG-ERFA: VENTILATION AF TAGKONSTRUKTIONER

04.04.2009

VENTILATION AF TAGKONSTRUKTIONER - I dette erfaringsblad redegøres der generelt for udformningen af de forskellige former for ventilation, som anvendes i forbindelse med sadeltage og pulttage, udført med gitterspær, bjælkespær...

NYT FRA BYG-ERFA: BRUG AF REGNVAND FRA TAGE TIL WC OG I VASKEMASKINER

04.04.2009

BRUG AF REGNVAND FRA TAGE TIL WC OG I VASKEMASKINER - I Danmark er det tilladt at bruge regnvand fra tage til wc-skyl og tøjvask i boliger og tilsvarende byggeri. Forkert installation og uhensigtsmæssig anlægsudformning indebærer...

NYT FRA BYG-ERFA: ENERGI- OG KLIMAFORBEDRING – ÆLDRE ETAGEBOLIGER

03.04.2009

ENERGI- OG KLIMAFORBEDRING – ÆLDRE ETAGEBOLIGER - Mange ældre etageejendomme er dårligt isolerede, utætte og har stort varmetab. Dette nedfører både stort energiforbrug, dårlig komfort og indeklimaproblemer – herunder risiko for...

NY OVERSIGT OVER KLASSIFICEREDE UNDERTAGSPRODUKTER

03.04.2009

NY OVERSIGT OVER KLASSIFICEREDE UNDERTAGSPRODUKTER DUKO – Dansk Undertagsklassifikationsordning – udsendte i februar en ny oversigt over klassificerede undertagsprodukter, der nu omfatter 31 produkter. DUKO opdeler...

NYE BYG-ERFA INFORMATIONSBLADE

03.04.2009

NYE BYG-ERFA INFORMATIONSBLADE - Fra tid til anden udgiver BYG-ERFA gratis informationsblade, der er samlede oversigter over hvilke erfaringsblade, der er udgivet om et bestemt emne. De seneste er: TAGUNDERLAG – Dampbremse,...

NYHED FRA BYG-ERFA: GLAS-/METALBEKLÆDNING UD FOR ETAGEADSKILLELSER

03.04.2009

GLAS-/METALBEKLÆDNING UD FOR ETAGEADSKILLELSER – UDFORMNING OG FUGTFORHOLD I LETTE FACADER - Der er i de senere år konstateret adskillige glas- eller metalbeklædte facadepartier med skader efter vandindtrængen og kondens i den...

NYHED FRA BYG-ERFA: GRÆSTØRVSTAGE – OPBYGNING OG VEDLIGEHOLD

03.04.2009

GRÆSTØRVSTAGE – OPBYGNING OG VEDLIGEHOLD - Græstørvstage anvendes ofte på bygninger, der skal indpasses i særlige naturområder. Tagets udførelse har lange traditioner, og ved korrekt udførelse er levetiden lang. Svigt i...

NYHED FRA BYG-ERFA: POLYSTYRENISOLERING PÅ TAGE MED LAV HÆLDNING

03.04.2009

(FLADE TAGE) – BRANDBESKYTTELSE, MEMBRANUNDERLAG

Viser resultater 1071 til 1080 ud af 1099

Nyheder

Nye produkter, kataloger, normer, BYG-ERFA blade, rapporter, websites, messer, udstillinger, mv.

Produkt nyheder

Generelle nyheder