Generelle nyheder

Generelle Nyheder

NYT FRA BYG-ERFA: Revnedannelser og dilatationsfuger

20.02.2013

Mange revner i murværk skyldes forkert materialevalg, fx mørtel, samt utilstrækkelig hensyntagen til temperaturvariationer og nødvendige bevægelsesmuligheder. Revnedannelser og dilatationsfuger i murværk.For at undgå...

NYT FRA BYG-ERFA: Brandadskillelser i ydervægge

20.02.2013

Mange storbrande skyldes forkerte udførelsesdetaljer ved brandadskillende vægge, fx ved lejlighedsskel, brandsektions- og ydervægge. Bygningskonstruktioner skal udføres, så en brand ikke spredes til andre enheder – fx vandret...

NYT FRA BYG-ERFA: Sortsværtning og støvfigurer

20.02.2013

Sortsværtning og støvfigurer - heksesod, kuldebroer, statisk elektricitet, ventilationSortsværtning i boliger skyldes partikler, fx svævestøv, som afsættes på vægge, lofter og andre overflader.Misfarvningerne kan opstå – hurtigt...

NYT FRA BYG-ERFA: Grønne tage og vægge

20.02.2013

Grønne tage og vægge - brandsikkerhed og vedligeholdI dette erfaringsblad beskrives lovgivning og brandtekniske forhold i forbindelse med etablering, drift og vedligehold af grønne tage og facader – herunder krav til materialer,...

NYT FRA BYG-ERFA: Fugtkriterier og risikovurdering

20.02.2013

Fugtkriterier og risikovurdering - ved nybyggeri og renoveringI de senere år er der i mange tilfælde konstateret skimmelvækst ved både nybyggeri og bygningsrenovering, såvel inden som umiddelbart efter ibrugtagning.Problemet kan...

NYT FRA BYG-ERFA: BLY I MALEDE OVERFLADER

01.12.2012

Ved vedligehold, renovering, ombygning og nedrivning af ældre bygninger er der konstateret problemer med håndtering af blyforekomster i materialer og bygningsdele. I erfaringsbladet beskrives, dels hvor der er risiko for...

NYT FRA BYG-ERFA: KÆLDRE OG KRYBEKÆLDRE

01.12.2012

Ved udførelse af kældervægge og -gulve opnås ikke altid det ønskede resultat.Årsagen er i nogle tilfælde uensartede retningslinjer fra leverandørerne af isoleringsmaterialer og grundmursplader, fx med hensyn til...

NYT FRA BYG-ERFA: BRANDVENTILATION

01.12.2012

Mange bygninger har indbygget ovenlys eller lemme i taget, så røg og varme kan komme ud ved en brand. Derved reduceres skadernes omfang, og muligheden for redningsindsats forbedres. Det har dog vist sig, at mange...

NYT FRA BYG-ERFA: RØGALARMER OG RØGALARMANLÆG

01.12.2012

Hurtig alarmering af brand har afgørende betydning for brandudviklingen og skadeomfanget.Der konstateres ofte brande i bygninger med røgalarmer, som ikke har virket efter hensigten – enten på grund af forkert installation eller...

VA-mærkningen overgår til VELTEK

16.11.2012

VELTEK overtager i 2013 VA-godkendelsesordningen og viderefører den på stort set samme vilkår, som det er tilfældet i dag. Når Energistyrelsen lancerer 'Godkendt til drikkevand'-godkendelsen, som udelukkende består af en...

Viser resultater 1081 til 1090 ud af 1170

Nyheder

Nye produkter, kataloger, normer, BYG-ERFA blade, rapporter, websites, messer, udstillinger, mv.

Produkt nyheder

Generelle nyheder