Generelle nyheder

Generelle Nyheder

NYHED FRA BYG-ERFA: GRÆSTØRVSTAGE – OPBYGNING OG VEDLIGEHOLD

03.04.2009

GRÆSTØRVSTAGE – OPBYGNING OG VEDLIGEHOLD - Græstørvstage anvendes ofte på bygninger, der skal indpasses i særlige naturområder. Tagets udførelse har lange traditioner, og ved korrekt udførelse er levetiden lang. Svigt i...

NYHED FRA BYG-ERFA: POLYSTYRENISOLERING PÅ TAGE MED LAV HÆLDNING

03.04.2009

(FLADE TAGE) – BRANDBESKYTTELSE, MEMBRANUNDERLAG

NYHED FRA BYG-ERFA: SIKRING MOD INDBRUD I BOLIGER

03.04.2009

SIKRING MOD INDBRUD I BOLIGER - En fuldstændig effektiv tyverisikring er både omstændelig at etablere og uhensigtsmæssig at leve med for beboerne. Der er dog en række enkle og billige bygningsændringer og sikringsmidler, som har...

READ – NY FORSKNINGSPORTAL FOR ARKITEKTUR OG DESIGN

20.01.2009

Mandag den 19. januar åbnede Kunstakademiets Arkitektskole, Arkitektskolen Aarhus, Danmarks Designskole og Designskolen Kolding en ny fælles forskningsdatabase. READ - REsearch in Architechture and Design er en ny...

JØRN UTZON 09.04.1918 – 29.11.2008

01.12.2008

Den største danske arkitekt i det 20. århundrede Jørn Utzon er død i en alder af 90 år. Som ingen anden før ham var han inspireret af naturen og dens strukturelle vækstprincipper, af...

NYT FRA BYG-ERFA: ZINKBEKLÆDTE KVISTE

21.11.2008

Forkert udførelse af zinkarbejdet og mangelfuld ventilation af kvistkonstruktionen

NYT FRA BYG-ERFA: UNDGÅ AFSYRING AF MURVÆRK – MISFARVNINGER OG FORVITRINGER

01.10.2008

Murværk afsyres for at fjerne mørtelrester fra opmuringen

NYT FRA BYG-ERFA: DAMPSPÆRRER – UDFØRELSE OG DETALJER MOD OPVARMEDE RUM

29.09.2008

Hvad skal der tages hensyn til ved projektering og udførelse af almindeligt anvendte detaljer i dampspærrer.

NYT FRA BYG-ERFA: REVNER I BYGNINGER – UDBEDRING I BETON OG MURVÆRK

25.08.2008

De fleste bygninger har revner - nogle er harmløse skønhedsfejl, mens andre er tegn på alvorlige fejl i den bærende konstruktion. Inden udbedring af revner er det vigtigt at årsagerne til revnerne er identificeret og – hvis...

NYT FRA BYG-ERFA: ÆLDRE FRITIDSHUSE AF TRÆ PÅ PUNKTFUNDAMENTER

04.08.2008

Mange ældre fritidshuse af træ er opstillet på punktfundamenter, hvilket kan medføre at skadedyr trænger ind under huset, og at beboerne generes af fodkulde i vinterperioden. I dette erfaringsblad redegøres for, hvordan...

Viser resultater 1081 til 1090 ud af 1101

Nyheder

Nye produkter, kataloger, normer, BYG-ERFA blade, rapporter, websites, messer, udstillinger, mv.

Produkt nyheder

Generelle nyheder