Generelle nyheder

Generelle Nyheder

NYT FRA BYG-ERFA: AFLØBSINSTALLATIONER I SMÅHUSE

16.12.2010

Afløbsanlæg kræver – ligesom en bygnings øvrige installationer – regelmæssigt tilsyn og vedligehold for at kunne fungere problemfrit.Ejere af ejendomme skal vedligeholde alle afløbsinstallationer på egen grund, helt ud til det...

NYT FRA BYG-ERFA: VÅDRUM – GULVAFLØB OG AFLØBSLEDNINGER

16.12.2010

Billedet viser et ældre støbejernsgulvafløb, der er forhøjet med mørtel i forbindelse med renovering. Det gamle terrazzogulv er ændret til flisegulv, og i den forbindelse e der monteret en firkantet ramme og rist i mørtelen (uden...

INDRETNINGSPROJEKTER OG KONTRAKTMØBLER

02.12.2010

INDRET.DK 10/11.  Udgives af NOVA Kommunikation A/S, Hellerup 2010. 106 s. Pris: 95,00 kr. excl. moms. Kan bestilles på info@indret.dkNu foreligger det årlige produkt- og inspirationskatalog, der tidligere gik under navnet...

NYT FRA BYG-ERFA: UDKRAGEDE BETONALTANDÆK

01.10.2010

Ved udkragede betonaltandæk konstateres ofte kolde loft- og gulvoverflader, hvilket har indflydelse på såvel indeklima som energiforbrug.

NYT FRA BYG-ERFA: FASTGØRELSE AF NEDHÆNGTE LOFTER

01.10.2010

Svigt i forbindelse med såvel projektering som udførelse af nedhængte lofter kan have fatale konsekvenser – som fx det viste eksempel, hvor et nedhængt loft faldt ned uden varsel og ydre påvirkninger.

NYT FRA BYG-ERFA: KÆLDEROVERSVØMMELSE

01.10.2010

Under kraftige regnskyl kan vandet i hovedkloaksystemet opstemmes og stige så højt, at vandet trænger ind gennem afløb i kældergulve og andre lavtliggende afløbsinstallationer – og medføre oversvømmelser.

NYT FRA BYG-ERFA: MYRER I BYGNINGER

01.10.2010

Myreaktivitet i bygninger kan ud over komfortgener medføre såvel fugtskader som nedbrydning af byggematerialer og konstruktioner.

NYT FRA BYG-ERFA: FUGTMÅLING I UNDERLAG FOR TAGPAP OG TAGFOLIE

08.07.2010

For højt fugtindhold i tagisoleringsmaterialer reducerer varmeisoleringsevnen i varme tage og nedbryder træmaterialer i kolde tage.

NYT FRA BYG-ERFA: VARMT BRUGSVAND I BEBYGGELSER

08.07.2010

I mange boligejendomme, bebyggelser, institutioner, svømmehaller og tilsvarende bygninger med store anlæg for varmt brugsvand er der sundheds- og driftstekniske problemer.

NYT FRA BYG-ERFA: UDTØRRING AF BYGGEMATERIALER

08.07.2010

Det er ofte vanskeligt at bedømme hvor lang udtørringstid byggematerialer har behov for inden ibrugtagning, hvis efterfølgende fugtgener skal undgås.

Viser resultater 1111 til 1120 ud af 1170

Nyheder

Nye produkter, kataloger, normer, BYG-ERFA blade, rapporter, websites, messer, udstillinger, mv.

Produkt nyheder

Generelle nyheder