Generelle nyheder

Generelle Nyheder

NYT FRA BYG-ERFA: NATURSTEN PÅ FACADER – RISIKO, STYRKE, HOLDBARHED

08.07.2010

Kvaliteten af natursten anvendt til facadebeklædninger, fx marmor, kalksten, skifer eller sandsten, er meget varierende. Nogle typer deformeres så meget med tiden, at deres forankringer svigter, eller den oprindelige styrke...

I ARKITEKTURENS VÆRKSTED, SOMMEREN 2010

24.06.2010

Overalt i verden rykker befolkninger mod byerne, de fortættes og transformeres, mens udkantsområderne affolkes, ændrer karakter og mening. Det er udgangspunktet for mange af de afgangsprojekter, der for tiden udstilles på...

BRUGERANALYSE AF HFB - KONKLUSION

20.05.2010

Brugeranalyse af HFB - KonklusionMan kan let forledes til at basere sin "viden" om en bestemt målgruppe på almindelige antagelser om deres alder, it-vaner og præferencer. Med HFB's netop afsluttede brugerundersøgelse har i alt...

NYT FRA BYG-ERFA: FUGTMÅLING I UNDERLAG FOR TAGPAP OG TAGFOLIE

13.05.2010

For højt fugtindhold i tagisoleringsmaterialer reducerer varmeisoleringsevnen i varme tage og nedbryder træmaterialer i kolde tage.

NYT FRA BYG-ERFA: VARME TAGE - EFTERISOLERING OG FUGTINDHOLD

13.05.2010

En utæt tagdækning på et varmt tag kan medføre opsamling af store vandmængder i isoleringen mellem tagdækning og underliggende dampspærre.

TUN BYG 2010 FOKUSERER PÅ KLIMAVENLIGT BYGGERI

16.03.2010

Tre nye klima- og miljøpriserDen store byggemesse i Fredericia TUN BYG 2010 åbnede i går d. 16. marts med fokus på det klimavenlige byggeri.Som et nyt tiltag har messens arrangør Trælasthandlerunionen (TUN) indstiftet tre...

NYT FRA BYG-ERFA: Mekanisk fastgørelse af tagdækninger på flade tage

15.02.2010

De fleste tagdækninger af tagpap og tagfolie samt kompletterende bygningsdele (fx ovenlys og tagbrønde) fastgøres mekanisk til underlaget.I erfaringsbladet omtales årsager til svigt i forbindelse med stormskader, fx udtrækning af...

NYT FRA BYG-ERFA: Risiko ved udeluftventilerede krybekældre

15.02.2010

Med stadig større krav til energibesparelser – og dermed øget varmeisolering – er fugtforholdene i udeluftventilerede krybekældre nu ændret så meget i ugunstig retning, at konstruktionen generelt frarådes anvendt i nye...

NYT FRA BYG-ERFA: Begrænsning af byggefugt – forebyggelse af skimmelvækst

15.02.2010

Utilstrækkelig udtørring og utilsigtet opfugtning af byggematerialer kan medføre skimmelvækst. Årsagen er oftest mangelfuld planlægning af byggeprocessen, herunder tidsplaner med for kort tid afsat til udtørring, samt...

TUN BYG INDSTIFTER 3 NYE KLIMAPRISER

10.02.2010

Skandinaviens vigtigste fagmesse for byggematerialer, TUN BYG 2010 uddeler klimapriser

Viser resultater 1121 til 1130 ud af 1167

Nyheder

Nye produkter, kataloger, normer, BYG-ERFA blade, rapporter, websites, messer, udstillinger, mv.

Produkt nyheder

Generelle nyheder