Generelle nyheder

Generelle Nyheder

NYT FRA BYG-ERFA: REVNER I BYGNINGER – UDBEDRING I BETON OG MURVÆRK

25.08.2008

De fleste bygninger har revner - nogle er harmløse skønhedsfejl, mens andre er tegn på alvorlige fejl i den bærende konstruktion. Inden udbedring af revner er det vigtigt at årsagerne til revnerne er identificeret og – hvis...

NYT FRA BYG-ERFA: ÆLDRE FRITIDSHUSE AF TRÆ PÅ PUNKTFUNDAMENTER

04.08.2008

Mange ældre fritidshuse af træ er opstillet på punktfundamenter, hvilket kan medføre at skadedyr trænger ind under huset, og at beboerne generes af fodkulde i vinterperioden. I dette erfaringsblad redegøres for, hvordan...

HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE – EN EKSEMPELSAMLING

31.03.2008

Helhedsorienteret byfornyelse indgik som én af flere statslige støtteordninger i byfornyelsen i perioden 1998 til 2003. Ordningen blev indført som et supplement og en overbygning til den traditionelle byfornyelse, som typisk...

KAN MAN STRIKKE EN VÆG?

13.03.2008

Vi lever i en spændende tid, hvor nye materialer møder nye digitale tegneredskaber og produktionsmetoder, og det skaber grundlæggende ændringer i den måde vi tænker og bygger arkitektur. Det er budskabet i udstillingen Digital...

ENERGIBESPARELSER I ETAGEBOLIGER – NY PUBLIKATION

13.02.2008

Energibesparende foranstaltninger er en af de mest rentable ejendomsforbedringer, der kan foretages. Men desværre har der været for lidt fokus på dette forhold i de senere år, hvilket viser sig ved at det er svært at finde...

FSC-MÆRKET TRÆ UDEN BEGRÆNSNINGER

08.02.2008

Hidtil har det kun været muligt at skaffe begrænsede mængder af eksotisk hårdttræ med det eftertragtede FSC-mærke til Danmark. Men sådan er det ikke længere. Nu vil det blive importeret i så stor målestok, at selv ganske...

NYT FRA BYG-ERFA: REVNER I BYGNINGER – UNDERSØGELSE OG ANALYSE

07.02.2008

De fleste bygninger har revner. Nogle har kun betydning for bygningens udseende, mens andre er tegn på alvorlige fejl, som vedrører sikkerheden. Selv erfarne byggeteknisk sagkyndige fejlvurderer ofte årsager til revnedannelser...

NYT FRA BYG-ERFA: REVNER I BYGNINGER – EKSEMPLER, ÅRSAG OG RISIKO

07.02.2008

Der er mange forskelligartede årsager til revner i bygninger, og selv erfarne byggeteknisk sagkyndige kan fejlbedømme årsagen til revnedannelser. Som støtte ved udførelse af bygningssyn og fastsættelse af årsager til...

VEJLEDNING OG INFORMATION OM SIKKERHED PÅ HOTELLER

24.01.2008

Sikkerheden på hoteller kan næsten ikke blive for god, og nu er der ny hjælp på vej til hotellernes ledelser og deres medarbejdere, så de bedre kan blive i stand til at skabe sikre og trygge rammer for gæster og personale.

VISUELT BYGNINGSREGISTER I KØBENHAVN

11.01.2008

Københavns Kommune har i samarbejde med Kulturministeriet udviklet et elektronisk bygningsregister – ”Visuelt bygningsregister i København.” Registret afløser de tidligere Bydelsatlas, og kan på billig og effektiv vis oplyse om...

Viser resultater 1151 til 1160 ud af 1163

Nyheder

Nye produkter, kataloger, normer, BYG-ERFA blade, rapporter, websites, messer, udstillinger, mv.

Produkt nyheder

Generelle nyheder