Generelle nyheder

Generelle Nyheder

Vejledning om eftersyn af ældre betonaltaner

24.10.2017

Vejledningen har til formål at belyse de muligheder, ejere af en betonaltan har for at vedligeholde altanen og forebygge betonskader. Vejledningen kan bruges til at give bygningsejere en første indikation af, om deres...

Det er krævende at bygge bæredygtigt

24.10.2017

Ny undersøgelse fra byggemarkedskæden STARK viser at en stor del af håndværkerne oplever, at det er krævende at bygge bæredygtigt. For meget tid på administration og for lidt viden angives som nogle af de største udfordringer,...

Ny viden om lavfrekvent lydisolation af boliger

12.10.2017

Miljøprojekt om lydisolering og lavfrekvent støj fra vindmøller

Nye anvisninger skal forebygge byggeskader fra tagmembraner

12.10.2017

SBi udarbejder i den kommende tid tre nye anvisninger om tagmembraner. Formålet er at gøre det lettere for byggeriets parter at bestille, projektere og udføre tagmembraner på et oplyst grundlag.

Nye drikkevandsregler til gavn for forbrugerne

12.10.2017

Den nye drikkevandsbekendtgørelse viderefører en streng kontrol med drikkevandets kvalitet.

Syv gode eksempler på klimatilpasning i kystnære byer

11.10.2017

Kystnære byer over hele landet skal ruste sig til en fremtid med havvandsstigning og stormflod. Ny guide samler syv gode eksempler på klimatilpasning i kystnære byer og kommer med anbefalinger til helhedsorienteret...

Nyt site med viden om håndtering af bygge- og anlægsaffald

09.10.2017

Miljøbeskyttelsesloven, affaldsbekendtgørelsen og restproduktbekendtgørelsen udgør regelgrundlaget for håndtering af bygge- og anlægsaffald.

Bygningers opførelse er mere miljøbelastende end bygningers drift

06.10.2017

Beregninger viser, at for nye bygninger er byggematerialernes indlejrede energiforbrug og miljøpåvirkninger større end belastningen fra bygningernes driftsenergiforbrug. Der kan derfor være et stort potentiale i at forbedre...

Ny skole i træ skal samle norsk forstad

05.10.2017

Arkitema Architects og ÅF Engineering har vundet konkurrencen om om- og tilbygningen af Tiller Videregående Skole ved Trondheim. Skolen får en synlig plads i byen og skal udføres i træ med solceller på taget. Målet er, at skolen...

Danske virksomheder vil cirkulær økonomi - nyt site skal hjælpe dem

05.10.2017

Mange af landets små og mellemstore virksomheder tripper for at komme videre med at genanvende materialer, designe produkter så de kan genbruges eller producere mindre affald. Det viser en ny undersøgelse fra Miljøstyrelsen....

Viser resultater 41 til 50 ud af 1101

Nyheder

Nye produkter, kataloger, normer, BYG-ERFA blade, rapporter, websites, messer, udstillinger, mv.

Produkt nyheder

Generelle nyheder