Generelle nyheder

Generelle Nyheder

Sammenhængen mellem indeklima og svampesporers inflammatoriske potentiale

30.11.2017

Sofie Marie Kristensen har i sin ph.d. undersøgt den betydning, som lave koncentrationer af skimmelsvampe i indeluften har for, om man får inflammation i luftvejene. Dette er både relevant for private og for ansatte, der arbejder...

"Elarbejder - illustrationer" i høring

29.11.2017

"Elarbejder - illustrationer" er en samling af illustrationer, der viser, hvorledes elarbejder skal udføres, og hvad der er god håndværksmæssig praksis inden for elfaget. Publikationen er i høring indtil den 8. december 2017.

RENOVERING STYRKER MANGFOLDIGHEDEN I ALMENE BOLIGER

29.11.2017

Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) ved Aalborg Universitet København har evalueret renoveringen af 11 almene boligbebyggelser, som er gennemført med støtte fra Landsbyggefonden fra 2014 til 2016. Evalueringen viser bl.a., at...

Vejledning om godkendelse af svømmebade

29.11.2017

Vejledningen er en hjælp til kommuner og svømmebadsejere ved nye eller reviderede godkendelser af svømmebade.

Renovering af faldstammer

28.11.2017

I dette erfaringsblad beskrives de forskellige renoveringsmetoder på markedet, hvordan der vælges mellem metoderne, samt hvilket tilsyn og kontrol der er nødvendigt for at sikre, at kvaliteten af det færdige arbejde lever op til...

Litoponeholdig maling på udvendigt træværk – konsekvenser og afhjælpning

28.11.2017

Litopone er et hvidt pigment, som kan føre til nedbrydning af olie- og alkydolieholdige malinger, når de anvendes udvendigt.

Stråtage – taghældning, opbygning og afstandskrav

28.11.2017

Billedet viser et stråtag med en hældning på kun 30°, der er under nedbrydning. Dette blad omhandler ikke konstruktionen under stråtagets bærende underlag.

Tagmembraners tilslutning til ydervægge – udformning af inddækninger

28.11.2017

I dette BYG-ERFA blad omtales membraners tilslutning til formure (skalmure), puds på udvendigt isoleret murværk/beton samt til lette vægge.

Tilstandsvurdering af altaner – svigt i altaner med indstøbte stålprofiler

28.11.2017

Udbredt korrosion af indstøbte stålprofiler i udkragede betonaltaner kan medføre fare for personskade, fordi altanen kan kollapse, eller der kan falde løse betonstykker ned.

Vindspærrer af uorganiske pladematerialer i lette ventilerede ydervægge

28.11.2017

I lette ventilerede ydervægge konstateres det undertiden, at regnvand passerer igennem regnskærmens spalter og trænger ind til – og også ofte gennem – vindspærren.

Viser resultater 51 til 60 ud af 1163

Nyheder

Nye produkter, kataloger, normer, BYG-ERFA blade, rapporter, websites, messer, udstillinger, mv.

Produkt nyheder

Generelle nyheder