Generelle nyheder

Generelle Nyheder

Landsbyen i skolen i Nr. Vium – nyt liv og nye funktioner

03.08.2017

Nr. Vium Skole er en af 25 vestjyske centraltypeskoler fra midten af 1960’erne. I 2008 blev skolen nedlagt og blev købt af en gruppe borgere, som har bevaret som en del af områdets historie og identitet. Skolen bruges som ramme...

Nyt liv i teknisk skole i Odense

27.07.2017

Den tidligere tekniske skole i Odense skal omdannes til lejligheder. De fleste boliger bliver indrettet i de oprindelige bygninger, hvoraf den ældste er fra 1899, mens en bygning fra 1968 nyopføres til fremtidens beboere. Dermed...

International hæder til Rambøll for brug af geografiske data

26.07.2017

Rambøll får global pris for at være ”et fyrtårn i ingeniørbranchen” og bruge GIS (geografisk informationssystem) til bl.a. at kortlægge Californiens grundvand og hvilke dele af København og New York, der er mest udsatte for...

Miljøstyrelsen har nu offentliggjort vejledningen til bekendtgørelse om indsatsprogrammer

26.07.2017

Vejledningen er udarbejdet med det formål at understøtte den praktiske gennemførelse af vandområdeplanernes indsatsprogrammer.

Søg tilskud til fremme af energieffektivitet i bygninger

26.07.2017

Energistyrelsen indkalder ansøgninger om tilskud til projekter, der fremmer energieffektiviseringen af bygninger og fleksibelt energibrug ved brug data, digitalisering, datadrevne beslutningsstøtte mv. Fristen for at søge er 30....

TRÆBETON MED NYE EGENSKABER

25.07.2017

Schweiziske forskere fra det nationale forskningsprogram "Resource Wood" har udviklet en type beton, der stort set består af træ. Byggematerialet giver byggebranchen nye muligheder og bygger i høj grad på vedvarende ressourcer.

Store Tårn Christiansø

25.07.2017

Det tidligere fæstningsværk fra 1600-tallet, Store Tårn, har fået nyt liv - færdigt og klart til at tage imod beboere og besøgende på Christiansø i nye kunst- og samlingslokaler.

LAMINEREDE LØSNINGER EFTERLYSER DOKUMENTATION

24.07.2017

Bekymringer om laminerede glasløsninger er ikke så sjældne. Men, at de viser sig begrundede er. Det skriver fagbladet GLAS, der også fortæller om nyt fra BIPS og om multifunktionelt glas

Ny vejledning om anvendelse af planloven i sager om rockerborge

24.07.2017

Denne vejledning har til formål at beskrive, hvilke muligheder kommunerne har for at anvende planloven som grundlag for dels at bringe anvendelsen af ejendomme som rockerborge til ophør, dels at undgå etablering af nye...

Vejledning om parkering i forbindelse med byggeri

24.07.2017

Vejledningen omhandler krav til parkering i forbindelse med byggeri, der er fastsat i byggeloven, bygningsreglementet, bekendtgørelsen om andet forpligtende aftalegrundlag og parkeringsfondscirkulæret. Emner der tages op: Hvor...

Viser resultater 81 til 90 ud af 1060

Nyheder

Nye produkter, kataloger, normer, BYG-ERFA blade, rapporter, websites, messer, udstillinger, mv.

Produkt nyheder

Generelle nyheder