Generelle nyheder

Generelle Nyheder

Huskeliste for skønsmænd

24.07.2017

Det er ikke alene afgørende, at skønsmænds faglighed er i top, men også at processerne er i orden.

Energi-, Forsynings- og Klimaministeren åbner i dag for ansøgninger til Smart energi-puljen.

15.07.2017

Puljen støtter projekter, der forbedrer udnyttelsen af grøn strøm ved at integrere flere forsyningssystemer. Der er afsat 3 mio. kroner i henholdsvis 2017 og 2018, og der åbnes nu for ansøgninger til begge år.

Ankenævn: Tagpapbranchen skal straks ophæve TOR-anvisninger

13.07.2017

Icopal Danmark, Nordic Waterproofing, Danske Tagpapfabrikanters Brancheforening og Tagpapbranchens Oplysningsråd (TOR) skal straks ophæve den konkurrencebegrænsende standard "TOR-anvisningerne. Det har Konkurrenceankenævnet...

Landsforeningen kommentar til nyt byzoneareal

07.07.2017

Læs formanden for Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur's kommentar til høring af udkast til Bekendtgørelse om planlægning for udlægning af nyt byzoneareal.

SBI SVARER PÅ KRITIK I FORLÆNGELSE AF TOR-SAGEN

01.07.2017

SBi tilbageviser kritik fra Protan A/S, som via sin advokat har hævdet, at instituttet handler i strid med Konkurrencerådets afgørelse i TOR-sagen.

Ændringer til bygningsreglement 2015 er nu trådt i kraft

01.07.2017

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udsendt et revideret bygningsreglement 2015. Ændringerne har til formål at give den enkelte bygningsejer større fleksibilitet ved opfø-relsen af en bygning. Derudover sker der en række...

Ny vådrumspjece i mba

29.06.2017

Denne pjece er tænkt som et opslagsværk, der gør det lettere for dig at finde ud af, hvad du må og ikke må, når du skal male i vådrum. Det kræver viden og indsigt at gøre det rigtigt, da der er mange faktorer at tage hensyn til...

Hjælp til offentlige grønne indkøbere

29.06.2017

To nye vejledninger fra Nordisk Ministerråd skal inspirere og hjælpe offentlige indkøbere til at stille grønne krav i forbindelse med indkøb. Der sættes fokus på miljømærker, miljøledelse og cirkulær økonomi.

Der er åbnet for ansøgninger om midler fra tilgængelighedspuljen

29.06.2017

Trafik-, Bygge-, og Boligstyrelsen har pr. 3. marts åbnet for dette års ansøgninger om tilskud fra den såkaldte tilgængelighedspulje. Tilskud fra tilgængelighedspuljen skal bidrage til forbedring af tilgængeligheden i offentligt...

Konference: Facadedagen 2017

27.06.2017

- kom tæt på state-of-the art for facader i forhold til krav, udfordringer og praktiske løsninger

Viser resultater 91 til 100 ud af 1060

Nyheder

Nye produkter, kataloger, normer, BYG-ERFA blade, rapporter, websites, messer, udstillinger, mv.

Produkt nyheder

Generelle nyheder