24.06.15 11:56 Kategori: Produkt Nyheder, Bæredygtighed

Superlette betondæk er fremtidens materiale

Det superlette betondæk er på vej ind i byggeriet som den nye etageadskillelse. Dækkene kan give betonbyggeriet nye udtryk og samtidig forbedre lydisolering og brandsikkerhed i bygningerne. Entreprenørvirksomheden NCC fortsætter nu byggeriet på Krøyers Plads med en etape to, hvor yderligere to boligblokke opføres.


Den anden etape af byggeriet på Krøyers Plads forventes at stå færdig primo 2016, og yderligere 67 familier vil til den tid stå klar med flyttekasserne.

Krøyers Plads bliver Danmarks første svanemærkede lejlighedsbyggeri, og her kommer SL-dækkets grønne profil ind. Med det lavere materialeforbrug i SL-dækket kan man mindske CO2-udslippet.

Tagplader af letbeton monteres på Gammel Hellerup Gymnasiums nye bygning til fritids- og kulturaktiviteter. Bygning er tegnet af BIG.

Kristian Hertz’ opfindelse med at kombinere den stærke og lette beton betyder, at man bruger op mod 50 procent færre materialer. Foto: Jjens lindhe.

 Etape to kommer dog til at forløbe noget anderledes for NCC. For i stedet for at benytte konventionelle betondæk som etageadskillelse har entreprenøren valgt at gå over til de nye super light-betondæk – også kaldet SL-dæk.

Det er højst usædvanligt, at at foretage så radikale ændringer, men beslutningen er taget på baggrund af grundige analyser, som peger på en række fordele ved at skifte til SL-dæk:

”På Krøyers Plads opfører vi nogle geometrisk spændende bygninger. Med SL-dækkene får vi en forenkling i opførelsen af råhusene, fordi vi får reduceret antallet af byggekomponenter. Vi får færre arbejdsgange på byggepladsen og kan spare mange mandetimer, fordi SL-dækkene er præfabrikerede. Det vil sige, at vi modtager dem med f.eks. randarmering og holdere til sikkerhedsværn, som ellers typisk er opgaver, vi løser på selve byggepladsen.” forklarer Klaus Iversen, senior produktionschef for Beton & Råhus i NCC Construction Danmark. Han tilføjer, at selvom SL-dæk er dyrere end standarddæk, så bliver de ekstra udgifter hentet ind igen, fordi tidsforbruget på byggepladsen bliver væsentligt lavere.

”Vores analyser viser, at vi får reduceret processerne med udførelsen af etagearealerne med 31 procent,” uddyber Klaus Iversen.

 

Høj lydisolering og brandsikkerhed

SL-dækkene er baseret på opfindelsen af den nye betonteknologi, superlette konstruktioner, som DTU-professor Kristian Hertz står bag. Han har kombineret velkendte materialer på en ny måde, så det er muligt at erstatte traditionelle dyre og energitunge beton- og stålkonstruktioner med billigere, mere miljøvenlige dækelementer. Princippet bag den nye betonteknologi er at fremstille et skelet af stærk beton, som omgives på en eller flere sider af letbeton. Den stærke beton bærer belastningen og kan lægges præcis der, hvor den gør mest gavn i en konstruktion.

Test viser, at SL-dæk har en række fordele i forhold til traditionelle betondæk; SL-dækket har fire gange så god lydisolering som standarddæk. Det betyder færre lydgener mellem to etager i en bygning. På Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut er SL-dækket desuden blevet testet til at kunne modstå en brand mere end fire gange så længe, som andre betondæk, forstået som den tid der går, før elementet mister sin bæreevne eller brænder igennem.

SL-dækket giver også nye designmuligheder inden for betonbyggeriet, fordi det er muligt at samle dæk og vægge ved hjælp af indspænding. På den måde kan man opnå spænd, der er op til 75 % længere end ved brug af konventionelle betondæk. De lange spænd med SL-dæk behøver ikke yderligere understøtning med f.eks. bærende søjler og vægge. Endvidere kan bjælker lægges ind i dækket, så de ikke behøver at tage plads op under dem.

Større arkitektonisk frihed

Arkitektfirmaet BIG har som nogle af de første arbejdet med SL-dæk bl.a. i forbindelse med Gammel Hellerup Gymnasium, hvor 1.300 m² SL-dæk er anvendt til etageadskillelse og tag. Hos BIG har man desuden haft et ph.d.-projekt i samarbejde med DTU, hvor de arkitektoniske muligheder med SL-dæk er blevet udforsket. Dækket giver arkitekterne mere albuerum, når de kreerer bygninger og større frihed i design og den arkitektoniske udformning, fortæller arkitekt Finn Nørkjær, partner i BIG:

Det har også en arkitektonisk værdi, at SL-dækket både har gode lydisolerende egenskaber og høj modstand mod brand. Så skal man ikke bruge yderligere plads i etageadskillelserne på at sikre dette.

”Det betyder, at etageadskillelserne bliver tyndere, og det har stor betydning for lysindfaldet i en bygning. Lyset kan trænge længere ind i bygningen. Og taler vi om et højhus, kan de tyndere etageadskillelser endda betyde, at vi kan bygge 21 etager i stedet for kun 20, men stadig bevare samme højde på bygningen.”

 

Interesse fra udlandet

Interessen for SL-dækket spredt sig, og i slutningen af 2013 kunne Perstrup Beton Industri åbne en ny fabrik til produktionen af SL-dæk. Hos Abeo mærker man tydeligt den stigende interesse for SL-dækket, fortæller administrerende direktør Hans Terney Rasmussen.

Udviklingen af SL-dækket er sket i samarbejde med arkitekter og entreprenører, og det har medført en udveksling af viden, som man ellers sjældent udøver i byggebranchen.

 

Nærmere information:
Kilde: DTU Danmarks Tekniske Universitet
Hjemmeside:  www.dtu.dk

Abeo A/S
Hans Terney Rasmussen, Administrerende direktør
E-mail: htr@abeo.dk

 

 


HFB.dk bruger cookies. Ved at bruge vores websider og tjenester accepterer du vores brug af cookies.. Mere information Luk