Emneoversigt - pladsbehov

Emnefortegnelse - Om rumbehov

1.   Mennesket
1.0 Mennesket – gennemsnitsmål, mennesket
1.1 Gennemsnitsmål for voksne
1.2 Gennemsnitsmål, kørestolsbrugere
1.3 Gennemsnitsmål, stok­kebrugere

2. Bygningsinstallationer
2.0 Trapper og elevatorer mv.
2.1 Kedler, vandvarmere, gas­flasker, brand­slukning mv.

3. Boligen
3.0 Rumudformning
3.1 Møbleringsarealer
3.2 Opholdsrum, hobby mv.
3.3 Soveværelse, garderobe, baby­­­udstyr 
3.4 Rumudformning, køkken
3.5 Køkkenudstyr
3.6 Køkkenudstyr og service
3.7 Emballage
3.8 Rumudformning. Toilet, bad mv.
3.9 Toilet og bad
3.10 Vask og rengøring

4.   Offentlige lokaler
4.0 Restauration og selskabslokaler
4.1 Hospitaler, plejehjem mv.

Se også Region Hovedstadens arealstandarder for hospitalsbyggeri

5.   Kontorindretning
5.0 Kontorarbejdspladser og -inventar

6. Telekommunikatons- og IT-udstyr
6.0 Telefon, edb- og kontor­maskiner

7. AV- og fotoudstyr
7.0 TV, musikanlæg, projektorer mv.

8. Musikinstrumenter 
8.0 Orgel, klaver, violin mv.

9. Butiksindretning 
9.0 Forretning

10. Skoler, undervisningslokaler mv.
10.0 Borde, siddepladser, gymna­stikredskaber mv.

11. Sportsanlæg og -rekvisitter 
11.0 Fodbold, ski, boksering mv.

12. Udendørsarealer
12.0 Have og park
12.1 Affaldskurve, legeudstyr mv.

13. Transport
13.0 Transport og godshåndtering

14. Parkerings- og færdselsarealer
14.0 Parkerings- og færdselsrealer
14.1 Arealbehov parkering, færdelsarealer mv.
14.2 Arealbehov parkering, færdselsarealer mv.
14.3 Arealbehov parkering, færdelsarealer mv.

Se også vejregler.dk

15. Landbrug
15.0 Hest, traktor, vendeplov mv.

16. Beregning af bebyggesesprocent, højdeforhold og afstandforhold
16.0 Beregning af bebyggelseprocent og højdeforhold
16.1 Beregning af afstandsforhold

 

 

Til brug ved projektering og ind­ret­ning vil det ofte være en hjælp at kende målene på de ting, vi til dagligt omgiver os med. Denne over­­sigt har til hensigt at opfylde dette behov – i den udstrækning, det er muligt på relativt få sider.
Der er udvalgt de ting, som anses for at være de mest typiske, hvorfor der naturligvis vil være meget, som findes i andre varianter eller ikke er nævnt. Tingene beskrives i vignetter med mål­angivelse i centimeter. Der bru­ges rumlige skitser, som ikke er mål­­faste.
Emnerne er fordelt i afsnit, således at de står i de sammenhæn­ge, man almindeligvis vil opleve dem i.

Pladsbehov og rumskitser

 

Vejregler

Vejreglerne er vejsektorens grundlag for at planlægge, projektere, anlægge og drive vejinfrastrukturen i Danmark.  vejdirektoratet.dk/...


VEJREGELPORTALEN

Anlæg og planlægning 

Information om planlægning, projektering og anlæg af veje, stier og bygværker.

Klik her for at komme til oversigten

Drift

Information om drift- og vedligeholdelse af veje, stier og bygværker.

Klik her for at komme til oversigten

Udbud

Her er udbudsforskrifter for en række delentrepriser så som materialer, vejudstyr m.v. indenfor anlæg-, drifts- og vedligeholdelsesprojekter.

Klik her for at komme til oversigten

Pdf-formatet kræver Acrobat Reader og kan hentes gratis her

Tjeklister

SBi's tjeklister samler og uddyber bestemmelser og vejledning om tilgængelighed i Bygningsreglementet.

Klik her

Få hurtigt overblik over regler om tilgængelighed - Klik her

 

Dansk Handicap Forbund's tjekliste for HANDICAPTOILETER:

Klik her

 

Region Hovedstadens arealstandarder for hospitalsbyggeri Hent her

PARKERING OG BYKVALITET - EKSEMPELSAMLING - hent her

HFB.dk bruger cookies. Ved at bruge vores websider og tjenester accepterer du vores brug af cookies.. Mere information Luk