Emneoversigt - pladsbehov

Om Rumbehov - hent her


1.  Mennesket

1.0) Gennemsnitsmål mennesket - hent her
1.1) Gennemsnitsmål for voksne - hent her
1.2) Gennemsnitsmål, kørestolsbrugere - hent her
1.3) Gennemsnitsmål, stok­kebrugere - hent her

Liste med krav om tilgængelighed i Bygningsreglementet - Klik her
BYGST Vejledning i Tilgængelighed, August 2014. Hent vejledning. Klik her

2.   Bygningsinstallationer
2.0) Trapper og elevatorer mv. - hent her
2.1) Kedler, vandvarmere, gasflasker,
- - - brand­slukning mv. - hent her

3.  Boligen
3.0) Rumudformning - hent her
3.1) Møbleringsarealer - hent her
3.2) Opholdsrum, hobby mv. - hent her
3.3) Soveværelse, garderobe, babyudstyr - hent her
3.4) Rumudformning, køkken - hent her
3.5) Køkkenudstyr - hent her
3.6) Køkkenudstyr og service - hent her
3.7) Emballage - hent her
3.8) Rumudformning. Toilet, bad mv. - hent her
3.9) Toilet og bad - hent her
3.10) Vask og rengøring - hent her

Tjekliste - BR 10 Kap. 3 Bygningers indretning


4. Offentlige lokaler
4.0) Restauration og selskabslokaler - hent her
4.1) Hospitaler, plejehjem mv. - hent her

5.  Kontorindretning - hent her
5) Kontorarbejdspladser og -inventar - hent her
6.  Telekommunikations- og IT-udstyr
6)  Telefon, edb- og kontormaskiner - hent her
7.  AV- og fotoudstyr
7) TV, musikanlæg, projektorer mv. - hent her
8. Musikinstrumenter
8) Orgel, klaver, violin mv. - hent her
9. Butiksindretning
9) Forretning - hent her
10. Skoler, undervisningslokaler mv.
10) Borde, siddepladser, gymna­stikredskaber mv. - hent her
11. Sportsanlæg og -rekvisitter
11) Fodbold, ski, boksering mv. - hent her

12. Udendørsarealer

12.0) Have og park - hent her
12.1) Affaldskurve, legeudstyr mv. - hent her

Tjeklister for Bygningsnære Udearealer

13. Transport
13) Transport og godshåndtering - hent her

14. Parkerings- og færdselsrealer - hent her - opd. 2016
14.1) Parkerings- og færdselsrealer - hent her - opd. 2016
14.2) Parkerings- og færdselsrealer - hent her - opd. 2016
14.3) Parkerings- og færdselsrealer - hent her - opd. 2016

BR 10 Parkeringspladser for personer med handicap, 2.4.2 stk. 1 og 3


15. Landbrug

15) Hest, traktor, vendeplov mv. - hent her

16. Beregning af bebyggelsesprocent, højdeforhold og afstandforhold
16) Beregning af bebyggelsesprocent, højdeforhold
- - -og afstandforhold - hent her

Til brug ved projektering og ind­ret­ning vil det ofte være en hjælp at kende målene på de ting, vi til dagligt omgiver os med. Denne over­­sigt har til hensigt at opfylde dette behov – i den udstrækning, det er muligt på relativt få sider.
Der er udvalgt de ting, som anses for at være de mest typiske, hvorfor der naturligvis vil være meget, som findes i andre varianter eller ikke er nævnt. Tingene beskrives i vignetter med mål­angivelse i centimeter. Der bru­ges rumlige skitser, som ikke er mål­­faste.
Emnerne er fordelt i afsnit, således at de står i de sammenhæn­ge, man almindeligvis vil opleve dem i.

Pladsbehov og rumskitser

 

Vejregler

Vejreglerne er vejsektorens grundlag for at planlægge, projektere, anlægge og drive vejinfrastrukturen i Danmark.  vejdirektoratet.dk/...


VEJREGELPORTALEN

Anlæg og planlægning 

Information om planlægning, projektering og anlæg af veje, stier og bygværker.

Klik her for at komme til oversigten

Drift

Information om drift- og vedligeholdelse af veje, stier og bygværker.

Klik her for at komme til oversigten

Udbud

Her er udbudsforskrifter for en række delentrepriser så som materialer, vejudstyr m.v. indenfor anlæg-, drifts- og vedligeholdelsesprojekter.

Klik her for at komme til oversigten

Pdf-formatet kræver Acrobat Reader og kan hentes gratis her

Tjeklister

SBi's tjeklister samler og uddyber bestemmelser og vejledning om tilgængelighed i Bygningsreglementet.

Klik her

Få hurtigt overblik over regler om tilgængelighed - Klik her

 

Dansk Handicap Forbund's tjekliste for HANDICAPTOILETER:

Klik her

PARKERING OG BYKVALITET - EKSEMPELSAMLING - hent her

HFB.dk bruger cookies. Ved at bruge vores websider og tjenester accepterer du vores brug af cookies.. Mere information Luk