BÆREDYGTIGHED

Hvad er bæredygtighed?

Bæredygtighed er et udtryk for en teknologis eller en kulturs slid på naturgrundlaget.

Men der er også en økonomisk, social, etisk og økologisk synsvinkel, hvor hensigten er at strukturere civilisation og menneskelig aktivitet på en måde, så man både kan tilgodese samfundets og borgernes behov og samtidig bevare biodiversitet og de naturlige økosystemer.
Det gælder om at fastholde disse idealer. Bæredygtighed er derfor bredt og påvirker alle niveauer fra det lokale kvarter til kloden i sin helhed.

Ifølge Brundtlandrapporten skal en bæredygtig udvikling ikke kun anskues ud fra en miljømæssig synsvinkel, men også ud fra en social og økonomisk synsvinkel. Der skal altså tages både miljømæssige, sociale og økonomiske hensyn, når der skal planlægges, bygges/renoveres og drives et byggeri.

Især sociale og økonomiske synsvinkler har gennem årene givet anledning til debat om, hvad det betyder i praksis, ikke mindst i en dansk sammenhæng.

Bæredygtighed - fra idé til anvendelse - klik her

Totaløkonomi med Energistyrelsens LCC-værktøj - klik her

Udvalgte artikler

TEMAER

Om bæredygtigt  bygger: 
GENERELT  
Klik her

VÆRKTØJ 
Klik her

MATERIALER M.M.
Klik her

Grønne tage - klimatilpasning. 
Klik her

Eksempler

Bygningen Livscyklus - Klik her

Bæredygtigt byggeri.dk - Klik her

Introduktion til LCC på bygninger - klik her