Autronica Danmark

Autronica Fire and Security A/S


Industriholmen 17,   2650 Hvidovre
Tlf. 36 86 96 00  -  Fax 36 86 96 11

e-mail: info@autronicafire.dk
web: www.autronicafire.dk


Firmaprofil

Autronica repræsenterer nogle af de ypperste tekniske produkter og tilbyder systemløsninger og systemer i alle størrelser. Gennem mere end 100 år har firmaet løst opgaver af den mest krævende slags.​

Med mere end 100 års erfaring er ​​​​​​​​​​Autronica en af landets førende leverandører inden for brandsikring og sikringssystemer. Inden for brandsikring kan vi levere automatiske brandalarmeringssystemer (ABA), automatiske rumslukningssystemer (ARS) og automatiske lyd- og talevarslingssystemer (AVA). Inden for sikringssystemer kan vi levere kaldesystemer, tryghedsalarmer og overfaldssystemer.

​​​​Autronica installerer systemer i mange forskellige applikationer, hvor der er behov for og krav om brandsikring og sikringssystemer. Firmaet har i dag over 5.000 systemer i drift, installeret i et bredt markedssegment, som spænder fra børnehaver, pleje​​hjem og hospitaler til kraftværker, marine- og offshore installationer.
Hent PDF

Autronica sikring- og sikkerhedssystemer

Program

Automatiske brandalarmsystemer - ABA

Ifølge lovgivningen er ABA-systemer i dag et krav, både som automatiske brandalarmeringssystemer og som en del af automatiske varslingssystemer. 
Firmaets Autronica produkter opfylder disse krav, og med de nyeste detektorer på markedet sikrer vi en hurtig og pålidelig detektering, bl.a. med SelfVerify teknikken, som dagligt tester følsomhed og kalibrering. 
Alle Autronica Fire and Security ABA-systemer leveres med åben protokol og kan serviceres af godkendte installatører, der er certificeret i vores systemer. Læs mere 

​Varslings- og
PA-systemer - AVA

Vores talevarslingssystemer er godkendt i henhold til EN60849, EN54-16 og DBI retningslinie 024. Autronicas systemer er den hurtige vej til opfyldelse af kravene for talevarsling på skoler og hoteller, i indkøbscentre, supermarkeder, rekreative faciliteter, fabrikker og kontorer, børnehaver og vuggestuer. Læs mere 

Autroprime® interaktive branddetektionssystem -
Sikrer markedet et højteknologisk og omkostningseffektivt system til mindre og mellemstore applikationer, såsom børnehaver, skoler, kontorbygninger, mindre hoteller og lignende.

​Specialdetektering

Specialdetektorer sørger for effektiv og fleksibel brandovervågning. Fra standard røg- og varmedetektorer til detektering med aspirations-systemer, optiske linjerøgdetektorer, flammedetektorer, varmefølsomt kabel og detektorer til EX-områder til alle applikationer. Læs mere

​Nødbelysningssystemer

Omfattende udvalg af nød- og markeringslys til alle installationer - fra små og enkle til store og komplekse. Læs mere

Stationære ru​msluknings-
systemer - ARS

Brandbeskyttelse er vigtig. En brand kan starte i et produktionsområde, et varehus, en kabelgang, et computerrum eller i et kontor. Avanceret udstyr har gjort det muligt at opdage en brand i de allerførste stadier. Firmaets brandslukningsprodukter er ikke bare designet til at slukke brande automatisk, men også til at minimere følgeskaderne. Læs mere 

Argonite® cylindre og ventiler

​Overfalds- og lokationssystemer

Er du måske alene på arbejdspladsen, eller er der langt til den nærmeste kollega, kan du bruge et overfalds- og lokationssystem, der giver sikkerhed og tryghed. Personlige alarmsystemer fra Autronica Fire and Security er fleksible og kan tilpasses til mange forskellige situationer og arbejdspladser, for eksempel i sundhedsvæsenet, butikker, kontorer, industri, lagerbygninger og jobcentre eller hjemmeplejen. Læs mere 

Autrovoice VA-450 - Et kompakt og komplet talevarslingssystem med integrerede funktioner og komponenter.
Service

​​​​​​​​​​​Autronica repræsenterer innovation og god service, som afspejles i hele værdikæden - lige fra produkter, teknisk support, projektledelse og service til uddannelse og træning i firmaets samlede produktprogram. 
Firmaet betragter kunderne som partnere; og målet er, at kunden får den bedste tekniske og mest kosteffektive løsning, der møder det specifikke behov.

Argonite® brandslukningssystem består af én eller flere cylindre sammen koblet via en fælles manifold. Udløsning af systemet kan ske enten manuelt eller automatisk, og slukningsgassen ledes herefter gennem et rørsystem og fordeles inde i rummet via dyser. Systemdesign, størrelsen af og trykket i cylindrene sammen med den computerberegnede rør­ og dysedimensionering sikrer, at den korrekte mængde slukningsgas udløses effektivt. Slukningsgassens gode iltfortrængningsevne eliminerer hurtigt branden.

Dataservice


Varenavn:
2D CAD3D CADBips beskrivelse UdbudsbeskrivelseTeknisk Info.Miljødata Godkendelser Monteringsvejledning Garanti Teknisk service
Automatiske brandalarmsystemer, ABA
Autronica sikring- og sikkerhedssystemer
Nødbelysningssystemer
Overfalds- og lokationssystemer
Specialdetektering
Stationære ru​mslukningssystemer, ARS
​Varslings- og PA-systemer, AVA