MOLIO BESKRIVELSESVÆRKTØJ


Lyskær 1,   2730 Herlev
Tlf. 70 23 22 37  -  Fax 70234237

e-mail: info@molio.dk
web: www.bips.dk


Firmaprofil

Foreningen bips er det fælles udviklingsforum for byggeri, anlæg og drift.

bips er en medlemsdrevet, nonprofit forening, der udvikler standarder og værktøjer til effektivisering af byggeprocessen fra idé til drift. Medlemmer er virksomheder, organisationer og forsknings-, uddannelses- og formidlingsinstitutioner med aktiv relation til byggeriet.

bips står for byggeri, informationsteknologi, produktivitet og samarbejde.
Hent PDF

bips beskrivelsesværktøj

bips’ beskrivelsesværktøj er en fælles branchestandard, som bruges til at udarbejde og læse de beskrivelser, der knytter sig til en byggesag.

 • Beskrivelsesværktøjet bruges af rådgivere til at beskrive kravene til en byggesag og dens enkelte arbejder på en ensartet måde.
 • Værktøjet bruges af entreprenører til at læse hvilke krav, der er gældende på byggesagen.
 • Værktøjet bruges af byggevareproducenter til at beskrive deres produkter på en standardiseret måde.

 

Hvad er beskrivelsesværktøjet?

Beskrivelsesværktøjet leverer både strukturen og indholdet i beskrivelserne. Det er bygget op med en byggesagsbeskrivelse, der beskriver de overordnede betingelser for byggeriet, og en række arbejdsbeskrivelser for de enkelte arbejder.

En byggesags beskrivelser udarbejdes vha. basisbeskrivelser, paradigmer, vejledninger og anvisninger:

 • Basisbeskrivelserne indeholder de alment gældende krav, som er uafhængige af det enkelte byggeprojekt.
 • Ved hjælp af paradigmer (skabeloner) beskriver rådgiveren de projektspecifikke krav til byggeriet og kan afgive tilføjelser og fravigelser i forhold til basisbeskrivelserne.
 • Som støtte for arbejdet kan bruges en vejledning og en anvisning, der samler vejledning, basisbeskrivelser og paradigmer i ét dokument.


Udbuddets samlede beskrivelsesmateriale består af de projektspecifikke beskrivelser og basisbeskrivelserne.

Rådgiver udsender de projektspecifikke beskrivelser og gør basisbeskrivelserne gældende – og så er det op til tilbudsgiver at skaffe sig basisbeskrivelserne.

Når byggeriets virksomheder arbejder ud fra en fælles opbygning af beskrivelserne, sparer alle parter tid og undgår fejl og misforståelser.

Rådgivere:

 • Beskrivelsesværktøjet indeholder alle de vigtige referencer og mest almindelige krav og er altid opdateret til de gældende normer og standarder. Du sparer tid, når du ikke selv skal tjekke referencer og holde dine beskrivelser ved lige, og dit udbudsmateriales kvalitet forbedres.
 • Beskrivelserne bliver udarbejdet på en ensartet måde fra projekt til projekt og på samme måde som andre rådgiveres, så de er lettere for tilbudsgiverne at bruge, og kommunikationen bliver mere entydig.

Entreprenører:

 • I basisbeskrivelserne kan du læse de alment gældende krav til byggeriet. Et udbudsmateriale baseret på bips’ beskrivelsesværktøj indeholder kun de projektspecifikke krav, så du skal sørge for selv at skaffe dig adgang til basisbeskrivelserne, så du kender det fulde grundlag, du giver tilbud på.

Producenter:

 • Dine produkter bliver beskrevet ud fra samme opbygning, som kunderne selv bruger og derfor har let ved at genkende og bruge.
 • Når det er let for kunderne at bruge dine produktbeskrivelser, er det mere sandsynligt, at de anvender dem i udbudsmaterialet – så det i sidste ende er dit produkt, der bliver valgt.

Beskrivelsesværktøjet dækker over de 40 vigtigste arbejdsområder. Det kan bruges både til nybyggeri, ombygning og renovering og til alle entrepriseformer. 

Beskrivelsesværktøjet opdateres løbende, så det altid er ajourført mht. gældende lovgivning, normer, standarder og anvisninger. Opdateringen sikres via et netværk på 33 byggefaglige redaktører med hver deres specialområde.

 
 
 
 

 

 

 

 Læs mere på bips.dk eller ring til os på tlf. 7023 2237.

Dataservice


Varenavn:
2D CAD3D CADBips beskrivelse UdbudsbeskrivelseTeknisk Info.Miljødata Godkendelser Monteringsvejledning Garanti Teknisk service
bips beskrivelsesværktøj
bips værktøjer
Hent PDF

bips beskrivelsesværktøj

bips’ beskrivelsesværktøj er en fælles branchestandard, som bruges til at udarbejde og læse de beskrivelser, der knytter sig til en byggesag.

 • Beskrivelsesværktøjet bruges af rådgivere til at beskrive kravene til en byggesag og dens enkelte arbejder på en ensartet måde.
 • Værktøjet bruges af entreprenører til at læse hvilke krav, der er gældende på byggesagen.
 • Værktøjet bruges af byggevareproducenter til at beskrive deres produkter på en standardiseret måde.

 

Hvad er beskrivelsesværktøjet?

Beskrivelsesværktøjet leverer både strukturen og indholdet i beskrivelserne. Det er bygget op med en byggesagsbeskrivelse, der beskriver de overordnede betingelser for byggeriet, og en række arbejdsbeskrivelser for de enkelte arbejder.

En byggesags beskrivelser udarbejdes vha. basisbeskrivelser, paradigmer, vejledninger og anvisninger:

 • Basisbeskrivelserne indeholder de alment gældende krav, som er uafhængige af det enkelte byggeprojekt.
 • Ved hjælp af paradigmer (skabeloner) beskriver rådgiveren de projektspecifikke krav til byggeriet og kan afgive tilføjelser og fravigelser i forhold til basisbeskrivelserne.
 • Som støtte for arbejdet kan bruges en vejledning og en anvisning, der samler vejledning, basisbeskrivelser og paradigmer i ét dokument.


Udbuddets samlede beskrivelsesmateriale består af de projektspecifikke beskrivelser og basisbeskrivelserne.

Rådgiver udsender de projektspecifikke beskrivelser og gør basisbeskrivelserne gældende – og så er det op til tilbudsgiver at skaffe sig basisbeskrivelserne.

Når byggeriets virksomheder arbejder ud fra en fælles opbygning af beskrivelserne, sparer alle parter tid og undgår fejl og misforståelser.

Rådgivere:

 • Beskrivelsesværktøjet indeholder alle de vigtige referencer og mest almindelige krav og er altid opdateret til de gældende normer og standarder. Du sparer tid, når du ikke selv skal tjekke referencer og holde dine beskrivelser ved lige, og dit udbudsmateriales kvalitet forbedres.
 • Beskrivelserne bliver udarbejdet på en ensartet måde fra projekt til projekt og på samme måde som andre rådgiveres, så de er lettere for tilbudsgiverne at bruge, og kommunikationen bliver mere entydig.

Entreprenører:

 • I basisbeskrivelserne kan du læse de alment gældende krav til byggeriet. Et udbudsmateriale baseret på bips’ beskrivelsesværktøj indeholder kun de projektspecifikke krav, så du skal sørge for selv at skaffe dig adgang til basisbeskrivelserne, så du kender det fulde grundlag, du giver tilbud på.

Producenter:

 • Dine produkter bliver beskrevet ud fra samme opbygning, som kunderne selv bruger og derfor har let ved at genkende og bruge.
 • Når det er let for kunderne at bruge dine produktbeskrivelser, er det mere sandsynligt, at de anvender dem i udbudsmaterialet – så det i sidste ende er dit produkt, der bliver valgt.

Beskrivelsesværktøjet dækker over de 40 vigtigste arbejdsområder. Det kan bruges både til nybyggeri, ombygning og renovering og til alle entrepriseformer. 

Beskrivelsesværktøjet opdateres løbende, så det altid er ajourført mht. gældende lovgivning, normer, standarder og anvisninger. Opdateringen sikres via et netværk på 33 byggefaglige redaktører med hver deres specialområde.

 
 
 
 

 

 

 

 Læs mere på bips.dk eller ring til os på tlf. 7023 2237.

Dataservice


Varenavn:
2D CAD3D CADBips beskrivelse UdbudsbeskrivelseTeknisk Info.Miljødata Godkendelser Monteringsvejledning Garanti Teknisk service
bips beskrivelsesværktøj
bips værktøjer
Hent PDF

bips standarder og værktøjer

BYGGERIETS IKT-SPECIFIKATIONER

IKT-specifikationerne anvendes til at definere det digitale aftalegrundlag mellem parterne i en byggesag - nemlig de projekterendes digitale ydelser og de tekniske og praktiske forhold i det digitale samarbejde mellem byggesagens parter.

Det giver dig bedre digitalt samarbejde på et standardiseret grundlag og veldefinerede leverancer.
Læs mere

A104 DOKUMENTHÅNDTERING

Hvis vi i byggeriet er enige om, hvordan vi håndterer vores dokumenter, bliver samarbejdet og dokumentudvekslingen mellem virksomhederne lettere. Denne manual definerer, hvordan du klassificerer og arkiverer dine dokumenter.
Du forsyner dine dokumenter med metadata i overensstemmelse med manualens lister. Det gør dem lette at finde – både i en database og i en mappestruktur. Manualens principper er uafhængige af, hvilken software du bruger.

CCS – cuneco classification system – er en digital infrastruktur, som gør det muligt at kommunikere entydigt gennem byggeprocessen hele vejen fra idé til drift.
CCS-systemet består af en lang række tabeller og strukturer, der enten kan tilgås digitalt eller anvendes som pdf eller excel-filer. Der findes også eksempelsamlinger og produktblade.

Læs mere om CCS og se videoen CCS forklaret på 3 minutter! på bips.dk/værktøjsområde/ccs

BuildingSmart

buildingSMART er et åbent og neutralt internationalt samarbejde om blandt andet udvikling og anvendelse af åbne standarder for BIM (Building Information Modelling).
bips står for alle buildingSMART-aktiviteter i Danmark, og deltager i det internationale samarbejde gennem buildingSMART Nordic.

Når CAD-produktion og -samarbejde struktureres på samme måde fra projekt til projekt, bliver samarbejdet og kommunikationen både internt i virksomheden og mellem samarbejdsparter mere entydigt, og der kan opnås større produktivitet og bedre kvalitet. 

bips' CAD-manual anvendes til at implementere en struktureret CAD-produktion.
Fælles retningslinjer for CAD-produktion og –samarbejde, opbygning og udveksling af modeller bidrager til bedre og mere tidsbesparende samarbejde. Det sikrer ensartet og standardiseret bygningsmodellering og tegningsproduktion.

bips’ tegningsstandarder ensarter branchens bygningstegninger.

Hvis vi på tværs af virksomhedsskel er enige om symboler, signaturer og layout, bliver tegningerne lettere at aflæse. Det sparer tid og afværger misforståelser.

Lagstruktur

Lagstruktur 2015 er en de facto standard til at definere og strukturere lag.

Den indeholder laglister fag for fag med de lag, som anvendes hyppigst. Lagstrukturen kan bruges af alle cad-systemer, der anvender lag.

Dataservice


Varenavn:
2D CAD3D CADBips beskrivelse UdbudsbeskrivelseTeknisk Info.Miljødata Godkendelser Monteringsvejledning Garanti Teknisk service
A104 DOKUMENTHÅNDTERING
BUILDINGSMART
BYGGERIETS IKT-SPECIFIKATIONER
CAD & bygningsmodel
CAD-manual (BIM)
CCS - VÆRKTØJER FOR KLASSIFIKATION OG BEGREBER