Byggros A/S


Egegårdsvej 5,   5260 Odense S
Tlf. 66119966  -  Fax 59489005

e-mail: info@byggros.com
web: www.byggros.com


Firmaprofil

Byggros A/S er i dag markedsledende i Danmark og Sverige inden for flere specialprodukter og -systemer til bygge- og anlægsbranchen.
Byggros A/S i Danmark og svenske bg Byggros ab samt det norske Byggros AS, udgør den skandinaviske platform, hvorfra firmaet servicerer hele Skandinavien. I dag er de 3 virksomheder sammen med BG Burcharth en del af BG group med hovedsæde og centrallager i Odense.
Byggros leverer løsninger indenfor: Tagløsninger, støtte- og støjmure, drænsystemer, geomembraner, græsarmering, vejbygning, jordarmering, erosionssikring, asfaltrenovering mv.
Firmaets kvalitetsstyringssystem er certificeret iht. ISO 9001:2008 med miljøstyring som en integreret del.
Firmaet tilbyder rådgivning og står til rådighed med løsningsforslag, designudkast og beregninger til rådgivere og entreprenører.
Hent PDF

DIADEM grønne tage

Produkt

Komplette systemer til taghaver, tagterrasser og grønne tage. Giver muligheder for at skabe grønne åndehuller i bylivet, enten som taghaver eller tagterrasser anlagt med belægninger, græsplæner og beplantninger.

Beskrivelse

Tage med vegetation, det være sig sedumtag (stenurt), græstag eller mostag, men også tage opbygget som haver i terræn med stauder, buske og træer, samt belægninger.
Mange løsninger fra den simple med sedum på taget til den avancerede teknologiske løsning, hvor det er muligt at opbygge et grønt tagprojekt med belægninger og planter.
Opdeles typisk i ekstensive og intensive løsninger:

 • Den ekstensive – grønne tage tilplantet med sedumplanter (stenurt), som ikke er egnet til nogen form for benyttelse.
 • Den intensive – hvor det grønne tags opbygning giver mulighed for fuldt udnyttelse til ophold og leg, dvs. med samme muligheder som i en have i terrænniveau.
 
Egenskaber

Skaber nye opholdsrum i bymiljøet. Systemopbygningen holder på regnvandet, så vandet bliver forsinket og ikke overbelaster kloaksystemerne.
Herudover forbedrer de grønne tage mikro- og makroklimaet:
Luftfugtigheden reguleres, og planterne renser luften for støv og andre skadelige partikler.

 • Forøger værdien uden at øge husets størrelse.
 • Tilbageholder regnvandet.
 • Isolerer mod varme.
 • Virker lyddæmpende - inde som ude.
 • Giver nye muligheder for flora og fauna.
 • Tilbageholder op til 70% af den årlige nedbør.
 • Udligner temperatursvinger og bidrager til højere luftfugtighed.
 • Reducere mængden af støv og skadelige stoffer i luften.
 • Udnytter solenergien fuldt ud gennem fotosyntesen, som optager CO2 og afgiver ilt.

OPBYGNING AF LAG

DIADEM 150 ekstensivt grønt tag. Taghave m. sedum. Farum Midtpunkt.
DIADEM 750 intensivt grønt tag på terrændæk. Carlsberg Ejendomme, Kbh.
DIACELL system på skrå tage. Børnehaven Fuglereden i Lejre.
Program

DIADEM 150 - ekstensivt grønt tag

Tagsystem til ekstensive grønne tage, også kaldet sedumtag. Består af beskyttelsesdug, dræn- og vandreservoirsplade, filterdug samt mineralrig jordsubstrat, der sikrer de optimale vækstforhold for sedum. Den ekstensive tagvegetation er ikke egnet til ophold og aktiv benyttelse. Et sedumtag holder bygningen kølig i de varme perioder og holder på varmen i de kolde perioder. Systemet kræver minimal pleje og vedligeholdelse.

DIADEM 750 - intensivt grønt tag

Intensive taghaver skaber mulighed for at flytte haven i terrænniveau op på 4. sal eller skjule en p-kælder under terræn. En opbygning med komplekse hydrologiske funktioner, der gør det muligt at etablere havemiljøer med stor plantevariation. En ideel løsning til etablering af nyttehaver på tagniveauer og tagflader, der kan tåle høj belastning.

DIADEM 750 intensivt grønt tag. Sluseholmen i København.
DIADEM 1200 intensivt grønt tag. Placeret under terræn.

DIADEM 350 - semi-intensivt grønt tag

Grønt tag, hvor der primært anlægges græs, samt mindre stauder og buske. Dette system gør det muligt at etablerer en taghave eller tagterrasse, der rummer de samme aspekter som en have i terrænniveau. Den diffusionsåbne opbygning gør det grønne tagsystem velegnet til omvendt tage. Systemet giver mulighed for at udnytte den femte facade til et rekreativt uderum, hvor der kan skabes udfoldelsesmuligheder svarende til arealer i terrænniveau. Velegnet til tagterrasser, legearealer eller prydhaver med græs, stauder og flisearealer.

DIADEM 1200 - intensivt grønt tag - terrændæk

Til anlægning af haver og parkanlæg på bygninger placeret under terræn. Tagsystemet danner grobund for en helt naturlig have i terrænniveau, som under bygningsfasen er farbar for maskiner.

Design dit grønne tags udseende ved at sammensætte forskellige sedumarter efter udseende, blomstring og lokale forhold.
Design dit grønne tags udseende ved at sammensætte forskellige sedumarter efter udseende, blomstring og lokale forhold.
DIADEM 350 intensivt grønt tag til leg og ophold. Tagensbo Skole, Kbh.

Relaterede nyheder

ProduktnyhedSe alle

Præfabrikerede løsninger forkorter byggetiden i drivvåde Danmark

2017 var et ekstremt regnfuldt år. Danmark var flere gange ved at drukne i vand. Ifølge DMI endte den samlede nedbør på 849 millimeter landet over, hvilket gør 2017 til det 10. vådeste år siden 1874. Og det ser ud til, at 2018 fortsætter i samme dur. De store mængder regn betyder stigende

ProduktnyhedSe alle

Dekorativ og effektiv permeabel belægning

De specialdesignede fuger i Ecoblock Stone sikrer, at alt regnvand uhindret løber direkte ned i bærelaget. En lille kant omkring afløbshullerne forhindrer, at skidt løber med ned i bærelaget og ødelægger permeabiliteten. Ecoblock Stone er en kombination af betonfliser og specialdesignede Eco

ProduktnyhedSe alle

Grønt tag fuldender Svanemærket børneinstitution

Det regner i gennemsnit hver tredje dag i Danmark, viser tal fra DMI. Og når himlen åbner sine sluser, går det nogle gange ganske heftigt for sig. Det var tydeligt så sent som i august, hvor vi fik besøg af en lang række skybrud. De store mængder regnvand stiller krav til vores kloaknet, som

Dataservice


Varenavn:
2D CAD3D CADBips beskrivelse UdbudsbeskrivelseTeknisk Info.Miljødata Godkendelser Monteringsvejledning Garanti Teknisk service
DIACELL grønne tage
DIADEM 1200 intensivt grønt tag
DIADEM 350 semi-intensivt grønt tag
DIADEM 50-1 ekstensivt grønt tag
DIADEM 750 intensivt grønt tag
DIADEM grønne tage
DiaDrain dræn- og vandreservoirplade
FLW rodbeskyttelsesfolie
SEM / SIM plantesubstrat
VLF filterdug
VLT Separationsdug
VLU beskyttelsesdug
Hent PDF

DIADEM grønne tage

Produkt

Komplette systemer til taghaver, tagterrasser og grønne tage. Giver muligheder for at skabe grønne åndehuller i bylivet, enten som taghaver eller tagterrasser anlagt med belægninger, græsplæner og beplantninger.

Beskrivelse

Tage med vegetation, det være sig sedumtag (stenurt), græstag eller mostag, men også tage opbygget som haver i terræn med stauder, buske og træer, samt belægninger.
Mange løsninger fra den simple med sedum på taget til den avancerede teknologiske løsning, hvor det er muligt at opbygge et grønt tagprojekt med belægninger og planter.
Opdeles typisk i ekstensive og intensive løsninger:

 • Den ekstensive – grønne tage tilplantet med sedumplanter (stenurt), som ikke er egnet til nogen form for benyttelse.
 • Den intensive – hvor det grønne tags opbygning giver mulighed for fuldt udnyttelse til ophold og leg, dvs. med samme muligheder som i en have i terrænniveau.
 
Egenskaber

Skaber nye opholdsrum i bymiljøet. Systemopbygningen holder på regnvandet, så vandet bliver forsinket og ikke overbelaster kloaksystemerne.
Herudover forbedrer de grønne tage mikro- og makroklimaet:
Luftfugtigheden reguleres, og planterne renser luften for støv og andre skadelige partikler.

 • Forøger værdien uden at øge husets størrelse.
 • Tilbageholder regnvandet.
 • Isolerer mod varme.
 • Virker lyddæmpende - inde som ude.
 • Giver nye muligheder for flora og fauna.
 • Tilbageholder op til 70% af den årlige nedbør.
 • Udligner temperatursvinger og bidrager til højere luftfugtighed.
 • Reducere mængden af støv og skadelige stoffer i luften.
 • Udnytter solenergien fuldt ud gennem fotosyntesen, som optager CO2 og afgiver ilt.

OPBYGNING AF LAG

DIADEM 150 ekstensivt grønt tag. Taghave m. sedum. Farum Midtpunkt.
DIADEM 750 intensivt grønt tag på terrændæk. Carlsberg Ejendomme, Kbh.
DIACELL system på skrå tage. Børnehaven Fuglereden i Lejre.
Program

DIADEM 150 - ekstensivt grønt tag

Tagsystem til ekstensive grønne tage, også kaldet sedumtag. Består af beskyttelsesdug, dræn- og vandreservoirsplade, filterdug samt mineralrig jordsubstrat, der sikrer de optimale vækstforhold for sedum. Den ekstensive tagvegetation er ikke egnet til ophold og aktiv benyttelse. Et sedumtag holder bygningen kølig i de varme perioder og holder på varmen i de kolde perioder. Systemet kræver minimal pleje og vedligeholdelse.

DIADEM 750 - intensivt grønt tag

Intensive taghaver skaber mulighed for at flytte haven i terrænniveau op på 4. sal eller skjule en p-kælder under terræn. En opbygning med komplekse hydrologiske funktioner, der gør det muligt at etablere havemiljøer med stor plantevariation. En ideel løsning til etablering af nyttehaver på tagniveauer og tagflader, der kan tåle høj belastning.

DIADEM 750 intensivt grønt tag. Sluseholmen i København.
DIADEM 1200 intensivt grønt tag. Placeret under terræn.

DIADEM 350 - semi-intensivt grønt tag

Grønt tag, hvor der primært anlægges græs, samt mindre stauder og buske. Dette system gør det muligt at etablerer en taghave eller tagterrasse, der rummer de samme aspekter som en have i terrænniveau. Den diffusionsåbne opbygning gør det grønne tagsystem velegnet til omvendt tage. Systemet giver mulighed for at udnytte den femte facade til et rekreativt uderum, hvor der kan skabes udfoldelsesmuligheder svarende til arealer i terrænniveau. Velegnet til tagterrasser, legearealer eller prydhaver med græs, stauder og flisearealer.

DIADEM 1200 - intensivt grønt tag - terrændæk

Til anlægning af haver og parkanlæg på bygninger placeret under terræn. Tagsystemet danner grobund for en helt naturlig have i terrænniveau, som under bygningsfasen er farbar for maskiner.

Design dit grønne tags udseende ved at sammensætte forskellige sedumarter efter udseende, blomstring og lokale forhold.
Design dit grønne tags udseende ved at sammensætte forskellige sedumarter efter udseende, blomstring og lokale forhold.
DIADEM 350 intensivt grønt tag til leg og ophold. Tagensbo Skole, Kbh.

Relaterede nyheder

ProduktnyhedSe alle

Præfabrikerede løsninger forkorter byggetiden i drivvåde Danmark

2017 var et ekstremt regnfuldt år. Danmark var flere gange ved at drukne i vand. Ifølge DMI endte den samlede nedbør på 849 millimeter landet over, hvilket gør 2017 til det 10. vådeste år siden 1874. Og det ser ud til, at 2018 fortsætter i samme dur. De store mængder regn betyder stigende

ProduktnyhedSe alle

Dekorativ og effektiv permeabel belægning

De specialdesignede fuger i Ecoblock Stone sikrer, at alt regnvand uhindret løber direkte ned i bærelaget. En lille kant omkring afløbshullerne forhindrer, at skidt løber med ned i bærelaget og ødelægger permeabiliteten. Ecoblock Stone er en kombination af betonfliser og specialdesignede Eco

ProduktnyhedSe alle

Grønt tag fuldender Svanemærket børneinstitution

Det regner i gennemsnit hver tredje dag i Danmark, viser tal fra DMI. Og når himlen åbner sine sluser, går det nogle gange ganske heftigt for sig. Det var tydeligt så sent som i august, hvor vi fik besøg af en lang række skybrud. De store mængder regnvand stiller krav til vores kloaknet, som

Dataservice


Varenavn:
2D CAD3D CADBips beskrivelse UdbudsbeskrivelseTeknisk Info.Miljødata Godkendelser Monteringsvejledning Garanti Teknisk service
DIACELL grønne tage
DIADEM 1200 intensivt grønt tag
DIADEM 350 semi-intensivt grønt tag
DIADEM 50-1 ekstensivt grønt tag
DIADEM 750 intensivt grønt tag
DIADEM grønne tage
DiaDrain dræn- og vandreservoirplade
FLW rodbeskyttelsesfolie
SEM / SIM plantesubstrat
VLF filterdug
VLT Separationsdug
VLU beskyttelsesdug
Hent PDF

Calsitherm fugt- og indeklimaløsninger

En komplet indeklimaløsning der både isolerer og fugtregulerer boligen

Byggros tilbyder et omfattende program af produkter, der tager udgangspunkt i, at bidrage til en sund bolig og ikke mindst et sundt indeklima. 

Calsitherm PLUS

En komplet indeklimaløsning der både isolerer og fugtregulerer boligen.

Calsitherm PLUS er en komplet løsning bestående af Calsitherm Indeklimaplader og Plus Puds hæftemørtel.

Plus Puds er en fleksibel hæftemørtel, der er specielt udviklet til brug sammen med indeklimaplader. Plus Puds mørtlen har meget stor diffusionsåbenhed og en god vedhæftningsevne, og rækker typisk op til 30 % længere end traditionelle hæfte- og pudsemørtler. Plus Puds er udviklet til huse med cementbaserede produkter. 

Plus Puds hæftemørtel anvendes både til montering og til den efterfølgende pudsning. Plus Puds er diffusionsåben ligesom indeklimapladerne. Herved bliver systemet diffusionsåbent hele vejen igennem, så fugten reguleres kontinuerligt.

Anvendelse

Calsitherm PLUS er ideel til isolering og fugtregulering af de fleste bygninger, og systemet kan anvendes alle steder i boligen.

Calsitherm PLUS indeklimaplader leveres altid som et samlet system med Calsitherm Indeklimaplader og Plus Puds hæftemørtel. Når du kender antallet af kvadratmeter, der skal isoleres, er det nemt at bestille Calsitherm PLUS, da forbruget af hæftemørtel er afstemt i forhold til det antal plader der skal monteres. Hermed er der kun et minimalt materialespild - ej heller er der risiko for at få leveret for lidt hæftemørtel.

Montering

Calsitherm indeklimaplader er nemme og enkle at montere alle steder i boligen. Vi har lavet en enkel og let tilgængelig montagevejledning, der guider dig sikkert igennem opsætning og pudsning af Calsitherm PLUS med Plus Puds hæftemørtel. Se montagevejledningen her.

Når du efterisolerer med Calsitherm Indeklimaplader isoleres ydervæggene og temperaturen hæves op over dugpunktet

Calsitherm Indeklimaplade

Produkt

En kalciumsilikatplade der både isolerer og fugtregulerer boligen.
Manglende isolering, forhøjet luftfugtighed og kuldebroer i bygningskonstruktionen er kilder til dårligt indeklima og usunde boliger. Uhensigtsmæssige fugtforhold i boligen er bl.a. årsag til at skimmelsvampe trives på indvendige vægge.

Fugtregulerende indeklimaplader

Calsitherm er en naturlig kalciumsilikatplade der har en høj kapillaritet, som gør den i stand til at suge fugten fra den kolde side af væggen og transportere den igennem den diffusionsåbne plade, hvor fugten fordamper ud i rummet.

Pladernes tætte struktur giver en meget fin overflade, der er nem at pudse op. Pladerne er formstabile og lette at arbejde med.

Egenskaber
 • Isolerende
 • Skimmelhæmmende
 • Diffusionsåben
 • Høj kapillaritet
 • 100 % naturlige materialer
 • Formstabil
 • Ubrandbar
 • Høj trykstyrke
 • Nem forarbejdning
 • Samme mørtel til montering og slutpuds
Calsitherm KALK til bygninger opført før 1960. Calsitherm Indeklimaplade og ST. Astier Isochaux isoleringsmørtel.
Calsitherm PLUS indvendig isoleringsløsning til boliger bygget efter 1960. Calsitherm Indeklimaplade og Plus Puds hæftemørtel.


Calsitherm KALK

Produkt

Calsitherm KALK er en komplet isoleringsløsning bestående af Calsitherm Indeklimaplader og St. Astier Isochaux isoleringsmørtel - blandet af en ren og naturlig hydraulisk kalk (NHL). 
Denne sammensætning er ideel i forbindelse med restaurering af bygninger fra før 1950. Bygninger fra den tid er typisk bygget med naturlige mørteltyper som kalkmørtel eller hydraulisk mørtel. Disse kalktyper har vanskeligt ved at fungere sammen med den tættere og mindre smidige og mindre elastiske cementholdige klæber/puds, som oftest anvendes i dag. Ved at anvende Calsitherm sammen med St. Astier Isochaux isoleringsmørtel, kan bygningsværket ånde og dermed holdes tørt. Samtidig kan murværket bevæge sig, uden at der opstår revner og sprækker.


Calsitherm KALK leveres altid som et samlet system med Calsitherm Indeklimaplader og St. Astier Isochaux isoleringsmørtel. Når du kender antallet af kvadratmeter, der skal isoleres, er det nemt at bestille Calsitherm KALK, da forbruget af St. Astier Isochaux isoleringsmørtel er afstemt i forhold til det antal plader, der skal monteres. Hermed er der kun et minimalt materialespild og ingen risiko for at få leveret for lidt mørtel.

Montering

Calsitherm indeklimaplader er nemme og enkle at montere alle steder i boligen. Enkel og let tilgængelig montagevejledning, der guider dig sikkert igennem opsætning og pudsning af Calsitherm KALK med St. Astier Isochaux hæftemørtel. Se montagevejledningen her.

 
Calsitherm er EPD godkendt

Calsitherm Indeklimaplade er en af de meget få indeklimaplader, hvis økologiske egenskaber er dokumenteret og certificeret af det anerkendte tyske Institut for Byggeri og Miljø - Institut Bauen und Umwelt.  

CALSITHERM indeklimaplader set i et elektronmikroskop

St. Astier kalkmørtel

Naturlig hydraulisk kalkmørtel til indvendigt byggeri. Brugen af kalk som pudsemateriale er en tradition der går århundreder tilbage. På grund af deres porøsitet bidrager materialerne positivt til at regulere fugten i rummene, hvormed der opnås et bedre indeklima og større komfort.

Byggros fører en række forskellige typer hydraulisk kalkmørtel. Når du benytter færdigblandet NHL hydraulisk mørtel, får du en ren og naturlig kalkmørtel, der er ideel til indvendige pudseopgaver.

Mørtlen er med sine gode vedhæftningsevner, store elasticitet og dampdiffusion det naturlige valg til restaurering af ældre og bevaringsværdige bygninger. Kalkmørtlen har en række egenskaber, der gør den særlig anvendelig:

 • 100 % ren – ingen tilsætningsstoffer
 • Skal kun tilsættes rent vand
 • Saltresistent
 • Modstandsdygtig overfor algevækst
 • Isolerende og diffusionsåben
 • Kan genblandes
 • CO2 venlig
 • Fleksibel og elastisk

Plus Puds hæftemørtel

Fleksibel hæftemørtel specielt udviklet til brug sammen med indeklimaplader. Plus Puds mørtlen har meget stor diffusionsåbenhed og en god vedhæftningsevne, og rækker typisk op til 30 % længere end traditionelle hæfte- og pudsemørtler. Plus Puds er udviklet til huse med cementbaserede produkter. 

Anvendes både til montering og til den efterfølgende pudsning. Plus Puds er diffusionsåben ligesom indeklimapladerne. Herved er systemet diffusionsåbent hele vejen igennem, så fugten reguleres kontinuerligt.

Relaterede nyheder

ProduktnyhedSe alle

Skimmelsvamp på skoleskemaet hos mureren

Behovet for altid at holde sig opdateret på den nyeste viden er stigende i byggeriet. Derfor har Byggros lanceret et montørkursus rettet mod håndværkeren, som gerne vil tilegne sig mere viden om, hvordan man håndterer og forebygger skimmelsvamp og fugt. Kurset, som bl.a. omhandler brugen af ind

ProduktnyhedSe alle

Calsitherm kalciumsilikatplade isolerer og fugtregulerer boligen

Fugtregulerende indeklimaplader Calsitherm er en naturlig kalciumsilikatplade der har en høj kapillaritet, som gør den i stand til at suge fugten fra den kolde side af væggen og transportere den igennem den diffusionsåbne plade, hvor fugten fordamper ud i rummet. Calsi

Dataservice


Varenavn:
2D CAD3D CADBips beskrivelse UdbudsbeskrivelseTeknisk Info.Miljødata Godkendelser Monteringsvejledning Garanti Teknisk service
Calsitherm fugt- og indeklimaløsninger
Calsitherm Indeklimaplade
Calsitherm KALK
Calsitherm PLUS
St. Astier kalkmørtel