CELLEGLASPLADER.DK


Celleglasplader.dk, Vestervang 13,   4200 Slagelse
Tlf. 23986849  -  Fax 58521372

e-mail: info@celleglasplader.dk
web: www.celleglasplader.dk


Firmaprofil

Celleglasplader.dk er et handelsfirma der tilbyder celleglasplader til den professionelle branche.

Firmaet tilbyder celleglasplader til alle typer montering – tagdækning, sokkelisolering, indvendig montering og trykfast isolering under terrændæk, for blot at nævne nogle enkelte anvendelsesmuligheder.

Celleglasplader fra celleglasplader.dk udmærker sig ved en høj isoleringsværdi, høj bøjningsstyrke og en ekstremt høj trykstyrke. Tryk- og bøjningsstyrke er blandt de allerhøjeste på markedet.

Celleglaspladerne leveres i flere tykkelser og kileskårede efter godkendt tegning.
Hent PDF

Celleglasplader.dk - Isolering med Celleglasplader

PRODUKTER

Da mulighederne for anvendelse er mangfoldige, har celleglasplader.dk nøje udvalgt materialer til klæbning af plader og en systempuds til pudsning af indvendigt monterede celleglasplader. Dette giver sikkerhed for at den valgte løsning er testet til at fungere optimalt, og alle produkter er certificerede og laboratorietestes løbende.

Pecimor DK er en to-komponent bitumenklæber 
Til fuldklæbning eller punktklæbning af celleglasplader. Ved klæbning af celleglasplader benyttes tandspartel med 10 mm tænder. Pladerne klæbes på underside og endeflader, placeres på underlaget og skubbes tæt mod hinanden.  
Læs mere: Pecimor DK

Heck systempuds
HECK K+A Plus er en cementbaseret tørmørtel med fiberforstærkning, der blot skal tilsættes vand. HECK K+A Plus er diffusionsåben, og kan indfarves i flere farver. Systempuds påføres manuelt eller med stænkpudsemaskine og pumpeanlæg. 
HECK K+A Plus kan ekstraordinært også anvendes som slutpuds.
Læs mere: Heck K+A PLUS datablad

Glapor PG600

PG600 er en celleglasplade af 100 % genbrugsglas med en trykstyrke på 800 kPa og en λd = 0,055 W/mK. Rumvægten er på 125-135 kg/m3. PG600 kan leveres i standardstørrelse, storformat og miniformat, i flere tykkelser og kan endvidere leveres som kileskåret plade. 
Læs mere: GLAPOR Celleglasplade PG600

Glapor PG700

PG700 er en celleglasplade af 100 % genbrugsglas med en trykstyrke på ˃ 850 kPa og en λd = 0,067 W/mK. Rumvægten er på 130-150 kg/m3. PG700 kan leveres i standardstørrelse, storformat og miniformat, leveres i flere tykkelser og kan endvidere leveres som kileskåret plade.
Læs mere: GLAPOR Celleglasplade PG700 

Glapor PG900

PG900 er en celleglasplade af 100 % genbrugsglas med en trykstyrke på ˃ 1.050 kPa og en λd = 0,067 W/mK. Rumvægten er på 130-150 kg/m3. PG900 leveres i standardstørrelse, storformat og miniformat, flere tykkelser og kan endvidere leveres som kileskåret plade.
Læs mere: GLAPOR Celleglasplade PG900

Glapor PG900.2

PG900.2 er en celleglasplade af 100 % genbrugsglas med en trykstyrke på 1.015 kPa og en λd = 0,055 W/mK. Rumvægten er på 125-145 kg/m3. PG900 kan leveres i standardstørrelse, storformat og miniformat, i flere tykkelser og kan endvidere leveres som kileskåret plade.
Læs mere: GLAPOR Celleglasplade PG900.2

 

Renovering af Overformynderi 
I forbindelse med den omfattende renovering af den smukke, bevaringsværdige ejendom der i mange år har huset det statslige Overformynderi, udskiftes de karakteristiske betonsøjler på facaden.

I disse nye betonsøjler er indlagt specialskårede lister af celleglas. Denne opgave stiller store krav til både arkitekt, producent af betonsøjler og celleglasleverandør. Tolerancerne i de mange forskellige lister af celleglas er ganske små, og har været en spændende og lærerig udfordring der er løst til de involverede parters store tilfredshed.

DNU, Skyby - Celleglasplader.dk har leveret specielt fremstillede klodser i celleglasplader med meget høj trykstyrke som punktfundamenter til skinnesystem for gondol på taget af det ny sygehus.

Der var fra tagentreprenørens side høje krav til at opgavens særlige krav blev imødekommet, og at projektets stramme tidsplan blev overholdt.

Celleglasplader.dk blev valgt grundet produkternes høje kvalitet, leveringssikkerhed og firmaets lyst og vilje til at løse udfordrende opgaver.

Dataservice


Varenavn:
2D CAD3D CADBips beskrivelse UdbudsbeskrivelseTeknisk Info.Miljødata Godkendelser Monteringsvejledning Garanti Teknisk service
GLAPOR celleglasplader
Heck systempuds
Pecimor DK to-komponent bitumenklæber