CP APS


Grønningen 12,   4130 Viby Sjælland
Tlf. 46140600  -  Fax 46140609

e-mail: cp@cp.dk
web: www.cp.dk


Firmaprofil

CP ApS er 100% danskejet og har stor erfaring inden for pavillonbyggeri. Produktlinien har eksisteret i mere end 40 år. 
CP ApS  leverer nøglefærdige totalløsninger, hvor pavillonen er monteret og klar til ibrugtagning. Pavillonerne bygges på firmaets egen fabrik i Kvinderup og Viby Sjælland, og firmaet kan derfor tilbyde individuelle pavillonløsninger. Firmaet udfører alt arbejde vedrørende opstilling af pavillonerne, herunder også tilslutninger af el, vand og kloak samt alle terrænarbejder og lignende på opstillingsstedet. 
CP ApS har leveret og opsat pavilloner til kontorer, beboelser, vuggestuer, børnehaver, SFO ordninger samt skoler. 
Firmaet udarbejder gerne tilbud uden forbindende og er til rådighed med vejledning og skitseforslag, projektering. Brochurer kan rekvireres.
Salg og udlejning af mobile kassettebygninger til permanent og midlertidig anvendelse. Desuden salg og udlejning af mandskabs-, kontor-, lager- og sanitetscontainere samt mobile letvogne.
Hent PDF

CP Pavilloner

Lethusbyggeri: Institutioner og skoler
Lethusbyggeri: Ny receptionsbygning - CAB
Produkt

Salg og udlejning af mobile kassettebygninger til permanent og midlertidig anvendelse. Pavillonerne bygges på firmaets egen fabrik og kan derfor udføres efter ønske.

Anvendelse

Kan tilfredsstille de fleste lokalebehov for skoler, institutioner, beboelser, kontorer mv. Mandskabs- og genhusningsmoduler med bade- og sanitetsfaciliteter.

Letbyggeri: Beboelse og genhusning
Lethusbyggeri: Specialbygget pavillon
Levering / Montering

Alle pavillonbygninger leveres nøglefærdige og klar til ibrugtagning.
Tilslutning af el, vand og kloak samt udførelse af alle terrænarbejder og lignende på opstillingsstedet.

Service

Firmaet udarbejder gerne tilbud uden forbindende og er til rådighed med vejledning og projektering. Brochurer kan rekvireres.

CP Pavilloner - byggepladsindretning
Kontor- og mandskabs- facilitteter.
Før og efter renovering af Svanemølle Kasserne.
Roskilde Vinterbadeklub. Lethusbyggeri: Isoleret sauna på betonflydepram. Udført med Cedertræsbeklædning udvendigt og Aspbrædder indvendigt.
CP har lastbiler til transport af alle deres produkter og råder over 9 lastbiler, der alle er opbygget specielt tilpasset vores produkter.
Letbyggeri: Institutioner - skoler