DANSK BYGGESKIK


Lyskær 1,   2730 Herlev
Tlf. 70120600  -  Fax 70120800

e-mail: kontakt@danskbyggeskik.dk
web: www.danskbyggeskik.dk


Firmaprofil

Danskbyggeskik.dk er et bibliotek som skal sikre almen og let tilgængelig viden om tidligere byggetekniske forhold.

Der sigtes specielt mod information om boligbyggeri, herunder især etagehuse, men almindelig forekommende husbygning vil i vid udstrækning være omfattet.
Den tidsmæssige afgrænsning er perioden fra 1850 og frem til 2000. 
Hent PDF

Dansk Byggeskik

Anvendelse

I forbindelse med vedligeholdelsen af den eksisterende bygningsmasse er det vigtigt at fagfolk kan få indsigt i og forståelse for den danske bygningskultur, specielt i forhold til kvalitet og æstetik i renoveringsarbejdet.
Databasen omfatter dansk byggeskik i forbindelse med etageejendomme i Danmark i perioden 1850-2000.

For den projekterende arkitekt, ingeniøren eller de studerende skaber opslagsværket overblik over etageboligbyggeriets mange basale tekniske løsninger, der blev anvendt og som har været forudsætningen for udviklingen af de moderne byggeprocesser, vi kender i dag.

Erfaringen viser, at den grundlæggende viden om byggeteknik og typiske bygningskonstruktioner fra perioden 1850-2000 er i fare for at forsvinde i forbindelse med det almindelige generationsskifte hos tekniske rådgivere og byggefaglige undervisere – og dermed også hos de fremtidige aktører i byggebranchen.

Beskrivelse

Det digitale opslagsværk indeholder en bred variation af materialer og in­formationer, som er gjort frit tilgængelige for alle interesserede parter.
Projektet er et pioner-arbejde, dels fordi byggeriets historie tidligere hovedsageligt har været fortalt og eftervist ud fra den arkitektoniske udvikling og ikke den tekniske – byggeskikken, og dels fordi at her stilles den primære litteratur fra perioden til rådighed, både lovgivning, standarder og normer, lærebøger herunder Byggebogen, Sbi-publikationer og et meget omfattende udpluk fra de betydende tidsskrifter inden for byggesektoren m.m.
Biblioteksdatabasen rummer udover den primære litteratur også forskellige nyere værker, som behandler perioden retrospektivt.
Sammenlagt er der pt. ca. 1300 dokumenter i biblioteksdatabasen, men den udbygges løbende.
Dertil kommer ordbøger om gamle danske bygningsudtryk, et billedarkiv med 122 fotos, samt en 11 minutters film om etagebyggeriets historie fortalt af lektor emeritus v/DTU, Jesper Engelmark, der er faglig redaktør på opslagsværket, og som også har forfattet de beskrivende artikler, som er en del af fundamentet i værket.
Som et nyt initativ er et egentligt filmarkiv under udarbejdelse med foreløbig 4 film.

Forside til website
Eksempel på opslag hentet fra "Ydervægge"

Dataservice


Varenavn:
2D CAD3D CADBips beskrivelse UdbudsbeskrivelseTeknisk Info.Miljødata Godkendelser Monteringsvejledning Garanti Teknisk service
Byggebogen
Dansk Byggeskik