Dansk Overfladebehandling I/S


Rugårdsvej 206,   5464 Brenderup Fyn
Tlf. 64 44 25 33

e-mail: info@dob.dk
web: www.dob.dk


Firmaprofil

Dansk Overfladebehandling I/S, i daglig tale DOB, har siden 1981 leveret og udført overfladebehandling i hele Danmark. Læs mere her
DOB er specialiseret i totalkoncepter indenfor miljøvenlig overfladebehandling til både det private og det offentlige marked. Belægningen kan udføres i naturafstemte farver på veje, stier og pladser.

Dansk Overfladebehandling går nye veje for at mindske miljøgenerne ved overfladebelægning. Med bindemidlet Vegecol tilbyder DOB et miljøvenligt alternativ til de traditionelle bindemidler, ligesom Vegecols transparente og vegetabilske egenskaber skaber gode muligheder for anderledes arkitektoniske løsninger. 

En veluddannet stab af medarbejdere og en alsidig maskinpark danner grundlaget for den rette belægningsløsning. Firmaets medarbejdere står altid til rådighed og er behjælpelige med at finde frem til de rigtige løsninger også gerne i samarbejde med landskabsarkitekter og entreprenører.
Hent PDF

Overfladebelægninger på veje, stier og pladser

Privat fællesvej. Den gamle asfaltvej havde behov for ny belægning. Ønsket var ikke en traditionel sort asfalt, men i stedet en fast naturlig belægning. Eksisterende asfaltvej blev lappet med asfalt, hvorpå der blev udlagt en enkelt overfladebehandling med bitumen og 5/8 mm lokal skærvemateriale.
Se flere stenmaterialer her

Botanisk Have i København fik en ny belægning udført som fast belægning, for at undgå at skulle bruge for meget tid på vedligeholdelse af stierne f.eks. efter regnskyl. Belægningen er udført som en sandwich-belægning direkte på velafrettet stabilgrus, finafrettet med stenmel. Stierne er udført med Vegecol og 3/7 mm Majs søsten som topsten.
Læs mere om projektet her

Kirken ønskede en fast belægning for at mindske vedligeholdelse og for at forbedre adgangen til kirkegården for gæsterne, især af hensyn til de ældre, men også f.eks. for bruden i høje hæle. Billedet viser en belægning på nyudlagt asfaltbærelag, hvorpå der er udlagt et Vegecol bindemiddel som er afdækket med en naturlig 5/8 mm lokal skærvemateriale.  Se flere referencer fra kirker her 


CE-mærkning
DOB er certificeret i henhold til DS/EN 12271. Firmaet arbejder iht. AB92.

I parken til et stort dansk firma skulle stierne matche firmaets nye hvide domicil. Parken blev nyanlagt med asfaltbærelag på stierne efterfulgt af enkelt Vegecol belægning med en blanding af 5/8 mm hvid Lysit sten og 5/8 mm lysgrå granitskærver.  Se flere fotos af stibelægningen her 

Havnegade i København, 2016. Produkt: Vegecol belægning med 3/7 mm Majs sten. By.  Skulpturen “Full Length”, der er lavet af kunsteren Kirsten Ortwed, er en gave fra Ny Carlsbergfonden til Københavns kommune. 
Med bindemidlet Vegecol tilbyder DOB et miljøvenligt alternativ til de traditionelle bindemidler. Vegecol belægning kan opbygges i forskellige typer alt afhængig af underlaget og anvendelsesområder.  Da Vegecol er transparent giver det muligheden for at anvende stenmaterialernes naturlige farver. Læs mere her

På P-areal ved museum var det et ønske at give belægningen et anderledes udtryk. Valget faldt på en enkelt Vegecol belægning med en blanding af 5/8 mm rød Cloburn og 5/8 mm Diabas skærve. Belægningen er udført på en gammel asfaltbelægning. Læs mere om opbygningen af overfladebehandling her