e+ A/S

Arkitekt- og Ingeniørrådgivning


Kigkurren 8 M,   2300 København S
Tlf. 61 60 06 99

e-mail: info@e-plus.dk
web: www.e-plus.dk


Firmaprofil

Tværfaglig rådgivning e+ er stiftet som a/s januar 2015 efter fem års konsortiedrift. Virksomheden er ejet af de tre selskaber Ekolab, Ronby.dk og Krydsrum Arkitekter.

e+ har fra starten prioriteret at deltage i en række udviklingprojekter for derved at opnå deres mål om at skabe bæredygtig fremtidssikring af den ældre etageboligmasse. Disse investeringer har ud over en række nye erkendelser og løsninger også givet anerkendelse af sig i form af RENOVERprisen 2013 for Danmarks bedste renovering.

e+ er medlem gennem ejervirksomhederne af Danske Arkitektvirksomheder og Foreningen af Rådgivende Ingeniører.
Hent PDF

e+ - Bæredygtig renovering af ældre etageboliger

Tværfaglig rådgivning

e+ er en tværfaglig rådgivnings-virksomhed specialiseret i at skabe bæredygtige kvalitetsløsninger for ejerne af ældre etageboliger.
e+ vision er at skabe robuste helhedsløsninger hvor teknik, æstetik og brugeradfærd er tænkt sammen og hvor bygningskultur og energioptimering går hånd i hånd.
Ældre etageboligejendomme udgør en stor del af den samlede bygningsmasse og dermed energiforbrug. Vejen til et mere bæredygtigt samfund opnås derfor også gennem innovativ renovering af den eksisterende bygningsmasse. - Læs mere

  • Tagboliger
  • Solcelletag
  • Indvendig isolering
  • Indeklima
  • Helhedsrenovering
  • Badeværelser og køkkener
  • Altaner og vinduer

Bæredygtighed

e+ ønsker at hjælpe bygningsejeren med at udvikle økonomiske, sociale og miljømæssigt bæredygtige modeller for fremtidssikring af ejendommene. Derved skabes værdi på både kort og længere sigt, for både brugere, ejer, investor og samfund som helhed. Firmaet rådgiver om renovering og fornyelse med fokus på størst mulig værdi, at forbedre komfort og indeklima samt at spare mest mulig energi.

Ny viden og erfaring

Grundlaget for virksomheden er ny viden fra innovationsprojekter kombineret med erfaring fra realiserede renoveringsprojekter.
"e" står for  etageboliger, energi, effektivitet, eksempelværdi."+" står for merværdier og synergi og at helheden altid bliver mere værdifuldt end summen af delelementerne.

Metoder / værktøjer
U-modellen (klik for at forstørre)


e+ værktøjer

At forberede en ejendom til fremtiden handler om at indstille sig på forandring og med rettidig omhu at belyse mulighederne for at foretage ændringer. Det er dét  e+ værktøjerne bruges til.
Værktøjerne  udvikles og evalueres løbende på baggrund af den viden e+ udvikler i både konventionelle projekter og støttede vidensprojekter. Læs mere

EKSEMPLER PÅ PROJEKTER OG MULIGHEDER:

Muligheder: Tagboliger, altaner og vinduer, solcelletag, indvendig isolering, indeklima, badeværelser og køkkener.
Mønsgade, Aarhus. Solcelletag og facaderenovering.
Andreas Bjørns Gade. Nyt integreret solcelletag i bevaringsværdigt kvarter.
Samsøgade/Jagtvej. Nye tagboliger øger både ejendoms- og bevaringsværdien.
Ryesgade 30. Kåret til Danmarks bedste (helheds) renovering i 2013.

Dataservice


Varenavn:
2D CAD3D CADBips beskrivelse UdbudsbeskrivelseTeknisk Info.Miljødata Godkendelser Monteringsvejledning Garanti Teknisk service
e+ arkitekt- og ingeniørrådgivning
e+ bæredygtig renovering
e+ energioptimering
e+ indeklima