EXPO-NET DANMARK A/S


Georg Jensens Vej 5,   9800 Hjørring
Tlf. 98922122  -  Fax 98924189

e-mail: plast@expo-net.dk
web: www.expo-net.dk
Firmaprofil

EXPO-NET Danmark A/S er et familieaktieselskab, grundlagt i København i 1959, og i dag ledet af Lars Klinkby.

EXPO-NET Danmark A/S har egen design- og udviklingsafdeling, og råder over mere end 9000 m2 produktionsareal, lagerbygninger, showroom, kontorer samt eget, moderne maskinværksted, der varetager egne reparationer samt opbygning af specialmaskiner til produktionen.

EXPO-NET Danmark A/S har mere end 50 års erfaring med højteknologisk produktion af plastnet og plasthegn. Materialet er modstandsdygtigt over for alle i jorden naturligt forekommende alkaliske stoffer, samt syrer, bakterier, svampe m.m. samt er et miljøvenligt materiale, der kan recirkuleres 100%.

EXPO-NET Danmark A/S er certificeret og godkendt i henhold til BRC (British Retail Consortium) og IoP (Institute of Packaging) Global Standard - Food Packaging and other Packaging Materials - hvilket dokumenterer, at produktsikkerhed, hygiejne- og kvalitetskontrol er af højeste standard.

EXPO-NET Danmark A/S bistår gerne med teknisk vejledning, måltagning, beregning af kvantitet mv., ud fra kundens tegningsmateriale.
Hent PDF

EXPO-NET Danmark A/S

Produkt

Net fremstillet af polyethylen. Kan leveres i forskellige former, farver og maskestørrelser afhængig af anvendelsesområde. Modstandsdygtig over for alle i jorden naturligt forekommende alkaliske stoffer, samt syrer, bakterier, svampe m.m. Miljøvenligt materiale, der kan recirkuleres 100%.

Anvendelse

Grundstabilisering ved anlægsarbejder. Støbenet i terrændækkonstruktioner. Advarselsnet i forbindelse med jordforurening og nedgravede kabler og rør. Tagrendenet mod tilstopning. Snefangsrør ved tagudhæng. Mange typer hegn i extruderet polyethylen. Filtermedie til biologisk rensning af spildevand. Nedsivningsfaskiner til overfladevand. Forsinkelsesbassiner.
Sne- og fuglestop til bølgeeternittage.

program

EXPO 1211/EXPO 1311 armeringsnet

Til placering mellem jordoverflade og stabiliseringsgrus. Forhindrer nedpresning af underlagsmateriale. Fordeler trykket og øger bæreevnen. Kan anvendes til p-pladser, under flisebelægninger, vejkonstruktioner m.m.

EXPO–NET miljønet

Type 132-220 cm miljønet er et ustrakt net til adskillelse mellem rent og forurenet jord og er godkendt af miljøstyrelsen.
Type 1515 er et strakt net med en maskestørrelse på 15x15 mm. Trækstyrke 4,2 kg/N. Fås i 2 eller 4 m bredde.

EXPO 1521 indhegningsnet

Kraftigt plastnet, velegnet til indhegning af bl.a. lufthavne og sportspladser.

EXPO–NET markeringsnet / advarselsnet M10/M20

Til markering af kabler og ledninger m.m. for at undgå graveskader.
Leveres i farver efter ønske og med eller uden tekst. M10 fås desuden med eller uden søgetråd.

EXPO–NET snefangsrør

Ø 32, Ø42 og Ø70 mm modvirker problemer med fygesne i tagkonstruktioner. Kan desuden anvendes som studsfugerør i udkradsede fuger, samt som ventilationsrør på lofter. Ø32 og Ø42 kan også fås med sømkant.

EXPO–NET snefangsrør

Ø 22, Ø 32, Ø42 og Ø70 mm modvirker problemer med fygesne i tagkonstruktioner. Kan desuden anvendes som studsfugerør i udkradsede fuger, samt som ventilationsrør på lofter. Ø32, Ø42 og Ø70 kan også fås med sømkant.

EXPO–NET tagrendenet

Et bredt udvalg af tagrendenet/-rør, der forhindrer tilstopning af alle typer tagrender.

EXPO-NET sne- og fuglestop

Sne- og fuglestop til bølgeeternittage kan monteres både ved tagfoden samt i rygningen. Luftgennemstrømningen reduceres med ca. 50 %.
Elementet giver en luftgennemstrømning på ca. 97 cm2 pr. løbende meter tag.

BIO–BLOK® regnvandsfaskiner

Effektiv og miljøvenlig nedsivning af regnvand til grundvandet vha. BIO–BLOK® faskiner.

BIO–BLOK® filtermedie

Filtermedie til alle typer af biologiske renseanlæg, samt til biologisk lamelseparering.

BIO–BLOK® forsinkelsesbassiner

Opbygget af forstærkede BIO–BLOK® elementer, der tåler en lodret belastning på 15 t/pr. m2.

BIO–BLOK® nedsivningsanlæg

Elementer som filtermedie ved nedsivning af spildevand.

Service

Specialbrochurer på alle produkter kan rekvireres eller downloades på firmaets hjemmesider, m.m.

 

 

Ø32 og Ø42 mm snefangsrør. Her vist med sømkant.
Sne- og fuglestop. Eksempel på anvendelse.
BIO-BLOK® elementer til regnvandsafledning - med renseeffekt
EXPO–NET miljønet.
Tagrendenet type 70M passer til næsten alle typer tagrender.
BIO–BLOK regnvandsfaskine.
Advarselsnet type M10.
BIO–BLOK regnvandsfaskine med renseeffekt til vandafledning.
BIO–BLOK nedsivningsanlæg.
Indkørsel uden armeringsnet.
Med EXPO–NET armeringsnet.
 
 
Supplerende oplysninger

Leverer desuden barkbeskyttere, havehegn, beskyttelsesnet, læhegn, emballagenet, skyggenet, insektnet samt fuglenet.

Dataservice


Varenavn:
2D CAD3D CADBips beskrivelse UdbudsbeskrivelseTeknisk Info.Miljødata Godkendelser Monteringsvejledning Garanti Teknisk service
BIO-BLOK forsinkelsesbassiner
BIO-BLOK nedsivningsanlæg
BIO-BLOK regnvandsfaskiner
EXPO 1211-EXPO 1311 armeringsnet
EXPO 1521 indhegningsnet
EXPO-NET advarselsnet M10/M20
EXPO-NET biologiske renseanlæg
EXPO-NET markeringsnet
EXPO-NET miljønet
EXPO-NET plastnet
EXPO-NET sne- og fuglestop til bølgetagplader
EXPO-NET snefangsrør
EXPO-NET tagrendenet