FONDEN BYG-ERFA

Byggetekniske erfaringer


Ny Kongensgade 13,   1472 København K
Tlf. 82303022

e-mail: info@byg-erfa.dk
web: www.byg-erfa.dk


Firmaprofil

Fonden BYG-ERFA indsamler, bearbejder og formidler byggetekniske erfaringer fra byggeriets praksis i kortfattede erfaringsblade. Bladene beskriver bygbare løsninger til nybyggeri og bygningsfornyelse, således at svigt og skader forebygges eller udbedres mest hensigtsmæssigt.
Fonden BYG-ERFA er etableret i 1977 som en selvstændig og uafhængig organisation, der virker efter retningslinier udstukket af:
• Byggecentrum.
• Byggeskadefonden.
• Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse.
• Erhvervs- og Byggestyrelsen.
• Forsikring & Pension.
• Statens Byggeforskningsinstitut.
• Teknologisk Institut.
Hent PDF

Byggeteknisk erfaringsformidling

Om BYG-ERFA

Fonden BYG-ERFA indsamler, bearbejder og formidlerprofessionel viden om byggetekniske erfaringer, så svigt ogskader forebygges eller udbedres mest hensigtsmæssigt.De byggetekniske erfaringer udgives som erfaringsblade, derbeskriver problemer fra byggeriets praksis og anvisererfaringsmæssigt gode og enkle byggetekniske løsninger.

 

BYG-ERFA erfaringsblade

De byggetekniske erfaringsblade udarbejdes af fagfolk ogspecialister fra byggebranchen. Inden udgivelse kvalitetssikresde af BYG-ERFAs eksterne teknikergruppe som består afforskere, tekniske rådgivere samt udførende arkitekter ogingeniører fra:

• Statens Byggeforskningsinstitut
• Teknologisk Institut
• Byggeskadefonden
• Byggeskadefonden vedr. Bygningsfornyelse (BvB)
• Dansk Byggeri
• Forsikring & Pension
• Træinformation
• Lundgaard og Tranberg Arkitekter A/S
• Fonden BYG-ERFA

Erfaringsbladenes indhold beskriver gældende praksis på udgivelsestidspunktet og er en del af ”alment teknisk fælleseje”, der forudsættes bekendt af fagfolk.

 

PRISER I 2018

BYG-ERFA bladene kan købes i abonnement, enkeltvis eller som temamapper i trykt eller digital version.

 

 

Dataservice


Varenavn:
2D CAD3D CADBips beskrivelse UdbudsbeskrivelseTeknisk Info.Miljødata Godkendelser Monteringsvejledning Garanti Teknisk service
BYG-ERFA Byggeteknisk Erfaringsformidling
BYG-ERFA erfaringsblade