Kingo Karlsen A/S


F.L.Smidths Vej 17,   8600 Silkeborg
Tlf. 87229000  -  Fax 86810679

e-mail: info@kingo.biz
web: www.kingo.biz


Nordjylland:

Lundeborgvej 12,   9220 Aalborg Ø

Sjælland:

Egegårdsvej,   4621 Gadstrup

Firmaprofil

Kingo er Danmarks førende nedbrydnings- og skrotningsentreprenør med over 60 års erfaring i branchen. Kingos ledestjerne er at være Nordens synonym for miljørigtig nedbrydning udført med respekt for mennesker og den verden, vi lever i. Firmaet er førende i graden af genanvendelse og arbejder for øget genbrug af materialer i deres oprindelige form.  Kingo arbejder landsdækkende og har domicil i både Silkeborg i Jylland og i Gadstrup på Sjælland. På Kingos anlæg i Silkeborg modtager de forurenet jord samt alt genanvendeligt affald.

Certificering og miljøgodkendelse
Kingo er certificeret inden for kvalitet, miljø, og arbejdsmiljø. Kingo har en omfattende miljøgodkendelse, som betyder, at de kan modtage stort set alle former for jord, affald og genanvendelige materialer. Du får dermed den størst opnåelige sikkerhed for miljørigtige løsninger.

Se video: "Nedbrydning handler om mennesker"
Hent PDF

Kingo nedbrydning/nedrivning, demontering og skrotning, miljøsanering, jordrens og recycling

TOTALNEDBRYDNING

Kingo planlægger og gennemfører effektiv nedbrydning af bygninger og anlæg i hele landet. Kingo håndterer både små og store nedbrydningsopgaver, som spænder fra udhuse og skorstene til boligblokke, fabrikker, broer og vej- og havneanlæg. På landsplan udfører Kingo mere end 250 nedbrydningsopgaver årligt og håndterer mere end 250.000 tons byggematerialer.
Firmaet sikrer størst mulig genanvendelse. Det betyder som oftest sortering af nedbrydningsprodukterne på stedet. 

NEDBRYDNING

- indvendig rydning

Kingo tilbyder specialiserede løsninger inden for indvendig rydning (som også kan kaldes delvis eller partiel nedbrydning).  
Indvendig rydning omfatter bl.a. rydning af lette og tunge bygningsdele samt demontering af installationer og inventar i forbindelse med renoveringsopgaver.

MILJØSANERING

- miljøscreening og -sanering

Bygninger, der rives ned, indeholder ofte miljøfarlige stoffer som asbest, PCB, bly og andre sundhedsskadelige stoffer.

For at afdække omfanget af forurening med miljøfarlige stoffer, skal der udføres en miljøscreening inden nedrivningsarbejderne igangsættes. Det sikrer en fuld forsvarlig fjernelse og korrekt bortskaffelse af de miljøfarlige materialer. En screening inden igangsætning kan imidlertid ikke afdække alle farlige stoffer.

Derfor skal miljøsaneringen udføres af eksperter, som ud over at have de lovpligtige uddannelser også har kompetence til at identificere, hvor eventuelle skjulte miljøfarlige stoffer kan forekomme, samt hvordan de skal fjernes miljømæssigt og arbejdsmiljømæssigt forsvarligt.

Demontering og skrotning

Kingo har gennem tiden oparbejdet en betydelig mængde erfaringer fra demontering og skrotning af fabriks- og havneanlæg, kraftværker, siloer, stålskorstene, vindmøller m.m. 

Summen af firmaets erfaringer, kombineret med kompetente og løsningsorienterede medarbejdere, betyder, at Kingo kan foreslå og gennemføre løsninger, som ellers ikke ville komme på tale. Løsninger, som sparer tid og penge for kunden.

Recycling

Kingo i Silkeborg modtager stort set alle former for bygge- og anlægsaffald samt affald og restprodukter fra industrien med henblik på stor grad af genanvendelse.

Kingo sælger genanvendelsesmaterialer som knust asfalt, beton og tegl samt harpet muldjord. Firmaets knuste materialer er med godkendt varedeklaration. Dvs. at kunden kan være sikker på høj kvalitet og rene produkter.


Grundigt forarbejde og omhyggelig planlægning

Inden firmaet udfører en skrotningsopgave analyseres sagen for miljørisici og lokaliteten undersøges for miljøfarlige og sundhedsskadelige stoffer.

Er der f.eks. rester af olie, pcb, bly eller asbest, finder Kingo en forsvarlig og effektiv løsning til at fjerne stofferne og minimere miljøpåvirkningerne.

 

Jordrens  

På Kingos modtageplads i Silkeborg kan du aflevere og få behandlet alle typer forurenet jord. Kingo analyserer jorden og sørger for den videre behandling afhængig af forureningsgraden. Kingo modtager også jord, der ikke er taget prøver af. Firmaet analyserer jorden, og resultatet afgør, om jorden skal:

  • Nyttiggøres som ren jord.
  • Nyttiggøres i bl.a. støjvoldsprojekter for lettere forurenet jord.
  • Renses ved biologisk jordrensning eller anden behandling.

Miljøsanering: De miljøfarlige stoffer skal fjernes inden igangsætning af nedrivning.


Mekanisk rensning:

Kingo frasorterer fremmedlegemer ved mekanisk rensning.

Biologisk rensning:
Er jorden forurenet, kan den i langt de fleste tilfælde renses biologisk. Kingo har specialudviklet denne proces og anlagt en plads, som miljømæssigt fungerer optimalt.

Akutmodtagelse af jord:
Kingo modtager jord akut ved pludselig opstået forurening uden forudgående prøvetagning. Kingo modtager også lettere forurenet jord til nyttiggørelse i støjvolde med videre.

Kingo tilbyder effektiv nedbrydning af bygninger og anlæg i hele landet
Nedrivning af kulkran: Ved skrotning af større anlæg har værdien af restprodukterne afgørende betydning for økonomien.

Relaterede nyheder

ProduktnyhedSe alle

Kingo giver los på lossepladsen

Landfill Mining-projektet er opstået i samarbejde mellem Reno Syd, DGE, Biorem, Dansk Affaldsforening og Kingo Karlsen A/S og er støttet af Miljøstyrelsens udviklingsfond MUDP. Formålet med projektet er at skabe mere viden om, hvordan affald på gamle lossepladser med fordel kan anvendes som en

ProduktnyhedSe alle

Nedbrydning i fuld gang på Fyns største renoveringsprojekt

For godt 50 år siden var Korsløkkeparken, som er ejet af Fyns Almennyttige Boligselskab, et moderne boligområde. I dag har tiden sat sit præg på de langstrakte og ensartede huse, som nu fremstår nedslidte og gammeldags. Boligområdet, som kun ligger tre km fra Odense centrum, huser omkring 2.4

ProduktnyhedSe alle

60’er blokke får tiltrængt make-over

Renoveringen af afdeling 7 er en del af BoligKorsørs helhedsplan, hvor hele området får et tiltrængt løft. Bl.a. bliver flere lejligheder sammenlagt, hvilket betyder, at der efter renoveringen vil være færre, men større lejligheder. Kingo udfører miljøsanering og indvendig rydning af blok

Dataservice


Varenavn:
2D CAD3D CADBips beskrivelse UdbudsbeskrivelseTeknisk Info.Miljødata Godkendelser Monteringsvejledning Garanti Teknisk service
Kingo jordrens og recycling
Kingo miljøsanering
Kingo nedbrydning
Kingo nedskæring og skrotning