LAVTOX


Mandal Alle 9 A,   5500 Middelfart
Tlf. 75720702

e-mail: lavtox@lavtox.dk
web: www.lavtox.dk


Firmaprofil

Firmaet lavTOX hed oprindeligt Kai R. Spangenbergs Eftf. I/S og blev grundlagt i 1955 med det formål at efterimprægnere el-master.
I de følgende 20 år opbyggede lavTOX et indgående kendskab til imprægnering af træ gennem arbejdet med at imprægnere træmaster i Danmark, Sverige, Norge og Finland.
Især var kendskabet til imprægnering af træ i jordkontakt nyttigt, fordi der her stilles særligt strenge krav til imprægneringen.
Af miljøhensyn udviklede firmaet i 1975 de oprindelige BORACOL og IMPEL produkter. Produkterne anvendes primært af fagfolk til bekæmpelse af råd og svampeangreb, alger og skimmel.
lavTOX  tilbyder produkter og tilbehør til bekæmpelse og forebyggelse af angreb i træ og murværk fra råd, svampe og insekter. Ligeledes desinficering af skimmel.
Desuden tilbyder lavTOX tilbehør som sprøjter, dyser og ventiler m.m.
Firmaets produkter har været på markedet i over 30 år og deres effekt er veldokumenteret.

lavTOX har stor erfaring og står til rådighed med yderligere information.
Hent PDF

Impel Bor-patroner imprægnering

PRODUKT

Patroner indeholdende 100% dinatrium-octaborat/borsyre som aktivt virkestof. Til forebyggelse og bekæmpelse af råd- og svampeangreb i træværk, og til deponering i svampeinficeret, fugtigt murværk i forbindelse med bekæmpelse af Ægte Hussvamp.

ANVENDELSE

Anvendes i konstruktionens mest udsatte dele, hvor træet er fugtigt, eller hvor der er mulighed for senere periodiske opfugtninger. Bor-patronen placeres i forborede huller, tættest muligt ved endetræ og samlinger, med indbyrdes afstand på 150-200 mm, hvorefter hullet tilproppes. Er patronen opløst ved en senere inspektion, har træet været udsat for fugtpåvirkning over fibermætningspunktet, og en ny patron kan deponeres om nødvendigt. Bor-patronen kan også anvendes ved efterimprægnering af ældre konstruktioner, fx bjælker indbygget i fugtigt murværk. Murværk sikres på samme måde, hvor patronen sammen med Boracol forhindrer Ægte Hussvamp i at brede sig i nærliggende trækonstruktioner.

VIRKEMÅDE

Patronenes virkestof opløses af indtrængende eller tilstedeværende fugt (vand) og breder sig enten ved direkte transport med vandet eller ved diffusion. Herved opnås efterhånden samme koncentration af virkestof i alle opfugtede dele af træet, uanset om det er splint- eller kerneved. Grantræ kan også gennemimprægneres.

TYPER

Fremstilles i 3 forskellige størrelser fra 2,50 g til 24,0 g svarende til beskyttelse af træ fra 800 cm³ til 6.000 cm³.

Deponering af Impel Bor-patron i indmurede bjælkeender.
Impel Bor-patron indsat i træ. Borsaltenes indtrængen ses tydeligt.
Boracols indtrængen i beton.
Boracols indtrængen i såvel splint- som kerneved.

 

Boracol imprægneringsprodukter

PRODUKT

Imprægneringsprodukter indeholdende dinatrium-octaborat-tetrahydrat som aktivt virkestof. Til strygning med pensel (rulle), sprøjtning eller dypning ved forebyggelse/bekæmpelse af skimmel, råd-, svampe- og insektangreb i træværk.
Til behandling af svampeinficeret murværk i forbindelse med bekæmpelse af Ægte Hussvamp.

ANVENDELSE

Anvendes i konstruktionens mest udsatte dele, hvor træet er fugtigt, eller hvor der er mulighed for senere opfugtning.
Til fx borehulsvanding inden deponering af Impel Bor-patroner og iøvrigt til grunding af alt træ, der ønskes beskyttet i dybden, dvs. imprægneret.

VIRKEMÅDE

Væskernes aktive virkestof diffunderer eller kryber ind i såvel splint- som kerneved - også i grantræ. Virkestoffet føres ind i både tørt, fugtigt og vådt træ og forgifter det for svampene nødvendige vand. Koncentrationen af virkestoffet sikrer en høj beskyttelses-/bekæmpelseseffekt overfor trænedbrydende organismer. Af brugermæssige fordele kan nævnes: ingen lugtgener, ingen forøget brandrisiko.

TYPER

Boracol er imprægneringsmidler og fremstilles med forskellige koncentrationer af virkestof:

Boracol 10Rh:Desinfektionsmiddel til forbyggende behandling mod skimmel m.m. på træ- og murværk.

Boracol 20: Mod råd-, svampe- og insektangreb i træværk samt til desinfektion af murværk i forbindelse med bekæmpelse af Ægte Hussvamp.

Boracol Special: Boracol Special er et nyt bredspektret 3 i 1 produkt til forebyggelse af alger, lav, skimmel, træødelæggende svampe og insekter.

EFTERBEHANDLING

Boracol-behandlet, udvendigt træværk skal efterbehandles med vandafvisende overfladebeskyttelse.

Dataservice


Varenavn:
2D CAD3D CADBips beskrivelse UdbudsbeskrivelseTeknisk Info.Miljødata Godkendelser Monteringsvejledning Garanti Teknisk service
Boracol 10Rh imprægnering
Boracol 20 professionel imprægnering
Boracol imprægneringsprodukter
Boracol Special imprægnering
Impel Bor-patroner imprægnering