MOLIO BYGGEDATA


Lyskær 1,   2730 Herlev
Tlf. 70 12 06 00

e-mail: byggedata@molio.dk
web: www.byggedata.dk


Firmaprofil

Byggedata er et byggefagligt opslagsværk med relevans for alle professionelle, der arbejder med planlægning, rådgivning og projektering af byggeri.
Byggedata indsamler, sorterer og serverer alle relevante data på en nem og brugervenlig måde, fx nye og reviderede lovtekster, bekendtgørelser, godkendelser, standarder m.v.
Byggedata indeholder mere end 7.500 sider, hvoraf 25 % fornyes i løbet af et år.
Et abonnement på Byggedata tilbyder en samlet pakke med alle de relevante dokumenter, der skal bruges igennem hele byggeprocessen.

Molio Byggedata

I Molio Byggedata finder du hele byggebranchens lovstof, anvisninger, standarder, vejledninger og andre væsentlige dokumenter samlet i ét overskueligt søgeværktøj. 

 

Molio Byggedata indholder:

 • Bygningslovgivning
 • Arbejdsmiljø
 • Byplan- og miljølovgivning
 • Danske Standarder
 • Projektering og styring
 • Leveranceforhold
 • Økonomi og organisation
 • Byggeforskningslitteratur
 • Byggevarer
 • EU-direktiver mv.

 

Molio Byggedata indeholder i grundmodulet mere end 7.500 sider, hvoraf 25 % fornyes i løbet af et år.
Et abonnement på Byggedata tilbyder en samlet pakke med alle de relevante dokumenter, der skal bruges igennem hele byggeprocessen: Den samlede lovgivning omkring byggeri (der rækker langt ud over Bygningsreglement 2015), og stof om tilgrænsende områder, fx miljø, planlægning, konkurrence- og tilbudslovgivning, henvisninger og BYG-ERFA.

Fordele

Det koster megen tid og besvær at holde sig ajour med den stigende mængde nye og reviderede lovtekster, bekendtgørelser, danske standarder og andre data, der har betydning for byggeriet i Danmark.
Som professionel er det helt afgørende, at man baserer sit projekt på det gældende grundlag.
Med et abonnement på Byggedata er man fuldt opdateret og går ikke glip af noget væsentligt. Over 6.000 professionelle bruger Byggedata, som er byggeriets mest omfattende opslagsværk:

 • Man er altid opdateret.
 • 40 års erfaring i at overvåge store og små ændringer og tilføjelser i datagrundlaget.Abonnements- og licensstruktur

Molio Byggedata er en online databaser der løbende opdateres.
Antallet af byggefaglige medarbejdere i en virksomhed eller antallet af indbyggere i en kommune er bestemmende for, hvor meget virksomheden/kommunen skal betale i licens. Der er særordninger for uddannelsesinstitutioner og biblioteker.

Ud over grundpakken kan der vælges tillægsabonnementer efter behov, fx:

 • danske standarder,
 • SBi-anvisninger og/eller
 • publikationer fra Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut.

 

Der kan tegnes et udvidet prøveabonnement for 500 kr. for en måned og 1900 kr. for et halvt år. ex. moms.

Dataservice


Varenavn:
2D CAD3D CADBips beskrivelse UdbudsbeskrivelseTeknisk Info.Miljødata Godkendelser Monteringsvejledning Garanti Teknisk service
Byggedata byggefagligt opslagsværk