Optoglas ApS


Moseranden 5,   2970 Hørsholm
Tlf. 59 32 10 32

e-mail: info@optoglas.dk
web: www.optoglas.dk


Firmaprofil

Optoglas er et system for nem og nænsom varme- og lydisolering af eksisterende 1-lags vinduer - også i fredede bygninger.

Systemet er opfundet af arkitekt MAA Ulrich Schirnig, og består ganske enkelt af en sidehængslet forsatsrude af 4 mm hærdet glas monteret på den indvendige side af vinduesrammen ved hjælp af patenterede specialhængsler og -beslag.
Uden pladskrævende forsatsrammer, hvorved udseendet ikke skæmmes og lysindfaldet ikke formindskes.

Forsatsvinduerne indgår som en logisk løsningsmodel i forbindelse med et samlet koncept for totalistandsættelse af bevaringsværdige vinduer, fx i fredede ejendomme.  Der ydes 5 års garanti på materialerne. Se firmaets referenceliste
Hent PDF

Optoglas® - det usynlige forsatsvindue

Hvad er Optoglas®

Produkt

Optoglas® er en varemærkeregistreret forsatsløsning som på nænsom og nem vis anvendes ved energioptimering og lydreduktion af eksisterende vinduer.

Optoglas er et hærdet stykke glas, der monteres på indersiden af den eksisterende vinduesramme som en koblet løsning, hvilket medfører at man nemt kan åbne et vindue uden at tage hensyn til genstande i vindueskarmen, og uden hindring af lysindfaldet. Optoglas kan monteres på både sidehængslet og tophængslet ramme, på såvel indadgående som udadgående ramme samt på fast monteret ramme.

Optoglas blev udtænkt, opfundet og patenteret af arkitekt MAA Ulrich Schirning som en usynlig, æstetisk løsning til energioptimering af gamle eller ny-producerede enkelt-lags vinduer i primært ældre eller fredede bygninger. Optoglas kan dog også monteres på nyere 2-lags termovinduer med henblik på både energioptimering og lydreduktion.

Optoglas forsatsvinduer er meget velegnede til varme- og lydisolering af nyere dannebrogsvinduer med 2-lags termoglas.
Optoglas forsatsvinduer. Monteringsprincip. Patent: Arkitekt MAA Ulrich Schirnig.
Optoglas ikke-synlige forsatsvinduer.
Vinduet åbnes uden rydning af vindueskarm.

Bæredygtighed, komfort og indeklima

Optoglas er en bæredygtig løsning, der bidrager til øget komfort og forbedret indeklima uden store indgreb, da de monteres på de eksisterende vinduesrammer – også på skæve, eller buede rammer idet man producerer efter mål.

Garanti

Som medlem af Glarmesterlauget, yder vi vores kunder den tryghed at give 5 års garanti på alle beslag.

ENERGIOPTIMERING

Bedre indeklima med energiglas

Energiglas er et almindeligt hærdet glas belagt med en selektiv lav-emissionsbelægning på den ene side. Belægningen er ekstremt tynd og transparent og har den effekt, at glasset kaster rumvarmestrålingen tilbage i rummet. Samtidigt lader den solenergi og synligt lys komme ind.

Når rumvarmen reflekteres tilbage, bliver varmeisoleringen væsentligt bedre samtidig med, at det inderste glas bliver varmere. Den højere overfladetemperatur mindsker eller eliminerer kuldenedfald og kuldestråling fra vinduesoverfladen, hvilket er med til at forbedre indeklimaet. Når det gælder lysindfald, har energiglas næsten samme egenskaber som almindeligt glas.

BYG•DTU ved Danmarks Tekniske Universitet har i forbindelse med energimærkning foretaget varmetransmissions- og energiberegninger på fyrretræsvinduer monteret med Optoglas. BYG•DTU har for et fyrretræsvindue med 4 mm enkeltglas udvendig og påmonteret Optoglas af 4 mm hærdet energiglas indvendig beregnet den samlede U-værdi af ramme, karm og rude til 1,7 W/m2K. For tilsvarende vindue med termoglas udvendig er den samlede U-værdi af ramme, karm og rude 1,39 W/m2K.

REFERENCER: Byhus i Dragør: gamle vinduer bevaret og Optoglas monteret for at opnå bedre isolering og indeklima. Harsdorffs Hus: Optoglas monteret. KVUC, lydreduktion med almindelige forsatsrammer og Optoglas. Enghave Kirke: Optoglas monteret. Rigsdagsgården: Optoglas monteret.

FORDELE

  • Optoglas isolerer 30% bedre end tilsvarende termovinduer og har bedre U-værdi (2,2) end en 2-lags termorude. Ved anvendelse af specielt neutralt energiglas opnås en U-værdi på 1,7 – svarende til en 3-lags termorude (DS 418).
  • Optoglas fungerer lyddæmpende. Læs eventuelt rapport udarbejdet af Delta.
  • Optoglas har ingen ramme og monteres på indersiden af den eksisterende vinduesramme ved hjælp af to små hængsler og en stormkrog. Vinduet ændrer derfor hverken udtryk eller lysindfald.
  • Optoglas følger den gående ramme, du behøver derfor ikke at rydde vindueskarmen når vinduet åbnes.
  • Optoglas kræver ingen vedligeholdelse, og det er nemt at åbne for pudsning imellem glassene.

LYDREDUKTION

Udefra kommende støj kan genere i boligen og på arbejdspladsen. Der findes forskellige løsningsmodeller for at opnå lydreduktion. Afhængigt af hvilken type støj, det drejer sig om og naturligvis omfanget af støjen, kan Optoglas være en løsning.
En støjtest foretaget af Delta (specialist i målinger af akustik) viser en kraftig dæmpning af trafikstøj ved montering af Optoglas -  op til ca. 10 dB, hvilket svarer til en halvering af støjen.
- Tallene i Rw-kolonnen er gennemsnitstal
- Tallene i Rw+ C viser dB ved jævn støj som fx fjerne motovejs-/togstøj
- Rw+ Ctr viser dB ved tung trafikstøj

Optoglas isolerer 30% bedre end tilsvarende termovinduer og har bedre U-værdi (2,2) end en 2-lags termorude. 

Skemaet viser forskellige eksempler på støjmålinger foretaget af Delta. Den fulde rapport kan læses her

Dataservice


Varenavn:
2D CAD3D CADBips beskrivelse UdbudsbeskrivelseTeknisk Info.Miljødata Godkendelser Monteringsvejledning Garanti Teknisk service
Optoglas forsatsvinduer