Zinco Danmark A/S


Gl. Marbjergvej 11,   4000 Roskilde
Tlf. 86280466

e-mail: salg@zinco.dk
web: www.zinco.dk


Firmaprofil

ZinCo har mere end 35 års erfaring med langsigtede og effektive løsninger til udnyttelse af tagarealer i alle dele af verden. Både til ekstensive og intensive anlagte tage.

ZinCo tilbyder gennemtænkte løsninger, som afdræner og skåner den tætte, underliggende overflade, kan du bl.a. etablere flade tage, skrå tage og holdbare parkeringsdæk med kørearealer og forvandle dem til smukke og spændende, grønne oaser - til glæde for alt levende, inklusive beboerne.
Firmaet hjælper gerne med råd og vejledning i opbygning af tagmiljøer og begrønning af byer.

Målet er et bedre miljø, og metoden er økonomi. Uanset om det handler om at skabe beskyttede, økologiske områder eller at udvikle integrerede tage, så er det ikke længere en luksus at udnytte tagarealerne. Det er en nødvendighed. Grønne tage skaber balance i miljøet i tætbebyggede byområder.

ZinCo tilbyder maksimal sikkerhed til personer og bygninger i form af de innovative Fallnet® løsninger, som er udviklet specifikt til brug på grønne tage. ZinCo leverer en række forskellige sikkerhedssystemer, som ikke gennembryder vandtætningen samt individuelle gelænderløsninger, der er specielt designet til en bygnings arkitektur.
Hent PDF

ZinCo grønne tage

På Slotsholmen har fire ministerier fået nye grønne omgivelser. Der er bl.a. lagt ny membran på 1.000 m² og opbygget bede på 600 m².

ZinCos grønne tage

Produkt

ZinCo kan med komplette systemer til enhver opgavetype og en baggrund i 35 års forskning og knowhow tilbyde nogle af markedets mest avancerede og effektive løsninger til udnyttelse af tagarealer. Grønne tage fås i mange farver. Blomster og planter kan kombineres, så bygningens tag ændrer karakter efter årstiden. Bygningens femte facade kan også udnyttes til fulde med en tagterasse med legeplads eller en taghave med træer og buske.

Ekstensive grønne tage

Tagflader dækket med grøn bevoksning udgør et miljøvenligt alternativ til konventionel tagbeklædning. De er smukke, men ikke egnede til ophold. De har en vægt på 50–150 kg/m² og en lav opbygning. Vand og næringsstoffer tilføres hovedsageligt via naturlige processer. Egnede planter er f.eks. forskellige sedumarter, urter og visse græsarter. Når beplantningen er etableret, er vedligeholdelsen begrænset til én til to inspektioner om året.

Intensive grønne tage

Intensive grønne tage kan bedst sammenlignes med at anlægge en have på taget. Alt er muligt: græsplæne, flerårige planter, buske, træer og endda anlæg af damme, pergolaer og havegange. De har ofte mange funktioner, og der er adgang til dem. De vejer >150 kg/m² og kræver en dybere system­opbygning. De kræver regelmæssig pasning, som afhænger af anlæggets design og de valgte planter.

Miljømæssige egenskaber

Grønne tage er anerkendt for deres mange fordele ved miljørigtig byggeri, gavnlige indvirkning på byens flora og fauna og tilmed luftrensende og lyddæmpende egenskaber. Det sparer energi, fordi det køler bygningen om sommeren og mindsker varmetabet om vinteren. Det kan forsinke og optage op til 90 % af nedbøren på årsbasis, og er dermed en vigtig i kampen mod ekstremregn og betyder, at kloakanlæg kan dimensioneres mindre.

Grønne tage og solenergi – dobbelt så godt for miljøet

Et fladt tag er et af de bedste steder at placere et solcelleanlæg, forudsat at solcellerne kan justeres i den rigtige vinkel og retning. Med Solar Base kan ZinCo skabe synergi ved at indbygge solenergi i grønne tage - både til at generere strøm og producere varme og varmt vand.

PROGRAM
 • Folier, tilbehør og værktøj:
  Omfattende udvalg i alle typer drænbakker, dæksler, kantlister, folie med rodspærrende egenskaber samt værktøj til svejsning af folie mv.
 • Sikkerhedssystemer:
  ZinCo leverer en række forskellige sikkerhedssystemer. Fallnet® SR gelændere kan også eftermonteres på eksisterende flade tage eller på tagterrasser uden gennembrydning af vandtætningen.
 • Specialjord:
  Specialudviklet systemjord som Sedumjord, Taghavejord og Zincolit® - et specialfremstillet produkt af knust tegl.
 • Planter:
  Vælg mellem planter fra ZinCos omfattende plantelister, færdigt ”Sedumtæppe”, frø til udsåning og løse stiklinger.  
Professionshøjskolen UCC. Mellem bygningerne er anlagt 4 gårdrum. Alle er etableret på betondæk med membran. Ca. 1500 m² betonfliser er lagt på hhv. flisefødder samt en letvægtsopbygning.
Rigsarkivets Grønne Tag er en del af en botanisk korridor. 3.500 m² er anlagt som staudebede adskilt af espaliers med slyngplanter.

6. Planteniveau - Tørkeresistente og robuste planter som f.eks. sedumarter og krævende buske og træer.
5. Vækstlag - Består af ZinCo System Substrate, der er et perfekt vokse­medium. Det opfylder de krav, beplantningen på de grønne tage stiller, og udgør et stabilt vækstmiljø.
4. Filterlag - Forhindrer, at fine partikler vaskes ud af jordsubstratet, hvilket sikrer, at drænlaget forbliver effektivt.
3. Drænlag - Opbevarer regnvand i kar på oversiden, og leder overskydende vand væk på en sikker måde. Sikrer den nødvendige luftforsyning til rodområdet.
2. Fugtretention/beskyttelsesmåtte - Beskytter rodbarrieren mod mekaniske skader og holder på vand og næringsstoffer.
1. Rodbarriere - Beskytter tagets vandtætning mod gennemvoksning af planterødder.

ZinCos systemoverbygninger til ekstensivt og intensivt anlagte tage

Et avanceret system, der tilfører ekstra kvadratmeter og åbner muligheder for at indrette rekreative områder med et stærkt plantedække på tagene. Nederst startes med en effektiv beskyttelse af taget:

Den Blå Foreningsby rummer grej til foreningers aktiviteter i Amager Strandpark. Bygningen har et grønt tag på 215 m².
Taghave på ca. 600 m² med græs og kighuller til den underliggende nybygning ved Det Gamle Kommunehospital i København. Desuden skure med sedum på taget.
DATABLADE

Find omfattende datablade på alle produkter på www.zinco.dk

Tivoli Congres Center er en mosaik af både intensive og ekstensive grønne tage i 6., 8. og 9. etages højde midt i København.
Kommunehospital i København.

Relaterede nyheder

ProduktnyhedSe alle

Innovativ have på første sal

Plejecenter Egeparken er en del af det nye bycenter og byudviklingsområde i Egedal Kommune. I gårdrummet på 1. sal har vi etableret 500 m² sanse og terapihave på dæk til glæde for beboerne. Haven er skabt så nærheden til og oplevelsen af naturen ved brug af alle sanser er tilstede; ly

ProduktnyhedSe alle

3 taghaver med hver deres tema

I studiemiljøet på Professionshøjskolen UCChar Malmos skabt hyggelige udeområder i 3 taghaver med hver deres tema; sansehaven, terapihaven og forsøgshaven. I mellem bygningerne har vi anlagt 4 gårdrum. Alle er etableret på betondæk med membran. Ca. 1500 m² betonfliser er lagt på hhv. fli

ProduktnyhedSe alle

Intensivt grønt tag med "Lavendelhave"

Plantemiljøet kan udvælges blandt et stort udvalg af tørketålende, flerårige planter, græsser og lave buske som f.eks. timian, oregano eller lavendel. Til dette halvintensive grønne tag kombineres ZinCo’s Floradrain® FD 40-E vandopbevarings- og drænelement med ZinCo’s

Dataservice


Varenavn:
2D CAD3D CADBips beskrivelse UdbudsbeskrivelseTeknisk Info.Miljødata Godkendelser Monteringsvejledning Garanti Teknisk service
Elefeet® opklodsning af belægninger
ZinCo’s folier, tilbehør og værktøj
ZinCo’s sikkerhedssystemer
ZinCo’s systemoverbygninger til ekstensive grønne
ZinCo’s systemoverbygninger til intensive grønne
ZinCos grønne tage
Hent PDF

ZinCo grønne tage

På Slotsholmen har fire ministerier fået nye grønne omgivelser. Der er bl.a. lagt ny membran på 1.000 m² og opbygget bede på 600 m².

ZinCos grønne tage

Produkt

ZinCo kan med komplette systemer til enhver opgavetype og en baggrund i 35 års forskning og knowhow tilbyde nogle af markedets mest avancerede og effektive løsninger til udnyttelse af tagarealer. Grønne tage fås i mange farver. Blomster og planter kan kombineres, så bygningens tag ændrer karakter efter årstiden. Bygningens femte facade kan også udnyttes til fulde med en tagterasse med legeplads eller en taghave med træer og buske.

Ekstensive grønne tage

Tagflader dækket med grøn bevoksning udgør et miljøvenligt alternativ til konventionel tagbeklædning. De er smukke, men ikke egnede til ophold. De har en vægt på 50–150 kg/m² og en lav opbygning. Vand og næringsstoffer tilføres hovedsageligt via naturlige processer. Egnede planter er f.eks. forskellige sedumarter, urter og visse græsarter. Når beplantningen er etableret, er vedligeholdelsen begrænset til én til to inspektioner om året.

Intensive grønne tage

Intensive grønne tage kan bedst sammenlignes med at anlægge en have på taget. Alt er muligt: græsplæne, flerårige planter, buske, træer og endda anlæg af damme, pergolaer og havegange. De har ofte mange funktioner, og der er adgang til dem. De vejer >150 kg/m² og kræver en dybere system­opbygning. De kræver regelmæssig pasning, som afhænger af anlæggets design og de valgte planter.

Miljømæssige egenskaber

Grønne tage er anerkendt for deres mange fordele ved miljørigtig byggeri, gavnlige indvirkning på byens flora og fauna og tilmed luftrensende og lyddæmpende egenskaber. Det sparer energi, fordi det køler bygningen om sommeren og mindsker varmetabet om vinteren. Det kan forsinke og optage op til 90 % af nedbøren på årsbasis, og er dermed en vigtig i kampen mod ekstremregn og betyder, at kloakanlæg kan dimensioneres mindre.

Grønne tage og solenergi – dobbelt så godt for miljøet

Et fladt tag er et af de bedste steder at placere et solcelleanlæg, forudsat at solcellerne kan justeres i den rigtige vinkel og retning. Med Solar Base kan ZinCo skabe synergi ved at indbygge solenergi i grønne tage - både til at generere strøm og producere varme og varmt vand.

PROGRAM
 • Folier, tilbehør og værktøj:
  Omfattende udvalg i alle typer drænbakker, dæksler, kantlister, folie med rodspærrende egenskaber samt værktøj til svejsning af folie mv.
 • Sikkerhedssystemer:
  ZinCo leverer en række forskellige sikkerhedssystemer. Fallnet® SR gelændere kan også eftermonteres på eksisterende flade tage eller på tagterrasser uden gennembrydning af vandtætningen.
 • Specialjord:
  Specialudviklet systemjord som Sedumjord, Taghavejord og Zincolit® - et specialfremstillet produkt af knust tegl.
 • Planter:
  Vælg mellem planter fra ZinCos omfattende plantelister, færdigt ”Sedumtæppe”, frø til udsåning og løse stiklinger.  
Professionshøjskolen UCC. Mellem bygningerne er anlagt 4 gårdrum. Alle er etableret på betondæk med membran. Ca. 1500 m² betonfliser er lagt på hhv. flisefødder samt en letvægtsopbygning.
Rigsarkivets Grønne Tag er en del af en botanisk korridor. 3.500 m² er anlagt som staudebede adskilt af espaliers med slyngplanter.

6. Planteniveau - Tørkeresistente og robuste planter som f.eks. sedumarter og krævende buske og træer.
5. Vækstlag - Består af ZinCo System Substrate, der er et perfekt vokse­medium. Det opfylder de krav, beplantningen på de grønne tage stiller, og udgør et stabilt vækstmiljø.
4. Filterlag - Forhindrer, at fine partikler vaskes ud af jordsubstratet, hvilket sikrer, at drænlaget forbliver effektivt.
3. Drænlag - Opbevarer regnvand i kar på oversiden, og leder overskydende vand væk på en sikker måde. Sikrer den nødvendige luftforsyning til rodområdet.
2. Fugtretention/beskyttelsesmåtte - Beskytter rodbarrieren mod mekaniske skader og holder på vand og næringsstoffer.
1. Rodbarriere - Beskytter tagets vandtætning mod gennemvoksning af planterødder.

ZinCos systemoverbygninger til ekstensivt og intensivt anlagte tage

Et avanceret system, der tilfører ekstra kvadratmeter og åbner muligheder for at indrette rekreative områder med et stærkt plantedække på tagene. Nederst startes med en effektiv beskyttelse af taget:

Den Blå Foreningsby rummer grej til foreningers aktiviteter i Amager Strandpark. Bygningen har et grønt tag på 215 m².
Taghave på ca. 600 m² med græs og kighuller til den underliggende nybygning ved Det Gamle Kommunehospital i København. Desuden skure med sedum på taget.
DATABLADE

Find omfattende datablade på alle produkter på www.zinco.dk

Tivoli Congres Center er en mosaik af både intensive og ekstensive grønne tage i 6., 8. og 9. etages højde midt i København.
Kommunehospital i København.

Relaterede nyheder

ProduktnyhedSe alle

Innovativ have på første sal

Plejecenter Egeparken er en del af det nye bycenter og byudviklingsområde i Egedal Kommune. I gårdrummet på 1. sal har vi etableret 500 m² sanse og terapihave på dæk til glæde for beboerne. Haven er skabt så nærheden til og oplevelsen af naturen ved brug af alle sanser er tilstede; ly

ProduktnyhedSe alle

3 taghaver med hver deres tema

I studiemiljøet på Professionshøjskolen UCChar Malmos skabt hyggelige udeområder i 3 taghaver med hver deres tema; sansehaven, terapihaven og forsøgshaven. I mellem bygningerne har vi anlagt 4 gårdrum. Alle er etableret på betondæk med membran. Ca. 1500 m² betonfliser er lagt på hhv. fli

ProduktnyhedSe alle

Intensivt grønt tag med "Lavendelhave"

Plantemiljøet kan udvælges blandt et stort udvalg af tørketålende, flerårige planter, græsser og lave buske som f.eks. timian, oregano eller lavendel. Til dette halvintensive grønne tag kombineres ZinCo’s Floradrain® FD 40-E vandopbevarings- og drænelement med ZinCo’s

Dataservice


Varenavn:
2D CAD3D CADBips beskrivelse UdbudsbeskrivelseTeknisk Info.Miljødata Godkendelser Monteringsvejledning Garanti Teknisk service
Elefeet® opklodsning af belægninger
ZinCo’s folier, tilbehør og værktøj
ZinCo’s sikkerhedssystemer
ZinCo’s systemoverbygninger til ekstensive grønne
ZinCo’s systemoverbygninger til intensive grønne
ZinCos grønne tage
Hent PDF

ZinCo grønne tage

På Slotsholmen har fire ministerier fået nye grønne omgivelser. Der er bl.a. lagt ny membran på 1.000 m² og opbygget bede på 600 m².

ZinCos grønne tage

Produkt

ZinCo kan med komplette systemer til enhver opgavetype og en baggrund i 35 års forskning og knowhow tilbyde nogle af markedets mest avancerede og effektive løsninger til udnyttelse af tagarealer. Grønne tage fås i mange farver. Blomster og planter kan kombineres, så bygningens tag ændrer karakter efter årstiden. Bygningens femte facade kan også udnyttes til fulde med en tagterasse med legeplads eller en taghave med træer og buske.

Ekstensive grønne tage

Tagflader dækket med grøn bevoksning udgør et miljøvenligt alternativ til konventionel tagbeklædning. De er smukke, men ikke egnede til ophold. De har en vægt på 50–150 kg/m² og en lav opbygning. Vand og næringsstoffer tilføres hovedsageligt via naturlige processer. Egnede planter er f.eks. forskellige sedumarter, urter og visse græsarter. Når beplantningen er etableret, er vedligeholdelsen begrænset til én til to inspektioner om året.

Intensive grønne tage

Intensive grønne tage kan bedst sammenlignes med at anlægge en have på taget. Alt er muligt: græsplæne, flerårige planter, buske, træer og endda anlæg af damme, pergolaer og havegange. De har ofte mange funktioner, og der er adgang til dem. De vejer >150 kg/m² og kræver en dybere system­opbygning. De kræver regelmæssig pasning, som afhænger af anlæggets design og de valgte planter.

Miljømæssige egenskaber

Grønne tage er anerkendt for deres mange fordele ved miljørigtig byggeri, gavnlige indvirkning på byens flora og fauna og tilmed luftrensende og lyddæmpende egenskaber. Det sparer energi, fordi det køler bygningen om sommeren og mindsker varmetabet om vinteren. Det kan forsinke og optage op til 90 % af nedbøren på årsbasis, og er dermed en vigtig i kampen mod ekstremregn og betyder, at kloakanlæg kan dimensioneres mindre.

Grønne tage og solenergi – dobbelt så godt for miljøet

Et fladt tag er et af de bedste steder at placere et solcelleanlæg, forudsat at solcellerne kan justeres i den rigtige vinkel og retning. Med Solar Base kan ZinCo skabe synergi ved at indbygge solenergi i grønne tage - både til at generere strøm og producere varme og varmt vand.

PROGRAM
 • Folier, tilbehør og værktøj:
  Omfattende udvalg i alle typer drænbakker, dæksler, kantlister, folie med rodspærrende egenskaber samt værktøj til svejsning af folie mv.
 • Sikkerhedssystemer:
  ZinCo leverer en række forskellige sikkerhedssystemer. Fallnet® SR gelændere kan også eftermonteres på eksisterende flade tage eller på tagterrasser uden gennembrydning af vandtætningen.
 • Specialjord:
  Specialudviklet systemjord som Sedumjord, Taghavejord og Zincolit® - et specialfremstillet produkt af knust tegl.
 • Planter:
  Vælg mellem planter fra ZinCos omfattende plantelister, færdigt ”Sedumtæppe”, frø til udsåning og løse stiklinger.  
Professionshøjskolen UCC. Mellem bygningerne er anlagt 4 gårdrum. Alle er etableret på betondæk med membran. Ca. 1500 m² betonfliser er lagt på hhv. flisefødder samt en letvægtsopbygning.
Rigsarkivets Grønne Tag er en del af en botanisk korridor. 3.500 m² er anlagt som staudebede adskilt af espaliers med slyngplanter.

6. Planteniveau - Tørkeresistente og robuste planter som f.eks. sedumarter og krævende buske og træer.
5. Vækstlag - Består af ZinCo System Substrate, der er et perfekt vokse­medium. Det opfylder de krav, beplantningen på de grønne tage stiller, og udgør et stabilt vækstmiljø.
4. Filterlag - Forhindrer, at fine partikler vaskes ud af jordsubstratet, hvilket sikrer, at drænlaget forbliver effektivt.
3. Drænlag - Opbevarer regnvand i kar på oversiden, og leder overskydende vand væk på en sikker måde. Sikrer den nødvendige luftforsyning til rodområdet.
2. Fugtretention/beskyttelsesmåtte - Beskytter rodbarrieren mod mekaniske skader og holder på vand og næringsstoffer.
1. Rodbarriere - Beskytter tagets vandtætning mod gennemvoksning af planterødder.

ZinCos systemoverbygninger til ekstensivt og intensivt anlagte tage

Et avanceret system, der tilfører ekstra kvadratmeter og åbner muligheder for at indrette rekreative områder med et stærkt plantedække på tagene. Nederst startes med en effektiv beskyttelse af taget:

Den Blå Foreningsby rummer grej til foreningers aktiviteter i Amager Strandpark. Bygningen har et grønt tag på 215 m².
Taghave på ca. 600 m² med græs og kighuller til den underliggende nybygning ved Det Gamle Kommunehospital i København. Desuden skure med sedum på taget.
DATABLADE

Find omfattende datablade på alle produkter på www.zinco.dk

Tivoli Congres Center er en mosaik af både intensive og ekstensive grønne tage i 6., 8. og 9. etages højde midt i København.
Kommunehospital i København.

Dataservice


Varenavn:
2D CAD3D CADBips beskrivelse UdbudsbeskrivelseTeknisk Info.Miljødata Godkendelser Monteringsvejledning Garanti Teknisk service
Elefeet® opklodsning af belægninger
ZinCo’s folier, tilbehør og værktøj
ZinCo’s sikkerhedssystemer
ZinCo’s systemoverbygninger til ekstensive grønne
ZinCo’s systemoverbygninger til intensive grønne
ZinCos grønne tage