Forskallingsmateriel

Hvad er forskalling

Forskalling er forme til at støbe beton i. Ved hjælp af støttestrukturer og støbeforme skabes strukturer af støbt beton. Forskalling anvendes til støbning af fundamenter, vægge, etagedæk, dragere og søjler mv. 

Støbeforme

Støbeformene kan opbygges på stedet af brædder, krydsfinerplader eller der kan være tale om systemforskalling af præfabrikerede støbeforme.

Præfabrikerede støbeforme og forskallingssystemer findes fra enkle, ukomplicerede vægforskallinger over mere krævende opstillinger, som for eksempel ensidige forskallinger, og til store komplicerede konstruktioner som for eksempel til broer.  

Forskallingssystemer

Forskalling udføres som stålforskallingssystemer, aluminiumforskallingssystemer, træforskallingssystemer, plast i kombination med armeringsnet og glasfiberforskallingssystemer.
Forskallingssystemer af plast, glasfiber og aluminium er lette, hvilket betyder at en kran ofte ikke er nødvendig.

Forskellige typer forskalling

Vægforskallinger
Vægforskalling er støbeforme til støbning af vægge på stedet. Forskallingen opbygges på støbestedet af krydsfinerplader, brædder eller system­forskalling. Vægforskalling findes i forskellig udførelse til mindre opgaver, for eksempel skakte, randfundamenter med pilastre og skæve vinkler til store flader med krav til stor styrke.
Forskalling fås også til runde former og som støtte til ensidig forskalling, for eksempel mod eksisterende bygninger.

Klatrekonsoller
Klatrekonsoller benyttes ved vægforskallingsopgaver, hvor der laves flere støbninger oven på hinanden og der er brug for arbejdsdæk påmonteret forskallingen.

Dækforskallinger
Dækforskalling benyttes ved alle former for støbning af vandrette flader og dæk, fra lette opstillinger med enkle dækstøtter til store og fleksible løsninger.
Undersiden af det støbte dæk kan være plan eller ribbeformet. Planforskalling udføres som en konstruktion af træ eller stålrør, og til den plane overflade anvendes bræddebeklædning af ru eller høvlet træ eller forskallingsplader af metal, forskallingsplader af plast eller forskallingsplader af træfiber, som giver en mere plan og glat overflade.
Andre forskallingsmaterialer kan anvendes for at opnå struktur eller mønstre i betonen. 

Elementstøtter
Elementstøtter benyttes både ved opstilling af større vægforskallingskonstruktioner og ved montage af præfabrikerede betonelementer.

Glideforskalling og elementforskalling
Anvendes til ikke-geometrisk komplicerede ydervægge, skorstene og andre tårnlignende konstruktioner. Forskallingen (støbeformen) flyttes kontinuerligt i takt med, at det støbte beton er hærdet.

Andre forskallingstyper
Kupoldækforme, bjælkeforskallinger, søjleforskallinger. Forskalling til trapper (trappeforme), rendeforme, tunnelforskalling, strukturformmaterialer samt formlister.

Lovgivning, krav til forskallingsmateriel

ARB betonarbejde.
Bygningsreglement, BR15  kap. 4.1. Stk.3. Generelt.