INSTALLATIONER

Den tekniske funktion af en bygning

Omfatter byggevarer og ydelser, der varetager den tekniske funktion af en bygning, herunder adgangskontrol, belysning, brandslukning, handicaphjælpemidler, AV- og IT-udstyr, køle- og fryserum samt rengøring.

I forbindelse med VVS findes der hovedgrupper for varme- og ventilationsanlæg, sanitet og VVS-armaturer samt afløbs- og kloakartikler. Pejse, saunaer og vaskerianlæg hører også hjemme i denne sammenhæng.

Installationer for stærk- og svagstrøm er placeret i grupper for bygningsautomation og elektrisk installationsmateriel, men udgør også en væsentlig del af indholdet i grupperne for IT (hardware og software), AV-udstyr og alarmer, sikringsanlæg og adgangskontrol.

Vedvarende energi i form af vind-, jord- og solvarmeanlæg er samlet i en hovedgruppe for sig.


Den fulde oversigt over hovedgrupperne kan ses til venstre.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Følg MOLIOS brede udbud af aktuelle kurser og uddannelser 
Klik her

Energi

Energirenovering, bæredygtighed, energikrav!

Klik her

Installationer

Klik her