LANDSKAB

Produkter og ydelser på grunden

Omfatter produkter og ydelser, der relaterer sig til funktioner på grunden omkring et byggeri, herunder også miljømæssige tiltag.

Hvad angår bygninger og midlertidige indretninger er disse repræsenteret i hovedgrupper for carporte og overdækninger, pavilloner og telthaller.

Mere permanente installationer findes i hovedgrupper for cykelstativer og cykelskure, borde og bænke, legepladsudstyr samt bassiner og springvand. Hertil kan også henregnes grupper for hegn og rækværker, parkeringsautomatik og flag og flagstænger.

Produkter i forbindelse med grunden er samlet i hovedgrupper for entreprenørmateriel, geotekstiler, miljøretablering, regnvandshåndtering  og udendørsbelægninger.


Den fulde oversigt over hovedgrupperne kan ses til venstre.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Følg MOLIOS brede udbud af aktuelle kurser og uddannelser 
Klik her