Byggeordbog

B

BioBegreber, definitioner og metoder - Klik her

Byggeproces og arbejdsmiljø - liste med forklaringer på de væsentligste fagudtryk, som er brugt i Byggeproces og arbejdsmiljø. - Klik her

Byggeri og energi  - Klik her

Bygningsudtryk - ordforklaring - Klik her
Århus kommune

Byøkologi - Klik her
Begrib begreberne

D
Danske bygningsudtryk
- Klik her
Gorm Benzon, Anders Nielsen og Jacob Blegvad: Udgivet af Foreningen RealDanmark - 2001

DS Dansk Standard - Klik her
Forklaringer på en række ord og begreber om CE-mærkning.

E
Energikrav
- Klik her
Byggeri og energi, Videncenter for energibesparelse i bygninger.

ESCO - Klik her
Ord og begreber

F
Fagudtryk fra det traditionelle byggeri
- Klik her
Søren Koch: Udgivet af Den Polytekniske Læreanstalt, Danmarks Tekniske Højskole, Institut for husbygning - 1984.

Fliseudtryk - Klik her
Fliser - Klik her

G
Glasudtryk -
Klik her
De mest almindelige begreber i forbindelse med glasvalg.

Grønne tage / byøkologi - Klik her
Liste over termer og vigtige begreber vedrørende grønne tage er ordnet alfabetisk.

I
Illustreret byggeordbog
- Klik her
Bygningsdele og husdetaljer. Forklaringer og illustrationer.
Online ordbog - med alt om hus - Visuel & Interaktiv. Klik dig frem på de aktive illustrationer og få ord, begreber og definitioner. Søg også bygningsdel for bygningsdel - eller benyt søgefeltet.
altomhus.dk udgives af Huset Hovmand ApS altomhus.dk og er baseret på opslagsværket Illustreret Byggeordbog.

K

Kirkebygningen i middelalderen 
BYGNINGSDELENE OG DERES BENÆVNELSER - Klik her

S

Stenhugger fagudtryk - Klik her
Ordliste med nogle af fagets termer og specielle udtryk - Steen Jensen, www.steenjensen.dk 2010

T
Tage fagudtryk
- Klik her
Ordliste med fagudtryk vedrørende tage.

V
Vinduesord - Klik her

Susanne Pouline Svendsen, Carl Hammer, Lars Steffensen og Louise Buus Lindhardt: Udgivet af Window Collection - 2009

 

Opdateret 2016

 

Links til

Alle væsentlige videncentre, informationskilder og organisationer i byggebranchen.
Har du forslag til flere relevante links er du velkommen at sende os en e-mail:

@ hfb@molio.dk