Byggeregler, byggesagsbehandling

B
Byggeregler

Regler og krav til byggeriet: bygningsreglementet.dk
Vejledninger: www.ebst.dk/bygningsreglementet.dk/vejledninger/...
Bygningsreglement, BR 15, Væsentligste ændringer for opvarmede bygninger

Byggesagsbehandling
Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser - Klik her
Vejledning i Tilgængelighed, Januar 2016, BYGST: Klik her

Byggesikkerhed
Om hjælpemidler, arbejdsprocesser etc. samt links til faktablade, vejledninger, love og regler om forskellige arbejdsmiljøforhold: Klik her

Bygningsreglementer

Bygningsreglement 2015, BR15: www.ebst.dk/bygningsreglementet.dk

EKSEMPELSAMLING OM ENERGI -Eksempler på hvordan bestemmelserne i Bygningsreglementet 2010 om energiforbrug kan opfyldes - hent her

D

Det Digitale Byggeri er et regeringsinitiativ, der betyder, at statslige, regionale og kommunale bygherrer skal stille en række krav til rådgivere og udførende om brug af Informations- og Kommunikationsteknologi (IKT). Læse mere 
Kravene er beskrevet i IKT-bekendtgørelsen

E

Eurocodes og DS-Normer
Eurocodes er det sæt af europæiske konstruktionsnormer, der omfatter alle gæmgse konstruktionsmaterialer: Hent oversigt her...

I

Byggeriets IKT-specifikationer
bips har udviklet Byggeriets IKT-specifikationer, som er et værktøj, der skal støtte offentlige bygherrer i at leve op til IKT-bekendtgørelsen. Det er en standardaftale, som bygherren og rådgiverne bruger til at blive enige om projektweb, digitalt udbud, objektbaserede bygningsmodeller og meget mere.

Vejledning til IKT bekendtgørelsen - BygningsstyrelsenOpdateret 2017

Tilbage til oversigt...

@ Har du forslag til flere relevante links er du velkommen at sende os en e-mail: klik her...

Links til

Alle væsentlige videncentre, informationskilder og organisationer i byggebranchen.

Har du forslag til flere relevante links send os en mail