Erfaringsformidling

B

Bedre Byggeskik (pdf med oversigt over Byg-erfa's blade)  - byg-erfa.dk/....

BYG-ERFA - www.byg-erfa.dk

Byggeskadefonden - www.bsf.dk-

Bygningbevaring 2014 - hent her

Bygningskultur 2015 - www.bygningskultur2015.dk
Vidensportal hvor særlig kommunale planlæggere og byggesagsbehandlere vil kunne finde viden og inspiration til arbejdet med bygningskulturarven.

C

Center for Bygningsbevaring i Raadvad - www.bygningsbevaring.dk

D

Dansk Bygningsarv - rådgivnings- og videncenter med særlige kompetencer inden for anvendelse, bevaring og udvikling af bygningsarv. - www.bygningsarv.dk

Dansk Byggeskik - danskbyggeskik.dk

DANSKE BYGNINGSMODELER - Digitalt opslagsværk, der indeholder 3D modeller af de samme bygningstyper som DANSK BYGGESKIK-  www.danskebygningsmodeller.dk 

F

Fredede bygninger:  slks.dk/bygningsfredning

G

Gode tage - www.godetage.dk
Tegninger i AutoCad og pdf klik her

K

Kulturarvsstyrelsen,  Bygningsfredning -  hent her

L

Levetider for bygningsdele og byggekomponenter - www.levetider.dk

S

Stilguide: almindeligt forekommende stilarter, der har præget bygningskulturen i Danmark fra 1000-tallet til i dag. - www.bygningskultur.dk/.....

V

Viden om lys og belysning - www.lysviden.dk

Videncenter for energibesparelser i bygninger
Videncenter for energibesparelser i bygninger udvikler energiløsninger til byggeriets aktører, der gør det nemmere og hurtigere at implementere energibesparetiltag i bygninger - hent her

 

Opdateret  2017

 

 

Links til

Alle væsentlige videncentre, informationskilder og organisationer i byggebranchen.

Har du forslag til flere relevante links send os en mail