EU

C
CE-mærkning og regler EU - European Commission ..

CE-mærkning og regler DK -  eurocodes.dk/da/nationale-annekser/....

CE-mærkning - Hvad skal CE-mærkes?

D
Det digitale byggeri - www.detdigitalebyggeri.dk
Den Europæiske Union (EU) - europa.eu/index_da.htm
Det Europæiske Råd  - www.european-council.europa.eu/...
De Europæiske Fællesskabers Domstol - curia.europa.eu

E
Europa-Kommissionen  - europa.eu/index_da.htm
Europa-Parlamentet -  www.europarl.europa.eu...
Eurocodes oversigt 2013 - marts - eurocodes.ds.dk/da/hvad-er-eurocodes/oversigt-over-eurocodes/

G

Godkendelses- & kontrolordninger:
HFB's Oversigtsstof - Godkendelses- og mærkningsordninger 

K

Konstruktionstræ, CE-mærkning - Klik her

R
Rådet for Den Europæiske Union - www.consilium.europa.eu/...


Opdateret 2016

 

 

 

Links til

Alle væsentlige videncentre, informationskilder og organisationer i byggebranchen.

Har du forslag til flere relevante links send os en mail