Institutioner / organisationer etc.

A
ADA Associerede Danske Arkitekter - www.ark-ada.dk
Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut, AKF - www.akf.dk
Arbejdsmiljøinstituttet, AMI - www.ami.dk

B
Beredskabsstyrelsen- www.beredskabsstyrelsen.dk
Beredskabsstyrelsen, Publikationer - www.beredskabsstyrelsen.dk/folder
bips, byggeri - informationsteknologi - produktivitet - samarbejde - www.bps.dk
Boligselskabernes Landsforening - www.bl.dk
Byggesocietetet- www.byggesocietetet.dk
BYG-ERFA - www.byg-erfa.dk
Byggeskadefonden - www.bsf.dk
Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse, BvB - www.bvb.dk
Bygningskultur Danmark - www.raadvad.dk

C
Center for Bygningsbevaring i Raadvad- www.bygningsbevaring.dk
Center for ligebehandling af handicappede - www.clh.dk
CID - Center for Integreret Design - www.c-i-d.dk

D
Danmarks Miljøundersøgelser, DMU - www.dmu.dk
Danmarks Statistik - www.dst.dk
Danmarks Tekniske Universitet - www.dtu.dk
Dansk Byplanlaboratorium - www.byplanlab.dk
Dansk Gasmateriel Prøvning (DGP) - www.denmark.net
Dansk Gasteknisk Center a/s - www.dgc.dk
Dansk Handicaporganisationer - www.handicap.dk
Dansk Industri - www.di.dk
Dansk Standard - www.ds.dk
Dansk VVS - www.vvsdanmark.dk
Danske Byggeøkonomer - www.byggeokonomer.dk
DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut - www.brandteknisk-institut.dk
DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik - www.delta.dk
Det digitale byggeri - www.detdigitalebyggeri.dk
DTC Dansk Toksikologi DHI - Institut for Vand og Miljø - www.dhi.dk

E
Erhvervs- og Boligstyrelsen - www.ebst.dk

F
FEM-sekretariatet - Fællessekretariat for Eftersyns- og Mærkningsordningerne - ens.dk/..
Forbrugerstyrelsen - Forbrugerklagenævnet - www.forbrug.dk
Forskningscenter Risø - www.risoe.dk
Forskningscentret for Skov- og Landskab - www.sl.kvl.dk

H

Hjælpemiddelbasen indeholder oplysninger om hjælpemidler og danske forhandlere af hjælpemidler- socialstyrelsen.dk/handicap/hjaelpemidler/hjaelpemiddelbasen

I
Industrinetværk - www.industrinetvaerk.dk

K
Kulturstyrelsen (Informationsblade om bygningsbevaring) - www.kulturstyrelsen.dk/information-om-bygningsbevaring/
Kunstakademiets Arkitektskoles Bibliotek - www.kasb.dk

L
Viden om lys og belysning - www.lysviden.dk

O

Online-netværk- Socialstyrelsen driver fem online-netværk på hjælpemiddelområdet - socialstyrelsen.dk/handicap/.....

S
SBi, Statens Byggeforskningsinstitut - www.sbi.dk
Sikkerhedsstyrelsen - www.sikkerhedsstyrelsen.dk
Skov- og Naturstyrelsen - www.skovognatur.dk
Solenergicentret - www.solenergi.dk

T
Teknologisk Institut:
- Teknologisk institut - www.teknologisk.dk
- Teknologisk Institut, Bygge og Anlæg - www.mur-tag.dk
- Teknologisk Institut, Isolering - www.teknologisk.dk
Træinformation - www.traeinfo.dk

V
Varmeisoleringskontrollen  - se Isolering Teknologisk Institut
Vejdirektoratet, Vejregelrådet - www.vejregler.dk
Vinterkonsulenterne for Bygge og Anlæg - www.vinterkonsulenterne.dk

 

Opdateret 2016

 

Har du forslag til flere relevante links er du velkommen at sende os en e-mail

Links til

Alle væsentlige videncentre, informationskilder og organisationer i byggebranchen.

Har du forslag til flere relevante links send os en mail