Økologi og byggeri

B

Bæredygtighed -  www.sbi.dk/...
Bæredygtige byer -  www.dac.dk/da/dac-cities/baeredygtige-byer/

D
Dansk center for Byøkologi - www.dcue.dk
Dansk International Bosætningsservic - www.ecocouncil.dk
Det Økologiske Råd - www.dib.dk

G
Global Ecovillage network - gen.ecovillage.org/
Grønne Familier - www.gronnefamilier.dk
Guide til grøn energi - www.greenmatch.dk

 

E
Energistyrelsen - www.ens.dk

F
Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger - www.fbbb.dk

H

Halmbyggeri -  www.halmhus.com 

I

InnoBYG - Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri -  www.innobyg.dk

L

Landsforeningen Praktisk Økologi - www.oekologi.dk
LØB, Landsforeningen Økologisk Byggeri - www.lob.dk

M
Miljøministeriet -  mfvm.dk 

O
OVE - Organisationen for Vedvarende Energi - www.OrgVE.dk

P
Passivhus Nordvest - www.passivhusnordvest.dk

S

SBi - Bæredygtighed / Økologisk byggeri i Danmark - www.sbi.dk/arkitektur/beredygtighed

SKRALDEGUIDE -  www.junkbusters.dk

Ø

Økologisk byggeri og bæredygtige byggematerialer - www.egenvinding.dk

Økologisk byggeri - www.okoguiden.dk/miljoe-klima/oekologisk-byggeri.php

Økologisk byggeri i Danmark - fra radikal økologi til et forbrugerorienteret marked? - www.sbi.dk/....

 

Opdateret 2017

Links til

Alle væsentlige videncentre, informationskilder og organisationer i byggebranchen.

Har du forslag til flere relevante links er du velkommen at sende os en e-mail:

@ hfb@hfb.dk