10.03.17 12:42

Almenboligloven - med kommentarer

Almenboligloven - med kommentarer af Pernille Thrane og Henrik Qwist. Sider: 668. Karnov Group Denmark A/S, 2016. 
Kr. 1.309,00 (ekskl. moms).


Den Kommenterede Almenboliglov er ajourført med lovændringer, domme og administrative afgørelser frem til 1. oktober 2016. 
Bogen er den første kommenterede almenboliglov og således den første bog om almenboligloven.
Lovkommentaren behandler hele det meget omfattende og komplicerede retsområde med en lov med 17 kapitler og 196 paragraffer samt mange administrative forskrifter i form af både bekendtgørelser og vejledninger, som i højere grad end selve loven regulerer retsområdet. Derudover spænder området over flere såvel juridiske som økonomiske felter. 
Forfatterne har med bogen ønsket at udgive et opslagsværk med en overordnet beskrivelse af reglerne med udgangspunkt i loven, hvor de relevante administrative forskrifter er inkorporeret under de enkelte paragraffer.
Målgruppen er advokater, som arbejder med det almene boligområde og derudover medarbejdere i kommuner i almene boligorganisationer samt beboere i almene boliger, som sidder i organisationsbestyrelser eller afdelingsbestyrelser og endelig ansatte i administrationsorganisationer.

 

KØB BOGEN i MOLIO Bøger

Almenboligloven - med kommentarer af Pernille Thrane og Henrik Qwist. Sider: 668. Karnov Group Denmark A/S, 2016.