15.06.17 12:25

Entreprenørens ekstraarbejder

Entreprenørens ekstraarbejder er den første samlede, danske fremstilling, der på retsvidenskabeligt grundlag analyserer og systematiserer regler, principper og afgørelser om ekstraarbejder.

Entreprenørens ekstraarbejder af Kristian Skovsgaard, sider: 334. 
Jurist og Økonom, 2017. Kr. 360,00 (ekskl. moms).

Entreprenørens ekstraarbejder er den første samlede, danske fremstilling, der på retsvidenskabeligt grundlag analyserer og systematiserer regler, principper og afgørelser om ekstraarbejder.

Bogen behandler både retsstillingen, i tilfælde hvor AB 92 er aftalt mellem parterne, og retsstillingen, i tilfælde hvor AB 92 ikke er aftalt. Blandt de emner, der tages op til behandling, er grænsen mellem kontraktsarbejde og ekstraarbejde, ændringsretten, betydningen af formkravsaftaler, nødvendige ekstraarbejder, sikkerhedsstillelse og forsikringsspørgsmål samt retsvirkningerne af ekstraarbejder.

Centralt i fremstillingen står en redegørelse af forskellige ofte forekommende typetilfælde af ekstraarbejde, der først og fremmest tager udgangspunkt i en omfattende analyse og systematisering af rets- og voldgiftspraksis

 

KØB BOGEN I MOLIO BØGER

Entreprenørens ekstraarbejder af Kristian Skovsgaard, sider: 334. Jurist og Økonom, 2017. Kr. 360,00 (ekskl. moms).