24.08.17 00:00

Kloakmesterarbejde - en håndbog

Ny opdateret 8. udgave af Kloakmesterarbejde - en håndbog. Fagredaktør: Heidi Parsberg Madsen. Sider: 462. Udgave: 8. udgave. Praxis, 2017. Kr. 588,00 (ekskl. moms)

Kloakmesterarbejde - en håndbog findes detaljerede beskrivelser af alle almindeligt forekommende opgaver inden for kloakeringsområdet, og dens anvisninger sikrer den faglige korrekte udførelse i henhold til gældende regler.
Håndbogen er rigt illustreret og spækket med figurer, tabeller og eksempler, der giver et solidt overblik over området.
Håndbogen henvender sig først og fremmest til anlægsstruktører og til dem, der forbereder sig til at aflægge kloakmesterprøven. Også rådgivende ingeniører, tekniske forvaltninger og autoriserede kloakmestervirksomheder kan få stor nytte af håndbogen.

I 8. udgave af Kloakmesterarbejde - en håndbog er indholdet i alle kapitler opdateret i henhold til gældende lovgivning, normer og anvisninger. Især i nedenstående kapitler er der foretaget væsentlig, indholdsmæssig revision.

I kapitel 2 er der indskrevet et nyt afsnit om langsgående ledningers placering ift. fundamenter. Afsnittet erstatter tidligere indhold om samme emne. I den sammenhæng er en del illustrationer udgået og erstattet af nye. De nye illustrationer kan umiddelbart anvendes ved arbejder under hensyntagen til geoteknisk kategori 1, omhandlende forhold til fundamenter ved projektering og udførelse af små og simple konstruktioner/ udgravninger over grundvandsspejlet og med ubetydelig risiko for skader på mennesker og værdier.

Kapitel 5 er opdateret, så indholdet matcher Bygningsreglementets gældende bestemmelser om førstegangsafprøvning af produkter, når de indgår i vand- og afløbsinstallationer.

I kapitel 7 er der tilføjet et nyt afsnit om Sikkerhedsstyrelsens tolkning af, hvilke typer LAR-anlæg og nedsivningsanlæg til regnvand, der er omfattet af autorisationsloven.

I kapitel 12 er teksten ajourført til aktuel, fagfaglig terminologi.

KØB BOGEN I MOLIO BØGER

Ny opdateret 8. udgave af Kloakmesterarbejde - en håndbog. Fagredaktør: Heidi Parsberg Madsen. Sider: 462. Udgave: 8. udgave. Praxis, 2017. Kr. 588,00 (ekskl. moms)