03.08.05 00:00

KOLONIHAVER

Anita Zobel: Kolonihaver. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, Kbh. 2005. 144 s. Pris: 299,00 kr.


KOLONIHAVER

Bogen er en lystvandring i billeder og tekst gennem 15 koloni- og nyttehaver i og omkring København. Både nye og ældre haveforeninger besøges, med og uden helårsstatus.
Kontakt og bestil på
bog@byggecentrum.dk